Οδηγός Σπουδών

Μενού

Ο Οδηγός Σπουδών περιέχει τις βασικές πληροφορίες για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας, και ταυτόχρονα αποτελεί το Δόγμα εκπαίδευσης της Σχολής ως προς την παροχή ποιοτικών θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων στους σπουδαστές της, ώστε με την αποφοίτηση τους να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν και να διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών Τεχνικής, Επιχειρησιακής, Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οδηγός Σπουδών

Ενημερωτικό Φυλλάδιο