Συχνές Ερωτήσεις

Μενού

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Επιστημονικό Πεδίο που ανήκει η ΣΤΥΑ

Η ΣΤΥΑ ανήκει στο Επιστημονικό Πεδίο των Τεχνολογικών Επιστημών.

Εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή

Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, γίνεται με το ισχύον σύστημα του ΥΠΕΠΘ για την εισαγωγή των υποψηφίων στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθορίζει κάθε χρόνο τον αριθμό των εισακτέων στη Σχολή και εκδίδει την εγκύκλιο για την εισαγωγή σπουδαστών στη ΣΤΥΑ, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα Λύκεια της χώρας, καθώς και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο.

Για την εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται και η επιτυχία τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις γίνονται με μέριμνα της ΔΑΕ  (Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης) και υπόκεινται σε ένα ενιαίο επιλογικό σύστημα, που περιλαμβάνει ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις δεν έχουν συναγωνιστικό χαρακτήρα, όπως οι Πανελλήνιες Εξετάσεις, αλλά απαιτούν από τον υποψήφιο να συγκεντρώσει ένα ελάχιστο αριθμό προσόντων που προβλέπονται για την κάθε δοκιμασία ξεχωριστά. Μετά το πέρας των παραπάνω δοκιμασιών συντάσσονται από το Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων της ΔΑΕ οι πίνακες των επιτυχόντων στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίοι αποστέλλονται στο ΓΕ και στο Υπουργείο Παιδείας.

Η ΔΑΕ σύμφωνα με τους Πίνακες επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που εκδόθηκαν από το ΥΠΕΠΘ, καλεί τους επιτυχόντες να καταταγούν στην Σχολή σε καθορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση κοινοποιείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Διάρκεια φοίτησης και χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα μετά την αποφοίτηση

Η φοίτηση είναι τριετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στις τάξεις της Π.Α. είναι 9 χρόνια.

Ειδικότητες και χρόνος εντάξεως σ’ αυτές

Μετά την κατάταξη τους οι Δόκιμοι εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: Μηχανοσυνθέτου, Μηχανικού Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων, Ηλεκτρολόγου Γενικού Οπλουργού, Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικού, Ελεγκτού Αναχαίτισης,  Γενικού Υλικονόμου και Πληροφορικής, σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

 Γενικά θέματα παρεχόμενης εκπαίδευσης στη Σχολή

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε ακαδημαϊκή, στρατιωτική και αθλητική.

Οι μαθητές των παραπάνω Τμημάτων κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

Στους Δοκίμους χορηγείται κανονική άδεια:

  • Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς (από το μεσημέρι 23 Δεκεμβρίου έως το βράδυ 7 Ιανουαρίου)
  • το Πάσχα (από το μεσημέρι της Μ. Τετάρτης έως το βράδυ της Τρίτης του Πάσχα)
  • Είκοσι (20) ημερών τον Αύγουστο.

Ολα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

Βαθμός αποφοίτησης

Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του Σμηνία.

Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό, που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις είναι:

  • Στο βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια
  • Στο βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια
  • Στο βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια
  • Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4) χρόνια

Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Σμηνάρχου.