Ιστορία

Μενού

Η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1949 με την ονομασία Σχολή Τεχνικών Αεροπορίας (ΣΤΑ).

Αποστολή της ΣΤΑ ήταν η στελέχωση της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με το κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων. Μέχρι τότε γινόταν μονιμοποίηση στρατευσίμων, οι οποίοι μάθαιναν το αντικείμενό τους εμπειρικά. Όμως το υλικό της Αεροπορίας ήταν εξαιρετικά σύγχρονο και απαιτούσε απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό που να έχει ίδια προέλευση και εκπαίδευση.

1949Αρχικά η ΣΤΑ λειτούργησε με τις ακόλουθες ειδικότητες: Μηχανοσυνθέτη, Οπλουργού, Μηχανικού Α/Τ (Ασυρμάτου Τηλεπικοινωνίας), Ηλεκτροτεχνίτη, Επισκευαστή Οργάνων.
1950Το 1950 η ΣΤΑ μετονομάζεται σε ΣΤΥΑ
1951Συντάσσεται ο πρώτος οργανισμός λειτουργίας της ΣΤΥΑ. Με τον κανονισμό αυτό προστίθεται η ειδικότητα του Γενικού Υλικονόμου, ενώ τροποποιήθηκαν και μερικές άλλες, όπως αυτή του Ηλεκτροτεχνίτη σε Ηλεκτρολόγου και Μηχανικού Α/Τ σε Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών (Μηχανικού Τ/Η).
1953Προστέθηκε η ειδικότητα του Ελεγκτού Αναχαιτίσεως.
1955Προστέθηκε η ειδικότητα του Μηχανικού Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων.
1957Προστίθενται οι ειδικότητες του Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων  και του Μηχανικού RADAR.
1984Καταργήθηκε η ειδικότητα του Γενικού Επισκευαστή Οργάνων.
1987Από το 1949 και μέχρι το 1987 ορισμένες ειδικότητες εκπαιδεύονταν εκτός της Σχολής (στην Αεροπορική Βάση Καβουρίου). Την χρονιά αυτή επέστρεψαν όλες οι ειδικότητες στην έδρα της ΣΤΥΑ, στο Αεροδρόμιο Δεκελείας (Τατόϊ) και από τότε η Σχολή λειτουργεί ως ενιαίο συγκρότημα.
1990Η Σχολή υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) σαν ανεξάρτητη Μονάδα, ισότιμη με Σμηναρχία.
1992Η εισαγωγή των μαθητών στη Σχολή γίνεται μέσω των Γενικών Εξετάσεων του ΥΠΕΠΘ (Α’ Δέσμη)
1993Η Σμηναρχία ΣΤΥΑ υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) έως και σήμερα.
1996Εισήχθησαν για πρώτη φορά στην ΣΤΥΑ γυναίκες.
1999Από 15 Σεπτεμβρίου η ΣΤΥΑ μετεγκαταστάθηκε στην Αεροπορική Βάση Καβουρίου μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.
2001Η επιλογή των μαθητών στη Σχολή γίνεται με το ισχύον σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του ΥΠΕΠΘ για την εισαγωγή τους στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Σύμφωνα με ΦΕΚ.102/23-5-2001 Νόμος2913 άρθρο 19 παράγ. 5, η ΣΤΥΑ ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
2002Οι ειδικότητες του Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών και Μηχανικού Radar ενοποιούνται και προκύπτει η ειδικότητα Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών.
2009Επιστροφή της ΣΤΥΑ στον ιστορικό και φυσικό της χώρο, στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας, μετά από 10 χρόνια απουσίας κι ενώ συμπληρώνει 60 χρόνια αξιόλογης ιστορικής διαδρομής.
2015Η Σχολή σύμφωνα με το ΦΕΚ 699/24-4-15 γίνεται τριετούς φοίτησης και προστίθεται η ειδικότητα της Πληροφορικής.
2019Η Σχολή σύμφωνα με το ΦΕΚ 4809/24-12-19 παύει να λειτουργεί.

Από το 1949 μέχρι σήμερα στη ΣΤΥΑ σπουδάζουν ανελλιπώς αντίστοιχες εκπαιδευτικές Σειρές Δοκίμων, προσδίδοντάς της μια μακρόχρονη και ιστορική διαδρομή στο γίγνεσθαι της ΠΑ. Κάθε χρόνο, τα αξιόμαχα Τεχνικά στελέχη από τις Τάξεις των Υπαξιωματικών, υποστηρίζουν με Εθνική ευθύνη και επαγγελματική ευσυνειδησία τον ακριβό και υπερσύγχρονο Εξοπλισμό της Πατρίδος μας.

Εκτός των Ελλήνων μαθητών που προέρχονται από τις κατατακτήριες εισαγωγικές εξετάσεις του ΥΠΕΠΘ, έχουν φοιτήσει Κύπριοι μαθητές, αλλά και αλλοδαποί από χώρες κυρίως της Αφρικανικής Ηπείρου, Μέσης Ανατολής, Μολδαβίας κλπ.