Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Μενού

Γενικά

Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση έχει σκοπό να παρέχει στους Δοκίμους γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της ειδικότητάς τους. Παράλληλα στοχεύει στην καλλιέργεια δημιουργικής επιστημονικής σκέψης και στην εξοικείωση με την έρευνα, ώστε τα μελλοντικά στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας να είναι σε θέση να αφομοιώνουν γρήγορα και θετικά τις εξελίξεις του αεροπορικού όπλου.

Διεξάγεται με την μορφή διδασκαλίας στην τάξη και ολοκληρώνεται με τις πρακτικές εφαρμογές στα εργαστήρια της Σχολής, καθώς και με τις πραγματοποιούμενες εκπαιδευτικές επισκέψεις.

ΣΤΥΑΣΤΥΑΣΤΥΑΣΤΥΑ

 

 

 

Στα πλαίσια της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης γίνονται επίσης Ενημερωτικές επισκέψεις σε Μονάδες της ΠΑ και των ΕΔ, σε Κρατικούς Οργανισμούς και Δημόσιες Υπηρεσίες, Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης, για τρέχοντα εθνικά θέματα, θέματα ασφάλειας πτήσεων – εδάφους και υγιεινής, Εκπαιδευτικά Ταξίδια.

 Διδασκόμενη Ύλη

Τα μαθήματα της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης για κάθε ειδικότητα φαίνονται παρακάτω :

 • ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ
  Ασχολείται με την συντήρηση και εξυπηρέτηση των πτητικών μέσων. Γίνεται μέλος πληρώματος σε αεροσκάφη & ελικόπτερα (ως Μηχανικός Πτήσεων).
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  Ασχολείται με την συντήρηση των επίγειων μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων εξυπηρέτησης πτητικών μέσων.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  Ασχολείται με τη συντήρηση των ηλεκτρικών συστημάτων των πτητικών μέσων, οχημάτων, επιγείων μέσων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των Μονάδων.
 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΠΛΟΥΡΓΟΣ
  Ασχολείται με τη συντήρηση και εξυπηρέτηση των οπλικών συστημάτων των πτητικών μέσων, του φορητού οπλισμού, των αντιαεροπορικών όπλων, καθώς και τη συντήρηση, αποθήκευση και τη μεταφορά πυρομαχικών.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  Ασχολείται με τη μελέτη – επίβλεψη – κατασκευή & συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΠΑ.
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
  Ασχολείται με την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων των συστημάτων των τηλεπικοινωνιών εδάφους και πτητικών μέσων, των συστημάτων ναυτιλίας, καθώς επίσης και των πάσης φύσεως ηλεκτρονικών συσκευών της ΠΑ.
 • ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ
  Ασχολείται με την επιτήρηση του Εναερίου Χώρου, ο χειρισμός συστημάτων Κατευθυνόμενων Βλημάτων (Κ/Β) εδάφους – αέρος και ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) στρατιωτικών αεροδρομίων.
 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΝΟΜΟΣ
  Ασχολείται με την εφοδιαστική υποστήριξη. Δηλαδή, την εξασφάλιση, αποθήκευση & διάθεση όλων των μέσων που απαιτούνται για την διεξαγωγή και υποστήριξη των επιχειρήσεων.
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  Ασχολείται με τη σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής καθώς και με την υποστήριξη υπολογιστικών τεχνολογιών (λογισμικά, δίκτυα κ.α.).

Επίσης, πραγματοποιείται διαχωρισμός των Δοκίμων σε επίπεδα Αγγλικών και Γαλλικών για κάθε Τάξη, βάσει του επιπέδου γνώσεων τους.

 Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Τμημάτων – Εποπτών της ΔΑΕΚ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)

Η αποστολή του ΤΕ είναι η υλοποίηση των αντικειμενικών σκοπών της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης των Δοκίμων. Παρακολουθεί την ροή και τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, μελετά και εισηγείται βελτιώσεις των προγραμμάτων και μεθόδων εκπαίδευσης.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΤΔΠ)

Η αποστολή του ΤΔΠ είναι η εφαρμογή των διαδικασιών πρόσληψης, ο προγραμματισμός του διδακτικού προσωπικού (καθηγητές-στρατιωτικοί εκπαιδευτές), η ενημέρωσή τους και η επίλυση προβλημάτων επί θεμάτων εκπαίδευσης που τους αφορούν.

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΥΕ)

Η αποστολή του ΤΥΕ είναι η εφαρμογή των διαδικασιών προμήθειας και διάθεσης των εκπαιδευτικών βοηθημάτων – μέσων – υλικών για την υποστήριξη της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΤΜ.ΕΡΓ.)

Η αποστολή του ΤΜ.ΕΡΓ είναι η εφαρμογή της πρακτικής εκπαίδευσης, με σκοπό την εξοικείωση των Δοκίμων στο σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό της Π.Α.

ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι Επόπτες Ειδικοτήτων – Μαθημάτων (Επόπτες Εκπαίδευσης) αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ των Δοκίμων και της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης. Αποστολή των Εποπτών είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προόδου των Δοκίμων της ειδικότητάς τους.

Μέσα Υποστήριξης

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, η Σχολή διαθέτει τα παρακάτω μέσα υποστήριξης :

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Όλες τις αριθμητικά απαραίτητες αίθουσες διδασκαλίας που υποστηρίζονται από σύγχρονα εποπτικά μέσα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Τα εργαστήρια που υπάρχουν στη Σχολή, εξοπλισμένα με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, είναι τα παρακάτω :

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ – ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Στη Σχολή υπάρχει Δανειστική Βιβλιοθήκη. Διαθέτει πάνω από 1.500 τίτλους βιβλίων  ποικίλου περιεχομένου και παράλληλα δέχεται τη συνδρομή από Ξενόγλωσσα και Ελληνικά περιοδικά.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

 • Ηλεκτρονικοί Υπολιγιστές
 • DVD
 • Τηλεοράσεις
 • Προβολικά μηχανήματα διαφανειών
 • Προβολικά Slides
 • Ηλεκτρονικά προβολικά (σύνδεση με Η/Υ – ΤV )