Αθλητική Εκπαίδευση

Μενού

Γενικά

Η Αθλητική Εκπαίδευση αποσκοπεί στο να αναπτύξουν οι Δόκιμοι την φυσική και ψυχική αντοχή τους σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται με επιτυχία σε παρατεταμένες προσπάθειες και δυσκολίες, σε καιρό ειρήνης, έντασης και πολέμου όπως το απαιτεί το Αεροπορικό πνεύμα. Η άθληση των δοκίμων συμπορεύεται με την Στρατιωτική Εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα της Αθλητικής Εκπαίδευσης (σαν μάθημα της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης) διδάσκεται από γυμναστές καθηγητές.

Διοργανώνονται Εσωτερικά Πρωταθλήματα της Σχολής μεταξύ των Δοκίμων και δημιουργούνται αθλητικές ομάδες που εκπροσωπούν την Σχολή σε αθλητικές εκδηλώσεις όπως σε αγώνες Σχολών Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και πρωταθλήματα της Π.Α.

Στα πλαίσια της Αθλητικής Εκπαίδευσης γίνονται και Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης.

Διδασκόμενη Ύλη

  • ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
  • ΣΤΙΒΟΣ
  • ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
  • ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
  • ΧΟΡΟΣ
  • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΟΙΡΩΝ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ)