Στρατιωτική Εκπαίδευση

Μενού

Γενικά

Η όλη στρατιωτική εκπαίδευση έχει σκοπό να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες των Δοκίμων στην στρατιωτική ζωή, να καλλιεργήσει την ενσυνείδητη πειθαρχεία, την αφοσίωση στο καθήκον, το αίσθημα ευθύνης, το πνεύμα ομάδας και το αεροπορικό πνεύμα και τέλος να αναπτύξει τις έμφυτες και επίκτητες αρετές του ατόμου που θα ονομασθεί Μόνιμος Υπαξιωματικός.

ΣΤΥΑ

Στα πλαίσια της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης γίνονται Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης και Εκπαιδευτικά Ταξίδια.

 Τομείς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης

 • Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση

Με την κατάταξη των Δοκίμων στη Σχολή αρχίζει η Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση και διαρκεί περίπου 4 εβδομάδες. Αποσκοπεί στην ομαλή μετάβαση των νεοεισερχομένων Δοκίμων από την ιδιωτική ζωή στο στρατιωτικό περιβάλλον και το πνεύμα της Π.Α.

Η στρατιωτική εκπαίδευση συνεχίζεται με :

 • διαρκείς ενημερωτικές διαλέξεις διαφόρων θεμάτων (π.χ. υγιεινή – πρώτες βοήθειες)
 • βολές ελαφρών όπλων
 • χειμερινές – θερινές διαβιώσεις – πορείες
 • πεζικές ασκήσεις
 • ολιγοήμερα ή πολυήμερα εκπαιδευτικά ταξίδια

Διδασκόμενη Ύλη

 • ΥΓΙΕΙΝΗ – Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 • ΒΟΛΕΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΟΠΛΩΝ
 • ΣΤΙΒΟΣ ΜΑΧΗΣ
 • ΔΙΑΒΙΩΣΗ – ΠΟΡΕΙΕΣ
 • ΠΕΖΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 • ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
 • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΥ Ιης ΓΙΑ ΔΥ ΙΙας
 • ΗΓΕΤΙΚΗ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ
 • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΥΙΙΙης ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ Π.Α.