Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών

  

Μενού

Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών

Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών

Έμβλημα

«Γένοιο οίος έσσι μαθών»
(Πίνδαρος, Πυθιόνικος Β’, στ. 72)

Το έμβλημα της ΣΥΔ αποτελείται από σύνθεση απεικονιζόμενη σε θυρεό σχήματος ασπίδας. Στο άνω μέρος του θυρεού αναγράφεται το αρχαίο ρητό του Πίνδαρου «ΓΕΝΟΙΟ ΟΙΟΣ ΕΣΣΙ ΜΑΘΩΝ» που σε ελεύθερη απόδοση σημαίνει «ΓΙΝΕ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΜΑΘΕΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ». Το υπόλοιπο τμήμα του θυρεού χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα, άνω αριστερό, άνω δεξιό, κάτω αριστερό και κάτω δεξιό. Στο άνω αριστερό τμήμα απεικονίζεται ο κεραυνός που συμβολίζει τις ειδικότητες των Αμύνης Αεροδρομίων και των Μετεωρολόγων. Στο άνω δεξιό τμήμα απεικονίζεται η μέλισσα που συμβολίζει τις ειδικότητες των Πληροφοριών, Στρατολόγων και Ταμειακών. Στο κάτω αριστερό τμήμα απεικονίζεται ο Λευκός Πύργος, ο οποίος είναι το σήμα κατατεθέν της πόλης της Θεσσαλονίκης που είναι η έδρα της Σχολής. Στο κάτω δεξιό τμήμα απεικονίζεται το βιβλίο το οποίο αποτελεί το σύμβολο της μάθησης. Στο κέντρο του θυρεού βρίσκεται, σε οριζόντια θέση, το μισό εθνόσημο που χρησιμοποιείται στην άτρακτο και τις πτέρυγες των ιπτάμενων μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας και ο δεκαεξάκτινος ήλιος της Βεργίνας, σύμβολο της Μακεδονίας που είναι και η κοιτίδα της Σχολής

Θέση

Βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση (ΑΒ) Σέδες.

Υπαγωγή

Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ)

Γενικά

Πρωτοπόροι της ιδέας για την κατάκτηση του αέρα ήταν οι Αρχαίοι Έλληνες. Στην Αρχαιότητα αφθονούν οι πτήσεις Θεών και Ηρώων. Ο φτεροπόδαρος Ερμής πετούσε συχνότατα, ενώ ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος μπορούν να θεωρηθούν οι πρώτοι μυθικοί Αεροπόροι που πέταξαν με ανθρώπινα μέσα. Με την πρώτη εμφάνιση του αεροπλάνου η χώρα μας ως συνεχιστής της μυθικής πτήσης του Ίκαρου και Δαίδαλου έθεσε πρωταρχικό στόχο την ιδέα της χρησιμοποίησης του αεροσκάφους ως πολεμικό όπλο και δημιούργησε τον κλάδο της Πολεμικής Αεροπορίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η εξελισσόμενη πορεία του όπλου της Πολεμικής Αεροπορίας σε συνάρτηση με την ραγδαία τεχνολογική πρόοδο, επέβαλε την επέκταση της Διοικητικής υποστήριξης και κατέστησε αναγκαία την συγκρότηση και λειτουργία Σχολών που προσβλέπουν με την παραγωγή εξειδικευμένων στελεχών, στην κάλυψη της ανάγκης αυτής.

Η Διοικητική υποστήριξη επιδρά άμεσα στο επίπεδο ετοιμότητας των Αεροπορικών δυνάμεων για την επιχειρησιακή τους ικανότητα και απαιτεί διοικητικά στελέχη µε γνώσεις υψηλού επιπέδου. Στην πρόκληση αυτή η Σχολή ανταποκρίνεται µε αποφασιστικότητα εκσυγχρονίζοντας συνεχώς τα εκπαιδευτικά της προγράµµατα, µεθόδους και μέσα. Έτσι τα στελέχη τα οποία αποφοιτούν από την ΣΥΔ διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και προετοιµασμένοι κατάλληλα, για να επανδρώσουν αποτελεσµατικά τις Μονάδες στις οποίες τοποθετούνται και να εκπληρώσουν το καθήκον τους στην Πατρίδα.

Αποστολή

Αποστολή της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών είναι η παραγωγή Υπαξιωματικών αντίστοιχων ειδικοτήτων, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που θα τους ανατίθενται μέσα σ’ ένα τεχνολογικά υψηλού επιπέδου οργανισμό που είναι η Πολεμική Αεροπορία και σ’ ένα επιχειρησιακά πολύ ευαίσθητο χώρο όπως είναι ο εναέριος χώρος της Πατρίδας μας.

Οργάνωση

Η ΣΥΔ είναι ανεξάρτητη Μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας, ισότιμη με Ανεξάρτητη Σμηναρχία.

Κώδικας Τιμής Δοκίμου

Ο κάθε νεοεισερχόμενος κάνει κτήμα του τον Κώδικα Τιμής του Δοκίμου, ο οποίος καθορίζει τον μετέπειτα βίο του, ακολουθώντας τους κανόνες και τα έθιμα της Σχολής. Έτσι, διαμορφώνεται το εξαιρετικά πειθαρχημένο και ηθικά άριστο στελεχιακό δυναμικό που η Σχολή αποδίδει στην Πατρίδα. Οι Αρχές, οι Αξίες και τα Πιστεύω των Δοκίμων συνοψίζονται στα παρακάτω:

“Είμαι Δόκιμος με τη βούλησή μου και θα τηρώ τα έθιμα και τους κανονισμούς της Σχολής. Θα μεριμνώ για τον Ηθικό, Θεωρητικό και Αισθητικό μου βίο με Επίγνωση, Ειλικρίνεια και Συνέπεια. Σαν Άνθρωπος Υπεύθυνος, Υπερήφανος και Ελεύθερος δε θα κάνω ποτέ πράξη ποταπή, γεννημένη από μικρότητα ή φόβο και δε θα ανέχομαι κανέναν, μεταξύ των Δοκίμων, που δεν πιστεύει σε αυτά.”

Προσόντα του Δοκίμου

Ο κάθε Δόκιμος που εισάγεται στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών οφείλει να καλλιεργήσει το πνεύμα του, να ενδυναμώσει την αποφασιστικότητά του, να αναπτύξει την ικανότητα σωστής αντίδρασης, την κρίση, την επιμονή και την εστίαση στην επίτευξη του σκοπού του, να αναπτύξει την ενσυνείδητη πειθαρχία, το στρατιωτικό πνεύμα, να είναι πάντα ευγενής και να επιδεικνύει το υψηλό επίπεδο μόρφωσης του καθώς και την άριστη φυσική του κατάσταση.

Ο κάθε Δόκιμος μετά την επιτυχή αποφοίτησή του από τη Σχολή θα πρέπει να έχει πλήρη συναίσθηση των ευθυνών του απέναντι, όχι μόνο στην οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και στην κοινωνία θέτοντας τον εαυτό του στη διάθεση της Πατρίδας. Ύψιστη Αποστολή του είναι η ασφάλεια και η άμυνα της χώρας.

Θα πρέπει να συγκεντρώνει και να προσελκύει το ενδιαφέρον, την αγάπη την εκτίμηση και το σεβασμό τόσο των ανωτέρων όσο και των κατωτέρων του καθώς και ολοκλήρου του κοινωνικού συνόλου, αποτελώντας πρότυπο παράδειγμα ευπρεπούς συμπεριφοράς και τήρησης συγκεκριμένων κοινωνικών κανόνων.

Για το λόγο αυτό πρέπει να καλλιεργεί τόσο το χαρακτήρα του, όσο και την εν γένει συμπεριφορά του έτσι ώστε να αυτά να ανταποκρίνονται στο αξίωμα της ιδιότητας και της αποστολής του. Η ενσυνείδητη εφαρμογή τους και η εμπέδωση των γνώσεων που αποκτά στη Σχολή θα οδηγήσει στην απόδοση στην οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας ενός στελέχους, επαγγελματικά πλήρως καταρτισμένου, ηθικά ακέραιου, με σωστό χαρακτήρα, που θα αποδώσει τα βέλτιστα για το καλό της Πατρίδας.