Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Μενού

Γενικά

Έχει σκοπό να δώσει στους Δοκίμους υψηλές θεωρητικές γνώσεις στον τομέα της ειδικότητάς τους ενώ συγχρόνως τους παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία ευρύτερης κοινωνικής μόρφωσης ώστε να δεχθούν πλήρως και ανεπιφύλακτα το ρόλο του Στρατιωτικού σε μία σύγχρονη Δημοκρατική κοινωνία. Επιπλέον στοχεύει στην καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης ερευνητικού πνεύματος ώστε οι μελλοντικοί Υπαξιωματικοί να μπορούν εύκολα να αφομοιώνουν τις εξελίξεις στην τεχνολογία και πρακτική.

Διεξάγεται με την μορφή διδασκαλίας στην τάξη και ολοκληρώνεται με τις πρακτικές εφαρμογές στα εργαστήρια της Σχολής, καθώς και με τις πραγματοποιούμενες εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στα πλαίσια της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης γίνονται επίσης Ενημερωτικές επισκέψεις σε Μονάδες της Π.Α. και των Ε.Δ., σε Κρατικούς Οργανισμούς και Δημόσιες Υπηρεσίες, Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης, για τρέχοντα εθνικά θέματα, θέματα ασφάλειας πτήσεων – εδάφους και υγιεινής, Εκπαιδευτικά Ταξίδια.

Διδασκόμενη Ύλη

Τα διδασκόμενα μαθήματα στη Σχολή διακρίνονται σε κοινής φοίτησης και μαθήματα ειδικότητας.

Τα μαθήματα κοινής φοίτησης παρέχουν γνώσεις σε αντικείμενα γενικότερου ενδιαφέροντος που κρίνονται απαραίτητα για κάθε στρατιωτικό (Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική, Εθνικά Θέματα κλπ) καθώς και γενικές στρατιωτικές γνώσεις ανεξάρτητες της ειδικότητας κάθε ένστολου (Κανονισμός Στρατιωτικής Αλληλογραφίας, Κανονισμός Πειθαρχίας Π.Α. κλπ).

Τα μαθήματα ειδικότητας παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις που εστιάζονται στις πραγματικές απαιτήσεις κάθε ειδικότητας.

Επί πλέον των ανωτέρω μαθημάτων περιλαμβάνονται και τα παρακάτω :

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Κατά την διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή πραγματοποιούνται Επιμορφωτικές Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σε χώρους γενικού ενδιαφέροντος αλλά και σε χώρους που σχετίζονται με την ειδικότητα.

Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης

Η συνεχής ενημέρωση των Δοκίμων σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος πραγματοποιείται με οργανωμένες Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης στους χώρους της Σχολής με έγκριτους διαλέκτες από τον πνευματικό χώρο της Θεσσαλονίκης.

Εκπαιδευτικά Ταξίδια

Κατά την φοίτηση του δευτέρου έτους σπουδών τους οι Δόκιμοι συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά ταξίδια που πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου διευρυνθούν οι ιστορικές, πολιτιστικές και γενικές στρατιωτικές γνώσεις τους.

Μέσα Υποστήριξης

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων της Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης η Σχολή διαθέτει τα παρακάτω μέσα Υποστήριξης :

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό :

 • Εργαστήριο Πληροφορικής
 • Computer Based Training
 • Εργαστήριο Μετεωρολογίας
 • Εργαστήριο Φωτοερμηνείας

Βιβλιοθήκες

Στη Σχολή υπάρχει μία Δανειστική Βιβλιοθήκη. Διαθέτει 2.500 τίτλους βιβλίων ποικίλου περιεχομένου και παράλληλα δέχεται τη συνδρομή από Ξενόγλωσσα και Ελληνικά περιοδικά.

Οπτικοακουστικά Μέσα

 • Computers
 • Video
 • Laptops
 • Τηλεοράσεις
 • Προβολικά μηχανήματα διαφανειών
 • Προβολικά Slides
 • Ηλεκτρονικά προβολικά (σύνδεση με Η/Υ – ΤV – VIDEO)
 • Η Σχολή είναι ενταγμένη στο Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Δίκτυο της Π.Α. μέσω του Διαδικτύου (Internet) στην ιστοσελίδα www.hafa.gr