Αθλητική Εκπαίδευση

Μενού

Γενικά

Η αθλητική εκπαίδευση αποσκοπεί στο να αναπτύξουν οι Δόκιμοι την φυσική και ψυχική αντοχή τους σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται με επιτυχία σε παρατεταμένες προσπάθειες, στερήσεις και κακουχίες σε καιρό ειρήνης, έντασης και πολέμου όπως το απαιτεί το Αεροπορικό πνεύμα. Στα πλαίσια της Αθλητικής Εκπαίδευσης γίνονται και Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης.

Μέσα Υποστήριξης

Για την αποτελεσματική εφαρμογή Αθλητικής εκπαίδευσης η Σχολή διαθέτει τα παρακάτω :

  • Γήπεδο Ποδοσφαίρου
  • Στίβο Αθλητικών Αγώνων
  • Αίθουσα Αρσης Βαρών
  • Ανοιχτά Γήπεδα Μπάσκετ – Βόλεϊ
  • Ανοιχτό Γήπεδο Τένις
  • Κλειστό Γυμναστήριο