Στρατιωτική Εκπαίδευση

Μενού

Γενικά

Η όλη στρατιωτική εκπαίδευση έχει σκοπό να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες των Δοκίμων στην στρατιωτική ζωή, να καλλιεργήσει την ενσυνείδητη πειθαρχία, την αφοσίωση στο καθήκον, το αίσθημα ευθύνης, το πνεύμα ομάδας και το αεροπορικό πνεύμα και τέλος να αναπτύξει τις έμφυτες και επίκτητες του ατόμου που θα ονομασθεί Μόνιμος Υπαξιωματικός.

Κατά την φοίτηση του δευτέρου έτους σπουδών τους οι Δόκιμοι συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά ταξίδια που πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου διευρυνθούν οι ιστορικές, πολιτιστικές και γενικές στρατιωτικές γνώσεις τους.

 Τομείς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης

Με την κατάταξη των Δοκίμων στη Σχολή αρχίζει η Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση και διαρκεί περίπου 4 εβδομάδες. Αποσκοπεί στην ομαλή μετάβαση των νεοεισερχομένων Δοκίμων από την ιδιωτική ζωή στο στρατιωτικό περιβάλλον και το πνεύμα της Π.Α.

Η στρατιωτική εκπαίδευση συνεχίζεται με :

 • διαρκείς ενημερωτικές διαλέξεις διαφόρων θεμάτων (π.χ. υγιεινή – πρώτες βοήθειες)
 • βολές ελαφρών όπλων
 • χειμερινές – θερινές διαβιώσεις – πορείες
 • πεζικές ασκήσεις
 • ολιγοήμερα ή πολυήμερα εκπαιδευτικά ταξίδια

Διδασκόμενη Ύλη

Η Στρατιωτική Εκπαίδευση περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Στρατιωτική Δοκιμασία
 • Ασκήσεις Άοπλου – Ένοπλου
 • Φορητός Οπλισμός – Βολές
 • Χειμερινή Διαβίωση
 • Θερινή Διαβίωση
 • Στίβος Μάχης
 • Διαλέξεις
 • Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
 • Εκπαιδευτικό Ταξίδι