Προσωπικό Υποστήριξης

 Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» 

Μενού

Προσωπικό Υποστήριξης

 

Σμηναγός (Ι) Δημήτριος Μπρακούλιας

Ο Σμηναγός (Ι) Δημήτριος Μπρακούλιας είναι Παρατηρητής Ασφάλειας Εδάφους της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ».

Εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2000. Το 2006, τοποθετήθηκε στην 116ΠΜ/336 Μοίρα σε αεροσκάφη Α-7Ε Corsair ΙΙ, ενώ το 2008 στην 115ΠM/ΣΜΕΤ σε αεροσκάφη F-16 Block 52+. Από το 2008 υπηρετεί στην 340 Μοίρα. Έχει περισσότερες από 1400 ώρες πτήσης, από τις οποίες οι 900 είναι σε αεροσκάφη F-16.

 

 

 

 

 

Σμηναγός (Ι) Εμμανουήλ Μαυροειδής

Ο Σμηναγός (Ι) Εμμανουήλ Μαυροειδής είναι Παρατηρητής Ασφάλειας Εδάφους της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ».

Εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2002. Το 2007, τοποθετήθηκε στην 116ΠΜ/336 Μοίρα σε αεροσκάφη Α-7Ε Corsair ΙΙ, ενώ το 2009 τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/ΣΜΕΤ σε αεροσκάφη F-16 Block52+. Από το 2010 υπηρετεί στην 343 Μοίρα. Έχει περισσότερες από 1200 ώρες πτήσης, από τις οποίες οι 950 είναι σε αεροσκάφη F-16.

 

 

 

 

 

Υποσμηναγός (Ι) Εμμανουήλ Γαρεφαλάκης

O Υποσμηναγός (Ι) Εμμανουήλ Γαρεφαλακης είναι Αφηγητής της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ».

Εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006. Το 2012, τοποθετήθηκε στην 116ΠΜ/336 Μοίρα σε αεροσκάφη Α-7Ε Corsair ΙΙ, ενώ το 2014 τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/ΣΜΕΤ σε αεροσκάφη F-16 Block52+. Από το 2015 υπηρετεί στην 343 Μοίρα. Έχει περισσότερες από 700 ώρες πτήσης, από τις οποίες οι 500 είναι σε αεροσκάφη F-16.

 

 

 

 

 

Υποσμηναγός (Ι) Εμμανουήλ Χρηστάκης

Ο Υποσμηναγός (Ι) Εμμανουήλ Χρηστάκης είναι Αφηγητής της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ».

Εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2007. Το 2013 τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/ΣΜΕΤ σε αεροσκάφη F-16 Block52+. Από το 2014 υπηρετεί στην 343 Μοίρα. Έχει περισσότερες από 900 ώρες πτήσης, από τις οποίες οι 600 είναι σε αεροσκάφη F-16.

 

 

 

 

 

 

Υποσμηναγός (Ι) Γεώργιος Σωτηρίου

Ο Υποσμηναγός (Ι) Γεώργιος Σωτηρίου είναι Υπεύθυνος Βιντεοσκόπησης της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ».

Εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006. Το 2012, τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/ΣΜΕΤ σε αεροσκάφη F-16 Block52+. Από το 2013 υπηρετεί στην 343 Μοίρα. Έχει περισσότερες από 1100 ώρες πτήσης, από τις οποίες οι 800 είναι σε αεροσκάφη F-16.

 

 

 

 

 

 

Yποσμηναγός (Ι) Κωνσταντίνος Καρούζος

Ο Yποσμηναγός (Ι) Kωνσταντίνος Καρούζος είναι Υπεύθυνος Βιντεοσκόπησης της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ».

Εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2007. Το 2013, τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/ΣΜΕΤ Μοίρα σε αεροσκάφη F-16 Block 52+, ενώ το 2014 στην 115ΠM/340 Μοίρα σε αεροσκάφη F-16 Block 52+. Έχει περισσότερες από 500 ώρες πτήσης, από τις οποίες οι 190 είναι σε αεροσκάφη F-16.

 

 

 

 

 

Υποσμηναγός (Ι) Χρήστος Ιατρού

O Υποσμηναγός (Ι) Χρήστος Ιατρού είναι Υπεύθυνος Βιντεοσκόπησης της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ».

Εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2008. Το 2014 τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/ΣΜΕΤ σε αεροσκάφη F-16 Block52+. Από το 2015 υπηρετεί στην 343 Μοίρα. Έχει περισσότερες από 700 ώρες πτήσης, από τις οποίες οι 500 είναι σε αεροσκάφη F-16.