Μενού
More
  Μενού

  Αντισμήναρχος (Ι) Νικόλαος Χριστόπουλος

  Ο Αντισμήναρχος (Ι) Νικόλαος Χριστόπουλος, διετέλεσε Επικεφαλής της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A Texan II «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και Ιπτάμενος του Προγράμματος Επίδειξης, από τη συγκρότηση της Ομάδας το 2005 έως το 2009.

  Αντισμήναρχος (Ι) Φώτιος Ελευθερίου

  Ο Αντισμήναρχος (Ι) Φώτιος Ελευθερίου διετέλεσε Παρατηρητής Ασφαλείας Εδάφους της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A Texan II «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», από τη συγκρότηση της Ομάδας το 2005 έως το 2007.

  Επισμηναγός (Ι) Βασίλειος Τσέκας

  Ο Επισμηναγός (Ι) Βασίλειος Τσέκας διετέλεσε Παρατηρητής Ασφαλείας Εδάφους και Αφηγητής της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A Texan II «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», από τη συγκρότηση της Ομάδας το 2005 έως το 2009.

  Αντισμήναρχος (Ι) Νικόλαος Μαλαπάνης

  Ο Αντισμήναρχος (Ι) Νικόλαος Μαλαπάνης, διετέλεσε Ιπτάμενος του Προγράμματος Επίδειξης από τη συγκρότηση της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A Texan II «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» το 2005 έως το 2009 και Επικεφαλής της Ομάδας από το 2009 έως το 2013.

  Επισμηναγός (Ι) Θεοφάνης Καλαντζής

  Ο Επισμηναγός (Ι) Θεοφάνης Καλαντζής, διετέλεσε Ιπτάμενος του Προγράμματος Επίδειξης της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A Texan II «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», από το 2009 έως το 2013.

  Επισμηναγός (Ι) Ηλίας Σολωμός

  Ο Επισμηναγός (Ι) Ηλίας Σολωμός διετέλεσε Παρατηρητής Ασφαλείας Εδάφους της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A Texan II «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», από το 2007 έως το 2013.

  Επισμηναγός (Ι) Αναστάσιος Καπογιάννης

  Ο Επισμηναγός (Ι) Αναστάσιος Καπογιάννης διετέλεσε Επικεφαλής της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A Texan II «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και Ιπτάμενος του Προγράμματος Επίδειξης, από τη συγκρότηση της Ομάδας το 2005 έως το 2009.

  Υποσμηναγός(Ι) Ιωάννης Λιγνός

  Ο Υποσμηναγός(Ι) Ιωάννης Λιγνός διετέλεσε Παρατηρητής Ασφαλείας Εδάφους και Αφηγητής της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A Texan II «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», από τη συγκρότηση της Ομάδας το 2005 έως το 2009.

  Επισμηναγός (Ι) Λεωνίδας Δημητρίου

  Ο Επισμηναγός (Ι) Λεωνίδας Δημητρίου, διετέλεσε Ιπτάμενος του Προγράμματος Επίδειξης της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A Texan II «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», από το 2013 έως το 2017.