Διατελέσαντα Μέλη

 • Karaxalios

  Σμηναγός (Ι)
  Γεώργιος Ανδρουλάκης

  Ο Σμηναγός (Ι) Γεώργιος Ανδρουλάκης διετέλεσε Ιπτάμενος του Προγράμματος Επίδειξης της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16, από το 2013 έως το Σεπτέμβριο του 2015.

 • Karaxalios

  Σμηναγός (Ι)
  Εμμανουήλ Καραχάλιος

  Ο Σμηναγός (Ι) Εμμανουήλ Καραχάλιος διετέλεσε Ιπτάμενος του Προγράμματος Επίδειξης της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16, από την συγκρότηση της Ομάδας το 2010 έως το 2013.

 • Kontoulis

  Σμηναγός (Ι)
  Δημήτριος Κοντούλης

  Ο Σμηναγός (Ι) Κοντούλης Δημήτριος διετέλεσε Ιπτάμενος του Προγράμματος Επίδειξης της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16. • Zarlas

  Σμηναγός (Ι)
  Νικόλας Δανιάς

  Ο Σμηναγός (Ι) Νικόλαος Δανιάς διετέλεσε Αφηγητής (Narrator) της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16.


 • Zarlas

  Αντισμήναρχος (Ι)
  Μιχαήλ Τσικαλάκης

  Ο Αντισμήναρχος (Ι) Μιχαήλ Τσικαλάκης διετέλεσε Αξιωματικός Ασφάλειας Πτήσεων & Εδάφους (Safety Observer) της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16.


 • Zarlas

  Σμηναγός (Ι)
  Χαρίλαος Νίκου

  Ο Σμηναγός (Ι) Χαρίλαος Νίκου διετέλεσε Αξιωματικός Ασφάλειας Πτήσεων & Εδάφους (Safety Observer) της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16.


 • Zarlas

  Σμηναγός (Ι)
  Νικόλαος Ζάρλας

  Ο Σμηναγός (Ι) Νικόλαος Ζάρλας διετέλεσε Αξιωματικός Ασφάλειας Πτήσεων & Εδάφους (Safety Observer) της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16.


 • Daskalomarkakis

  Σμηναγός (Ι)
  Ιωσήφ Δασκαλομαρκάκης

  Ο Σμηναγός (Ι) Ιωσήφ Δασκαλομαρκάκης διετέλεσε Αξιωματικός Ασφάλειας Πτήσεων & Εδάφους (Safety Observer) της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16.

 • Politis

  Σμηναγός (Ι)
  Ιωάννης Πολίτης

  Ο Σμηναγός (Ι) Ιωάννης Πολίτης διετέλεσε Υπεύθυνος Βιντεοσκόπησης (Film Crew) της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16.


 • Zarlas

  Yποσμηναγός (Ι)
  Δημήτριος Τζάλλας

  Ο Yποσμηναγός (Ι) Δημήτριος Τζάλλας διετέλεσε Υπεύθυνος Βιντεοσκόπησης της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 "ΖΕΥΣ".


 • Basilopoulos

  Υποσμηναγός (Ι)
  Γεώργιος Βασιλόπουλος

  Ο Υποσμηναγός (Ι) Γεώργιος Βασιλόπουλος διετέλεσε Υπεύθυνος Βιντεοσκόπησης (Film Crew) της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16.

 • Papalampros

  Αρχισμηνίας (ΤΟΠ) Παπαλάμπρος Δημήτριος

  Ο Αρχισμηνίας (ΤΜΑ) Γεώργιος Μουσούρης διετέλεσε Τεχνικός Οπλισμού (Weapons Specialist) της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16.

 • Mousouris

  Αρχισμηνίας (ΤΜΑ)
  Γεώργιος Μουσούρης

  Ο Αρχισμηνίας (ΤΜΑ) Γεώργιος Μουσούρης διετέλεσε Τεχνικός Εδάφους (Crew Chief) της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16.

 • Xristonakis

  Αρχισμηνίας (ΤΟΠ)
  Μιχαήλ Χριστονάκης

  Ο Αρχισμηνίας (ΤΟΠ) Μιχαήλ Χριστονάκης διετέλεσε Τεχνικός Οπλισμού (Weapons Specialist) της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16.

 • Votsios

  Σμηνίας (ΟΤΑΦ)
  Απόστολος Βότσιος

  Ο Σμηνίας (ΟΤΑΦ) Απόστολος Βότσιος διετέλεσε Τεχνικός Εδάφους (Crew Chief) της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16.

 • Votsios

  Σμηνίας (ΟΤΑΦ)
  Λουκάς Μπακάρας

  Ο Σμηνίας (ΟΤΑΦ) Λουκάς Μπακάρας διετέλεσε Τεχνικός Εδάφους (Crew Chief) της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16.

 • Tzanis

  Σμηνίας (ΟΤΑΦ)
  Κωνσταντίνος Τζανής

  Ο Σμηνίας (ΟΤΑΦ) Κωνσταντίνος Τζανής διετέλεσε Βοηθός Βιντεοσκόπησης (Film Crew) της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16.