Τεχνικό ΠροσωπικόΑνθυπασπιστής (ΤΜΑ)
Καλούδης Χριστόδουλος

    Ο Ανθυπασπιστής (ΤΜΑ) Καλούδης Χριστόδουλος είναι Τεχνικός Εδάφους (Crew Chief) της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16.

    Εισήχθη στη ΣΤΥΑ το 1999 και αποφοίτησε με το βαθμό του Σμηνία το 2001.Το ίδιο έτος τοποθετήθηκε στην 111ΠΜ/347 Μοίρα με καθήκοντα Crew Chief αεροσκαφών F-16 BLOCK 50.Το 2003 τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/343 Μοίρα με καθήκοντα Crew Chief αεροσκαφών F-16 BLOCK 52+, όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα.

Ανθυπασπιστής (ΤΜΑ)
Γραμμουστιάνος Γεώργιος

    Ο Ανθυπασπιστής (ΤΜΑ) Γραμμουστιάνος Γεώργιος είναι Τεχνικός Εδάφους (Crew Chief) της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16.

    Εισήχθη στη ΣΤΥΑ το 2002 και αποφοίτησε με το βαθμό του Σμηνία το 2004. Το ίδιο έτος τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/343 Μοίρα με καθήκοντα Crew Chief αεροσκαφών F-16 BLOCK 52+. Εξειδηκεύτηκε στους κινητήρες των παραπάνω αεροσκαφών όπου και εκτελεί τα καθήκοντά του μέχρι σήμερα.

Αρχισμηνίας (ΤΟΠ) Μούμος Ανδρέας

    Ο Αρχισμηνίας (ΤΟΠ) Μούμος Ανδρέας είναι Τεχνικός Οπλισμού (Weapons Specialist) της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16.

    Εισήχθη στη ΣΤΥΑ το 2003 και αποφοίτησε με το βαθμό του Σμηνία το 2005. Το ίδιο έτος τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/340 Μοίρα με καθήκοντα Εκτελεστή Οπλουργού αεροσκαφών F-16 BLOCK 52+, όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα.Αρχισμηνίας (ΤΜΑ) Παπαδερός Νικόλαος

    Ο Αρχισμηνίας (ΤΜΑ) Παπαδερός Νικόλαος είναι Τεχνικός Εδάφους (Crew Chief) της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16.

    Εισήχθη στη ΣΤΥΑ το 2005 και αποφοίτησε με το βαθμό του Σμηνία το 2007. Το ίδιο έτος τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/340 Μοίρα με καθήκοντα Crew Chief αεροσκαφών F-16 BLOCK 52+. Εξειδηκεύτηκε στους κινητήρες των παραπάνω αεροσκαφών όπου και εκτελεί τα καθήκοντά του μέχρι σήμερα.

Αρχισμηνίας (ΤΜΑ) Γλυκερδάς Ιωάννης

    Ο Αρχισμηνίας (ΤΜΑ) Γλυκερδάς Ιωάννης είναι Τεχνικός Εδάφους (Crew Chief) της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16.

    Εισήχθη στη ΣΤΥΑ το 2006 και αποφοίτησε με το βαθμό του Σμηνία το 2008. Το ίδιο έτος τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/340 Μοίρα με καθήκοντα Crew Chief αεροσκαφών F-16 BLOCK 52+, όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα.
Επισμηνίας (ΤΜΑ)
Κολάκης Γεώργιος

    Ο Επισμηνίας (ΤΜΑ) Κολάκης Γεώργιος είναι Τεχνικός Εδάφους (Crew Chief) της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16.

    Εισήχθη στη ΣΤΥΑ το 2006 και αποφοίτησε με το βαθμό του Σμηνία το 2008. Το ίδιο έτος τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/343 Μοίρα με καθήκοντα Crew Chief αεροσκαφών F-16 BLOCK 52+, όπου υπηρετεί μέχρι σήμεραΣμηνίας (ΟΤΑΦ) Αρετάκης Αντώνιος

    Ο Σμηνίας (ΟΤΑΦ) Αρετάκης Αντώνιος είναι Τεχνικός Εδάφους (Crew Chief) της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16.

    Εισήχθη στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία το 2005. Το 2006 τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/340 Μοίρα με καθήκοντα Crew Chief αεροσκαφών F-16 BLOCK 52+, όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα