Ημερήσιες Διαταγές – Ομιλίες

Μενού

Ημερήσιες Διαταγές

Μηνύματα

Έκφραση Συγχαρητηρίων

  • Για την συμμετοχή της ΠΑ στην Πολυεθνική Άσκηση RED FLAG 09
  • Για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2009
  • Προς Διοικητές και το προσωπικό Μονάδων για την συμμετοχή των τμημάτων στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2009
  • Προς Διοικητές και το προσωπικό Μονάδων για την συμμετοχή των σχηματισμών στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2009
  • Για το συντονισμό των διελεύσεων στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2009