Έτος Μέριμνας Προσωπικού 2018

Μέριμνα για το Παιδί

  1. Διαμόρφωση Βρεφονηπιακού Σταθμού 116ΠΜ.
  2. Ανάληψη δράσης από τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για αθλητικές δραστηριότητες, διαγωνισμούς ζωγραφικής και διάφορα καλλιτεχνικό δρώμενα.
  3. Καθιέρωση ημέρας επίσκεψης παιδιών στο χώρο εργασίας του γονέα στρατιωτικού, κατά Σχηματισμό και ανάλογα με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες.