ΔΑΥ

  • Επίσκεψη ΥΦΕΘΑ Ανδρέα Ζαΐμη στην 30η ΔΑΥ - 17 Φεβρουαρίου 77.
  • Νεοπαραληφθέντα αφη F-104G, ενώ μεταφέρονται διά της οδού Ποσειδώνος στο εργοστασίο του 202 ΚΕΑ για έλεγχο.
  • Εορταστικές εκδηλώσεις παραμονής Πωτοχρονιάς 1961. Ο Αρχηγός 30ου ΑΑΥ Σμχος Νέρων Πλατής κόβει τη βασιλόπιτα.
  • Επίσκεψη Α/ΓΕΑ Κων. Μαργαρίτη σε εγκαταστάσεις του 30ου ΑΑΥ.
  • Παραδόση καθηκόντων Αρχηγού 30ου ΑΑΥ από τον Ταξχο Δ. Θεοδοσιάδη στο Σμχο Ν. Καραναλόπουλο
  • Ο Αρχηγός 30ου ΑΑΥ Ταξχος Δ. Θεοδοσιάδης και οι εκπρόσωποι της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στο 30ο ΑΑΥ
  • Εορτασμός της ημέρας της ΕΒΑ στο παρεκκλήσιο του 202 ΚΕΑ. Στο κέντρο ο Αρχηγός 30ου ΑΑΥ Ταξχος Δ. Θεοδοσιάδης