Ιστορικά Αεροσκάφη

 • Grumman G.164
 • F-5Α
 • Grumman
 • F-104
 • F-104
 • Spitfire
 • Spitfire της 335Μ Δ/Β
 • Spitfire - 1943
 • Spitfire
 • Hurricane
 • Hurricane
 • Hurricane
 • Hurricane
 • F-84
 • F-84
 • F-86D
 • F-86D
 • F-86D
 • F-86D
 • F-86D
 • F-86D
 • F-86D
 • F-86D
 • F-86D
 • F-86E
 • F-86E
 • F-86E
 • F-86E
 • F-104
 • F-104
 • F-104
 • F-104
 • F-104
 • F-104
 • F-5
 • F-5
 • F-5
 • F-5
 • F-5
 • F-5A
 • F-5A
 • Mirage F-1
 • Mirage F-1
 • Mirage F-1
 • Mirage F-1
 • 1951 - 1973 F-86D Dog Sabre 1959
 • 1951 - 1973 F-84G στην 112ΠΜ
 • 1951 - 1973 Μεταγωγικό Noratlas στην 112 ΠΜ
 • 1951 - 1973 Απογείωση μαχητικού F-102A Dagger
 • 951 - 1973 F-104G φέρει εκπαιδευτικό βλήμα AIM-9P σε φορέα της ατράκτου
 • 1974 - 1985 Noratlas στην 112ΠΜ
 • 1974 - 1985
 • 1974 - 1985 Σχηματισμός Mirage F-1CG