Διαγωνισμοί

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας λαμβάνεται αυτοματοποιημένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάρτησης διαγωνισμών https://public.haf.gr/procure/ μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service)

01/02/2023 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 02/23 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών ΑΤΑ & Μονάδων του – ΑΔΑ: ΨΥΤΜ6-014

01/02/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 04/23) για την  Προμήθεια Φόρμες Ολόσωμες (Θερινές-Χειμερινές) -ΑΔΑ: 6Ε1Δ6-ΒΡΘ

30/01/2023 - Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη χρήση, της αποθήκης Νο 4 στους χώρους του πρώην 2ου ΠΕΚ του ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης.

27/01/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 09/23) για την Ανάθεση Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας του Α/Φ G-V S/N 678 – ΑΔΑ : Ψ76Κ6-ΥΤΣ

27/01/2023 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 01/23 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Εννέα (9) Συσκευών Ανίχνευσης Θαμμένων Μεταλλικών Μαγνητικών Υλικών προς κάλυψη αναγκών ΠΑ με ΑΔΑ: ΨΣ746-ΑΡΣ

25/01/2023 - Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου με αντικείμενο την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη και Αναβάθμιση RADAR AR-327» – ΑΔΑ : ΩΖΙ76-01Θ

25/01/2023 - Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου με αντικείμενο την «Προμήθεια Φυσιγγίων 9χ19 mm» – ΑΔΑ : 9ΚΧΗ6-ΧΧΨ

24/01/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 195224 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Νέου Δαπέδου Όπλισης – Αφόπλισης Α/Φ στο Α/Δ Καστελίου» (Κ-494Ν)

24/01/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 195223 για την κατασκευή του έργου : «Ανακαίνιση Κτιρίου Μ-744 στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-482Ν)

20/01/2023 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 01/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού προς Κάλυψη Χειρουργικών Οφθαλμολογικών Επεμβάσεων

18/01/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 01/23) για την Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Υποκατάστατα Πλάσματος και Παρεντερικά Διαλύματα»-ΑΔΑ:95ΦΨ6-ΦΤΖ

18/01/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ειδών Ατομικού Πυροσβεστικού Ιματισμού(υπ’αρίθμ. 07/23) για την Προμήθεια – ΑΔΑ:69ΒΣ6-ΠΑΔ

13/01/2023 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 02/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού προς Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας

13/01/2023 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 5/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Κλιβάνου Ατμού και Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων για Κάλυψη Αναγκών του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

13/01/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 02/23) για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Κεντρικών Εξυπηρετητών (SERVER)- ΑΔΑ:9ΟΙΘ6-16Ε

03/01/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 195194 για την κατασκευή του έργου : «Έλεγχος Αγωγού Καυσίμων Ε.Δ. με τη Χρήση Έξυπνου Ξέστρου (Intelligent Pigging)» (EΚ-452Ν)

03/01/2023 - Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ, για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμόν 10 γραφείου εβδόμου (7ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α, στην Αθήνα.

03/01/2023 - Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ, για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμόν 6 γραφείου πέμπτου (5ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α, στην Αθήνα.

03/01/2023 - Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ, για την εκμίσθωση των υπ’ αριθμ. 4 και 5 ενοποιημένων γραφείων πέμπτου (5ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α.

30/12/2022 - Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ, για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμόν 11 γραφείου εβδόμου (7 ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α, Αθήνα.

28/12/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 49/22) για τη Διακλαδική Προμήθεια Συρίγγων – ΑΔΑ : Ψ11Ν6-Α3Ι

27/12/2022 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 61/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συγκροτήματος Ψηφιακού Στεφανιογράφου με Εγκατάσταση για Κάλυψη Αναγκών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

27/12/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 194860 για την κατασκευή του έργου : «Διαμόρφωση του 4ου Ορόφου του Κτιρίου Ε’ του 251 ΓΝΑ σε Χώρους Διαμονής Προσωπικού» (Δ-976Ε)

14/12/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 47/22) για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Αποστείρωσης( Διακλαδική Προμήθεια Αποστείρωσης Υλικού)-ΑΔΑ:ΩΝΕ46-0ΗΥ

28/11/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 53/22) για τη Μερική Επισκευή (ΜΕ) κ΄ Επ’ Ανταλλαγή Προμήθεια ΕΑ οκτώ (8) MAIN ROTOR BLADES (MRBs), Ε/Π AS332-C1 SUPER PUMA), P/N 332A11-0024-09, 332A11-0025-09 και 332Α11-0025-13, MFC F0210 – ΑΔΑ : Ψ6ΧΒ6-8ΦΔ