Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

Το περιεχόμενο της παρούσας σελίδας λαμβάνεται αυτοματοποιημένα από τη νέα πλατφόρμα ανάρτησης διαγωνισμών https://public.haf.gr/procure/ μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service)

21/10/2020 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 18/2020 της 115ΠΜ για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού για τη Σηματοδότηση Δ/Π – ΑΔΑ: ΩΓΧΠ6-Ο54

21/10/2020 - Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.57/20) για την Ετήσια Συντήρηση Γ’ Κάμερας Philips Brightview του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του 251 ΓΝΑ

21/10/2020 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.56/20) για την Ετήσια Συντήρηση του Ψηφιακού Ακτινολογικού Συστήματος Philips Digital Diagnost VR του Εσωτερικού Ακτινολογικού του 251ΓΝΑ

20/10/2020 - Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 800 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων Α/Δ Αγρινίου

20/10/2020 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 15.1/2020 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Ειδών Ζαχαροπλαστικής – Επιδορπίων για Κάλυψη Αναγκών της – ΑΔΑ: ΨΒ2Λ6-0Ω9

19/10/2020 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’ Αριθμ. 5/20 για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων του ΚΕΔΑ/Ζ (ΑΔΑ:ΩΛΕ46-ΘΤΕ)

16/10/2020 - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κουφωμάτων Μετά Τοποθέτησής τους με Αριθμό Διακήρυξης 17/20, της 206ΠΑΥ, στο Πλαίσιο του Έργου «Αντικατάσταση Κουφωμάτων Νότιας Όψης ΚΑΙ» (ΑΕΕ: 19/20) – ΑΔΑ: 9ΕΟ26-ΘΚΒ

16/10/2020 - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ασφαλτικών Υλικών με Αριθμό Διακήρυξης 15/20 της 206ΠΑΥ, στο Πλαίσιο του Έργου «Διαμόρφωση Χώρων Στάθμευσης 251ΓΝΑ» (ΑΕΕ: 17/20) – ΑΔΑ: Ψ70Ι6-ΣΞ5

16/10/2020 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17/2020) για την Προμήθεια Εξοπλισμού Οικημάτων της 115ΠΜ – ΑΔΑ: Ψ7ΒΙ6-Ψ4Φ

16/10/2020 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.53/20) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Σετ Παροχετεύσεως για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργείου του 251 ΓΝΑ

16/10/2020 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 13/20 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Ενός (1) Κατασκευασμένου Μεταλλικού Υπόστεγου Στάθμευσης Αεροσκαφών – ΑΔΑ: 9Ε2Ι6-ΥΞ0

16/10/2020 - Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 64/20 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «CLAZING WINDSHIΕLD», Συγκροτήματος WINDOWS, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν: 193472)

15/10/2020 - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.18/2020) για την Προμήθεια Νωπού και Κατεψυγμένου Βοδινού Κιμά προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕ με ΑΔΑ: 6Φ0Ο6-ΥΞ0

15/10/2020 - Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.54/20) για την Ετήσια Συντήρηση του Ψηφιακού Συστήματος Καρδιοαγγειογραφίας AXIOM ARTIS DFC για Κάλυψη Αναγκών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251 ΓΝΑ

15/10/2020 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 33/20 Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός της ΥΠ/ΠΑ με τίτλο: «Προμήθεια Νωπών Κρεατοσκευασμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων Π.Α»(ΑΔΑ:6ΥΨ06-ΥΩΦ)

14/10/2020 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 63/2020) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια ενός (1) τεμαχίου «ΝΕΤ ΜΕΝ SL24» (NSN: P53-201371)

14/10/2020 - Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 62/20 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «AXLE MLG», Συγκροτήματος Shock Strut Assy MLG (RH), Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν: 193549)

14/10/2020 - Δημόσιος Επαναληπτικός Διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ για την εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέγης του ισογείου καταστήματος επί της οδού Συγγρού 350, Καλλιθέα, συνολικού εμβαδού 527,36 τ.μ.

13/10/2020 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.51/20) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του Χειρουργείου (Ίνες Ουρητηρολιθοθρυψίας) του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ: ΨΡΦ06-Ζ9Ν

13/10/2020 - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17/20) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Ανάδειξη Ανάδοχου Καθαρισμού Χώρων Μονάδων Περιοχής Λάρισας (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΤΑ – ΔΑΚ – 1ο ΑΚΕ – ΕΚΑΕ) ΑΔΑ: 6ΤΩΜ6-ΡΞΨ

08/10/2020 - Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 35/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος CROTALE NG/GR – ΑΔΑ:6Ρ4Υ6-Ι2Φ

05/10/2020 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 12/20 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Πιστολιών, Φυσιγγίων Κρότου/Συριγμού και Ειδικών Εργαλείων για Εκφοβισμό/Διασκορπισμό Πτηνών – ΑΔΑ: 6Ρ826-ΑΘΡ

30/09/2020 - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 34/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Σαράντα Ενός (41) Τεμαχίων Υλικού Braking Valve Α/Φ PZL M-18B/BS (ΑΔΑ:6ΘΡ46-Ο0Ι)

16/09/2020 - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 12 / 2020 της 206 ΠΑΥ για την «Μίσθωση Πλωτού Γερανού»,με ΑΔΑ : ΨΖΥΕ6-Ζ2Δ

09/09/2020 - Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ επί Σχεδίου Τεχνικής Προδιαγραφής με αντικείμενο την «Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Ραντάρ » – ΑΔΑ : Ψ0ΚΖ6-ΞΡΓ