Διαγωνισμοί

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας λαμβάνεται αυτοματοποιημένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάρτησης διαγωνισμών https://public.haf.gr/procure/ μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service)

01/12/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 36/23) για τη Προμήθεια Ειδών Ιματισμού Υπόδησης και Λοιπά Ατομικά Είδη (ΙΜΥΛΑΕ) των Μαθητών/τριών Στρατιωτικών Σχολών Ετών 2025-2028-ΑΔΑ:9ΠΨ06-9Η5

01/12/2023 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.25/23 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Ογκομετρικές Συσκευές Χορήγησης Υγρών με Συνοδό Εξοπλισμό) για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ

28/11/2023 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.41/23 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για το Ρομποτικό Χειρουργικό Σύστημα για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ

28/11/2023 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 10/23 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) – ΑΔΑ:ΨΘ286-ΚΚ2

17/11/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του ΚΕΑ (υπ’ αρίθμ. 03/23) για την Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ψηφιακής Βιομηχανικής Ακτινογραφίας (Computed Radiography) Ακτίνων-X (X-RAY) Συμφώνα με την ΠΕΔ-Α-01111 – ΑΔΑ: ΨΕ3Ξ6-ΔΨ0

16/11/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 39/23) για την   Προμήθεια ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων -ΑΔΑ:ΨΡΙ66-ΥΤ0

16/11/2023 - Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 2.630 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ελευσίνας.

15/11/2023 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 11/23 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια 35 Επιβατικών Οχημάτων Μικτής Χρήσης (VAN) – ΑΔΑ: ΨΝΡΦ6-ΖΑ6

13/11/2023 - Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 985 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους της 204 ΜΓΑΠ (Αυλίδα).

09/11/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με Ανοιχτή Διαδικασία με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 204326 για την κατασκευή του έργου : «Ανακαίνιση Κτιρίου Μ-654 στη Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ- 491Ν)

07/11/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 37/23) για τηΡαφή Στολών – Πηληκίων – Θερινών Παντελονιών Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών-ΑΔΑ:63ΣΩ6-ΧΜΦ

07/11/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 38/23) για την Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού (Φάρμακα Πεπτικού) – ΑΔΑ : 9ΛΥΑ6-ΓΓ8

06/11/2023 - Διακήρυξη Διαγωνισμού Σύμβασης Έργου: «Κατασκευή Περίφραξης και Περιμετρικού Φωτισμού στην 116ΠΜ» (116ΠΜ-23-01) (ΑΔΑ: ΩΧΑΣ6-ΜΚΓ)

06/11/2023 - Διακήρυξη Διαγωνισμού Σύμβασης Έργου: «Ανάπτυξη Υποδομών Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιοχή των Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού στα Α/Δ Ν. Αγχιάλου (111ΠΜ) και Τανάγρας (114ΠΜ)» (ΜΟΝ.ΑΤΑ-23-01) (ΑΔΑ: ΨΠΗΗ6-ΒΡ0)

15/09/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 28/23) για την Ανάθεση της Εν Συνεχεία Υποστήριξης του Σκάφους, της APU και του Επίγειου Εξοπλισμού Υποστήριξης του Α/Φ G-V S/N 678- ΑΔΑ:ΨΕΣΥ6-Α3Π