Διαγωνισμοί

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας λαμβάνεται αυτοματοποιημένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάρτησης διαγωνισμών https://public.haf.gr/procure/ μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service)

16/06/2021 - ∆ιακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 09/21 της 114 ΠΜ για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής – Αποκοµιδής Αυτοφυούς Χόρτου.

16/06/2021 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.45/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Καθετήρες Αγγειογραφίας, Θηκάρια) για Κάλυψη Αναγκών της Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 ΓΝΑ

15/06/2021 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 02/21 της 111 ΠΜ για την Προμήθεια Υλικών και την Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης Συστημάτων Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης Κτιρίων DEPOT – AVIONICS

14/06/2021 - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ. αριθμ. 01/2021 της 350ΠΚΒ, με Αντικείμενο την Αποθήκευση Ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων, Συνολικού Χώρου 570 τμ, σε Αποθηκευτικό Χώρο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

11/06/2021 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.47/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Καθετήρες 2 Αυλών του τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ

08/06/2021 - Διενέργεια Συνοπτικού πλειοδοτικού Διαγωνισμού Υπ΄αριθμ. 03/21, της 112 ΠΜ, για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Αποκλάδωση – Υλοτόμηση – Αποκομιδή Ξυλείας στην 112 ΠΜ

04/06/2021 - ιενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.42/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Ψηφιακό Ουρητηροσκόπιο) για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργείου του 251ΓΝΑ

03/06/2021 - Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 167,50 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Λαμίας

03/06/2021 - Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση χώρου συνολικής επιφάνειας 2.300τμ, εντός του Α/Δ Καλαμάτας, αποκλειστικά για τη λειτουργία σταθμού αεροπορικού καυσίμου

03/06/2021 - Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων καυσίμων της ΠΑ στο Α/Δ Ηρακλείου

02/06/2021 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.37/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «DC PROBE CAPACIMETER», Κάλυψης Απαιτήσεων Επίγειου Εξοπλισμού για Α/Φ C-27J (O/N 203397)

31/05/2021 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.06/2021 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Ειδών Διατροφής –Παντοπωλείου προς Κάλυψη Αναγκών της – ΑΔΑ: 6ΚΦ36-69Δ

31/05/2021 - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 29/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Συστήματος Αεροπυρόσβεσης CL 215-415 – ΑΔΑ: 6ΧΓ36-5ΜΕ

31/05/2021 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 38/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «AXLE», Συγκροτήματος «WINGS (57)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 και CL-415 (O/N 203021)

31/05/2021 - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 34/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Συνεργατικής Επιτήρησης δια Πολυπλευρισμού (MLAT/WAM) για Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας στα Α/Δ Καλαμάτας και Ν.Αγχιάλου – ΑΔΑ:6Τ366-ΤΞ7

31/05/2021 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία υπ’αρίθμ. 33/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Flight Inspection Aircraft (FIA) με Εγκατεστημένο εντός αυτού Συστήματος από Αέρος Ελέγχου (Flight Inspection System-FIS)» – ΑΔΑ : Ψ1ΖΝ6-ΧΚΜ

28/05/2021 - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 28/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Radar της ΕΜΥ- ΑΔΑ:Ψ6Υ66-7ΕΤ

28/05/2021 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 168707 για την κατασκευή του έργου : «Έργα Υποδομής στο Α/Δ Αράξου» (ΑΡ-232Ν)

28/05/2021 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 180359 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Δαπέδου Πλύσης Οχημάτων στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-472Ν)

28/05/2021 - Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/21 Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΕΤΗΜ για την Σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού & Δομημένης Καλωδίωσης(ΑΔΑ:ΨΕΘΣ6-ΣΧΕ)

27/05/2021 - Διαγωνισμός έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 110ΠΜ ΚΑΙ 350 ΠΚΒ » (ΜΟΝ.ΑΤΑ-21-01) (ΑΔΑ: ΩΔΩΟ6-ΕΔΣ)

27/05/2021 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 33/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Επισκευή (Repair) Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού «SERVO CONTROL LRU1», Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π (O/N 21EC02)

26/05/2021 - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 24/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Αξονικού Τομογράφου GE REVOLUTION CT ES του 251 ΓΝΑ- ΑΔΑ:6ΘΗΥ6-ΕΝΒ

07/05/2021 - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 23/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ειδών «Πουλόβερ Τύπου Ζιβάγκο, Προσόψια, Πιτζάμες Χειμερινές»- ΑΔΑ:ΨΛΥΖ6-ΒΨΡ