Πτήσεις Μαθητών με Εκπαιδευτικά Αεροσκάφη της ΠΑ, 2023