Πτήση Μαθητών με Ελικοφόρα Πτητικά Μέσα της ΠΑ 2019