Αρχική Ενημέρωση Κοινωνικό Έργο Ημερήσια Διάθεση Προσωπικού και Μέσων

Ημερήσια Διάθεση Προσωπικού και Μέσων

Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 21/09/2023

Πολεμική Αεροπορία
Διατέθηκαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο σε αποστολές, αεροπυρόσβεσης και αεροδιακομιδών.

Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 20/09/2023

Πολεμική Αεροπορία
Διατέθηκαν 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα σε αποστολές έρευνας - διάσωσης, αεροπυρόσβεσης, επιτήρησης και αεροδιακομιδών.

Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 19/09/2023

Πολεμική Αεροπορία
Διατέθηκαν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα σε αποστολές έρευνας - διάσωσης, αεροπυρόσβεσης, επιτήρησης και αεροδιακομιδών.

Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 18/09/2023

Πολεμική Αεροπορία
Διατέθηκαν 13 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα σε αποστολές αεροπυρόσβεσης, επιτήρησης και αεροδιακομιδών.

Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 17/09/2023

Πολεμική Αεροπορία
Διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο σε αποστολές επιτήρησης και αεροδιακομιδών.

Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 16/09/2023

Πολεμική Αεροπορία
Διατέθηκαν 7 αεροσκάφη σε αποστολές αεροπυρόσβεσης, επιτήρησης και αεροδιακομιδών.