Περιβάλλον

2017

Γ' Τρίμηνο
 • Διατέθηκαν προσωπικό και μέσα για επιτήρηση δασικών εκτάσεων από την 112ΠΜ, τη 206ΠΑΥ, το ΚΕΑ και το ΕΤΗΜ.
 • Από τη 206ΠΑΥ διατέθηκαν, για την πυρκαγιά στο Καπανδρίτι, επτά (7) άτομα προσωπικό, ένας (1) ερπυστριοφόρος γαιοπροωθητήρας και ένα (1) όχημα.
Β' Τρίμηνο
 • Από την 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε περίπολο δασοπροστασίας στην περιοχή της Πάρνηθας, για ένα (1) εικοσιτετράωρο σε τρεις (3) βάρδιες με τη συμμετοχή δύο (2) Υπαξιωματικών.
 • Από την 359ΜΑΕΔΥ εκτελέστηκαν αποστολές – δύο (2) έξοδοι – τρεις (3) ώρες για δασοπροστασία.
A' Τρίμηνο

Η 206ΠΑΥ διέθεσε ένα (1) όχημα μεταφοράς προσωπικού, ένα (1) ρυμουλκό γενικής χρήσης, μία (1) πλατφόρμα και ένα (1) φορτωτή με τρία (3) άτομα προσωπικό για εκχιονισμό οδού πρόσβασης προς το 2οΚΕΠ.

2016

Δ' Τρίμηνο

Η 206ΠΑΥ διέθεσε :

 • δύο (2) βαρέα οχήματα (εκσκαφέα και γεωπροθητή) με πέντε (5) άτομα προσωπικό για εργασίες αποκατάστασης ζημιών στην πληγείσα από πλημμύρα Νήσο Θάσο.
 • ένα (1) όχημα μεταφοράς προσωπικού, ένα (1) ρυμουλκό γενικής χρήσης, μία (1) πλατφόρμα και ένα (1) φορτωτή με τέσσερα (4) άτομα προσωπικό για εργασίες αποκατάστασης ζημιών στην πληγείσα από πλημμύρα Καλαμάτα.
 • ένα (1) όχημα μεταφοράς προσωπικού, ένα (1) ρυμουλκό γενικής χρήσης, μία (1) πλατφόρμα και ένα (1) φορτωτή με εννέα (9) άτομα προσωπικό για εκχιονισμό οδού πρόσβασης προς το 2οΚΕΠ και απεγκλωβισμό προσωπικού του Κέντρου Ραδιοζεύξης ΣΔΑΜ/ΠΝ και φυλακίου του ΣΞ.
Γ' Τρίμηνο
 • Διατέθηκε προσωπικό για επιτήρηση δασικών εκτάσεων από την 112ΠΜ, τη 206 ΠΑΥ, το ΚΕΑ και το ΕΤΗΜ.
 •  Από τη 206ΠΑΥ διατέθηκαν, για εργασίες αποκατάστασης ζημιών στην πληγείσα από φυσική καταστροφή (πλημμύρα) Νήσο Θάσο, τέσσερα (4) άτομα προσωπικό και δύο (2) βαρέα οχήματα (εκσκαφέας και γεωπροωθητής).
Β' Τρίμηνο
 • Από την 112ΠΜ διατέθηκαν είκοσι (20) ατόμα για συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιών στα Μέγαρα Αττικής και στη Στεφάνη Βοιωτίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου «Ξενοκράτης».
 • Από το ΕΤΗΜ διατέθηκαν δύο (2) Υπαξιωματικοί για επίγεια επιτήρηση δασικών εκτάσεων.

2015

Γ' Τρίμηνο
 • Διατέθηκε προσωπικό για επιτήρηση δασικών εκτάσεων από τη 206 ΠΑΥ, το ΚΕΑ και το ΕΤΗΜ.
B' Τρίμηνο
 • Στο πλαίσιο συμμετοχής των ΕΔ σε εκδήλωση αναβάθμισης ακτών για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος διατέθηκαν προσωπικό και μέσα από:
  • την 12ΠΜ και το ΚΕΑ, για καθαρισμό μέρους της παραλίας Ελευσίνας.
  • το ΕΡΓ. ΜΜ-ΕΕ Αράξου, για καθαρισμό της παραλίας Λακκόπετρας.
  • το ΕΤΗΜ, για καθαρισμό της ακτής Καβουρίου.
  • την 130ΣΜ και την 8ηΜΣΕΠ, για καθαρισμό της ακτής Κότσινα.
  • την 126ΣΜ και το ΣΕΑΠ, για καθαρισμό της ακτής στην περιοχή Καρτερού.
 • Από την 126ΣΜ διατέθηκε ένα απορριμματοφόρο όχημα στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.

2014

Γ' Τρίμηνο
 • Διατέθηκε προσωπικό για δασοπροστασία από το ΚΕΑ και το ΕΤΗΜ.
 • Διατέθηκε προσωπικό για τον καθαρισμό των παραλιών Νιφορέϊκων και Λακκόπετρας από το Εργ. ΜΜ&ΕΕ Αράξου.
B' Τρίμηνο
 • Από την 112ΠΜ διατέθηκαν δέκα (10) άτομα, για τον καθαρισμό μέρους της παραλίας Ελευσίνας.
 • Από το ΕΡΓ. ΜΜ – ΕΕ Αράξου διατέθηκε προσωπικό, για τον καθαρισμό των παραλιών Νιφορέικων και Λακκόπετρας.
 • Από την 8η ΜΣΕΠ διατέθηκαν τέσσερις (4) Υπαξιωματικοί, για τον καθαρισμό της ακτής Κότσινα.
 • Από την 204ΜΓΑΠ διατέθηκαν δέκα τέσσερα (14) άτομα και ένα (1) όχημα μεταφοράς προσωπικού, για καθαρισμό της ακτής του Δημοτικού Διαμερίσματος Βαθέως Ευβοίας.
Α' Τρίμηνο
 • Από την 112ΠΜ διατέθηκαν δύο (2) φορτηγά για τον καθαρισμό του Υδροβιότοπου της Λίμνης Κουμουνδούρου.

2013

Γ' Τρίμηνο
 • Διατέθηκε προσωπικό και μέσα για επίγεια επιτήρηση δασικών εκτάσεων και δασοπυρόσβεση από την 113ΠΜ, την 117ΠΜ, την 124ΠΒΕ, την 206ΠΑΥ και το ΕΤΗΜ.
B' Τρίμηνο
 • Στο πλαίσιο συμμετοχή των ΕΔ σε εκδήλωση αναβάθμισης ακτών για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος διατέθηκε προσωπικό και μέσα:
  • της 113ΠΜ, για καθαρισμό της ακτής Νέων Επιβατών.
  • της 126ΣΜ, στον καθαρισμό παραλίας στην περιοχή Καρτερού.
  • του Εργοστασίου ΜΜ-ΕΕ Αράξου, για καθαρισμό των παραλιών Γιανισκάριου, Νιφορέϊκων και Λακκόπετρας.
  • της 8ης ΜΣΕΠ, για καθαρισμό της ακτής Κοτσίνα.
  • της 204ΜΓΑΠ, για καθαρισμό ακτών στις παραλίες Αυλίδας και Χαλκίδας.
 • Από το ΚΕΑ διατέθηκε προσωπικό για περίπολο δασοπροστασίας.
 • Από τη 206ΠΑΥ διατέθηκε προσωπικό και μέσα για περίπολο δασοπροστασίας.
 • Προσωπικό της 204ΜΓΑΠ με χορτοκοπτικά μέσα και ένα (1) πυροσβεστικό όχημα συμμετείχε στον καθαρισμό του προαύλιου χώρου του θεραπευτηρίου χρόνιων παθήσεων Ευβοίας.

2012

Γ' Τρίμηνο
 • Διατέθηκε προσωπικό και μέσα για επίγεια επιτήρηση δασικών εκτάσεων και δασοπυρόσβεση από την 116 ΠΜ, την 117ΠΜ, την 124ΠΒΕ, την 31ΜΕΕΔ και το ΕΤΗΜ.
Β' Τρίμηνο
 • Στο πλαίσιο συμμετοχή των ΕΔ σε εκδήλωση αναβάθμισης ακτών για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος διατέθηκε προσωπικό της 113ΠΜ, της 126ΣΜ και της 8η ΜΣΕΠ.

2011

Δ' Τρίμηνο
 • Από το ΚΕΑ διατέθηκε προσωπικό για περίπολο πυρασφάλειας στις περιοχές Πάρνηθας και Δροσοπηγή Κρυονερίου.
 • Από το ΕΤΗΜ συμμετείχε προσωπικό για επίγεια επιτήρηση δασικών εκτάσεων.
 • Από την 6η ΜΣΕΠ διατέθηκε το πυροσβεστικό όχημα της Μονάδας σε πυρκαγιά στην περιοχή Ελιά Μυκόνου.
 • Από την 8η ΜΣΕΠ διατέθηκαν έξι (6) άτομα και ένα (1) όχημα για επιτήρηση – φύλαξη στην οροσειρά Βίγλα.
Β' Τρίμηνο
 • Στα πλαίσια συμμετοχή των ΕΔ σε εκδήλωση αναβάθμισης ακτών για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος διατέθηκε προσωπικό :
  • της 113ΠΜ, για καθαρισμό ακτών πλησίον της Πτέρυγας.
  • του Α/Απ Ρόδου για καθαρισμό της παραλίας «Αγίας Μαρίνας».
  • της 126ΣΜ για καθαρισμό παραλίας στην περιοχή Καρτερού.
Α' Τρίμηνο
 • Από το Α/Απ Σαντορίνης διατέθηκαν στο Δήμο Θήρας ένα (1) άτομο και (1) αποφρακτικό όχημα, στα πλαίσια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

2010

Δ' Τρίμηνο
 • Από το Α/Απ Σαντορίνης διατέθηκαν στο Δήμο Θήρας δύο (2) άτομα με ένα (1) ανατρεπόμενο φορτηγό, στα πλαίσια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.
Γ' Τρίμηνο
 • Διατέθηκε προσωπικό από 124ΠΤΕ, ΕΤΗΜ και ΚΕΑ για επιτήρηση δασικών εκτάσεων.
Β' Τρίμηνο
 • Συμμετοχή προσωπικού από 113ΠΜ, 126ΣΜ, 130 ΣΜ και 8η ΜΣΕΠ στον καθαρισμό ακτών.
 • Διατέθηκε προσωπικό από το ΕΤΗΜ και το ΚΕΑ για επιτήρηση δασικών εκτάσεων.