Ενημερώσεις – Σχολεία

2017

Γ' Τρίμηνο
 • Από την 112ΠΜ διατέθηκε ένας (1) Υπαξιωματικός, ως συνοδός σχολικού λεωφορείου για κάλυψη αναγκών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ελευσίνας.
 • Από το ΕΤΗΜ:
  • διατέθηκε ένας (1) Υπαξιωματικός, ως συνοδός σχολικού λεωφορείου, για κάλυψη αναγκών του Ειδικού Σχολείου Αργυρούπολης.
  • πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση δύο (2) μαθητών του ΟΑΕΔ.
Β' Τρίμηνο
 • Από την 112ΠΜ διατέθηκε, για κάθε μήνα, ένας (1) Υπαξιωματικός στο Εργαστήριο Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Ελευσίνας ως συνοδός.
 • Από το ΕΤΗΜ:
  • διατέθηκε ένας (1) Υπαξιωματικός, ως συνοδός σχολικού λεωφορείου, για κάλυψη αναγκών του Ειδικού Σχολείου Αργυρούπολης.
  • πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση τεσσάρων (4) μαθητών ΟΑΕΔ.
A' Τρίμηνο
 • Από την 112ΠΜ διατέθηκε ένας (1) Υπαξιωματικός, ως συνοδός σχολικού λεωφορείου για κάλυψη αναγκών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ελευσίνας.
 • Από το ΕΤΗΜ:
  • πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση πέντε (5) μαθητών του ΟΑΕΔ.
  • διατέθηκε ένας (1) Υπαξιωματικός, ως συνοδός σχολικού λεωφορείου, για κάλυψη αναγκών του Ειδικού Σχολείου Αργυρούπολης.

2016

Δ' Τρίμηνο
 • Από το ΕΤΗΜ διατέθηκε :
  • προσωπικό που πραγματοποίησε εκπαίδευση σε τέσσερις (4) μαθητές του ΟΑΕΔ.
  • ένας (1) Υπαξιωματικός, ως συνοδός σχολικού λεωφορείου, για κάλυψη αναγκών  Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Σχολείου Αργυρούπολης.
 • Την 124ΠΒΕ επισκέφθηκαν το 2ο, 4ο , 7ο και 14ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης, το 2ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης και το Δημοτικό Σχολείο Άστρους.
Γ' Τρίμηνο
 • Από το ΕΤΗΜ διατέθηκε ένας (1) Υπαξιωματικός, ως συνοδός σχολικού λεωφορείου για κάλυψη αναγκών ΑΜΕΑ στο Ειδικό Σχολείο Αργυρούπολης.
Β' Τρίμηνο
 • Από την 112ΠΜ διατέθηκαν τρεις (3) Υπαξιωματικοί, ως συνοδοί σχολικών λεωφορείων για κάλυψη αναγκών της Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας.
 • Από το προσωπικό του ΕΤΗΜ πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση επτά (7) μαθητών του ΟΑΕΔ.
Α' Τρίμηνο
 • Από την 112ΠΜ διατέθηκε ένας (1) Υπαξιωματικός, ως συνοδός σχολικού λεωφορείου για κάλυψη αναγκών της Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας.
 • Από το προσωπικό του ΕΤΗΜ διατέθηκε ένας (1) Υπαξιωματικός, ως συνοδός σχολικού λεωφορείου για κάλυψη αναγκών ΑΜΕΑ στο Ειδικό Σχολείο Αργυρούπολης.

2015

Δ' Τρίμηνο
 • Η Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΚΟΜΑΚ) της 206 ΠΑΥ, συμμετείχε σε προγράμματα ενημέρωσης ενηλίκων στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» και στον Δήμο Δοξάτου Δράμας, στο πλαίσιο υλοποίησης του διυπουργικού προγράμματος εθελοντικής δράσης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους».
 • Από το ΕΤΗΜ διατέθηκε:
  • προσωπικό που πραγματοποίησε εκπαίδευση σε τρεις (3) μαθητές του ΟΑΕΔ.
  • ένας (1) Υπαξιωματικός, ως συνοδός σχολικού λεωφορείου, για κάλυψη αναγκών ΑΜΕΑ στο Ειδικό Σχολείο Αργυρούπολης.
Γ' Τρίμηνο
  Από το ΕΤΗΜ διατέθηκε:

 • Προσωπικό που πραγματοποίησε εκπαίδευση σε τρεις (3) μαθητές του ΟΑΕΔ.
 • Ένας (1) Υπαξιωματικός, ως συνοδός σχολικού λεωφορείου για κάλυψη αναγκών ΑΜΕΑ στο Ειδικό Σχολείο Αργυρούπολης.Ένας (1) Υπαξιωματικός, ως συνοδός σχολικού λεωφορείου για κάλυψη αναγκών ΑΜΕΑ στο Ειδικό Σχολείο Αργυρούπολης.
Β' Τρίμηνο
 • Από το προσωπικό του ΕΤΗΜ πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε επτά (7) μαθητές του ΟΑΕΔ.
 • Από το ΕΤΗΜ διατέθηκε ένας Υπαξιωματικός ως συνοδός σχολικού λεωφορείου για κάλυψη αναγκών ΑΜΕΑ στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αργυρουπόλεως.
Α' Τρίμηνο
 • Από το προσωπικό του ΕΤΗΜ πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε έξι (6) μαθητές του ΟΑΕΔ και διατέθηκε ένας (1) Υπαξιωματικός, ως συνοδός σχολικού λεωφορείου για κάλυψη αναγκών ΑΜΕΑ στο Ειδικό Σχολείο Αργυρούπολης.
 • Από το Α/Απ Ρόδου διατέθηκαν τρεις (3) Υπαξιωματικοί, ως οδηγός και συνοδοί σχολικού λεωφορείου για κάλυψη αναγκών ΑΜΕΑ στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου.
 • Επίσκεψη του 2ου και 34ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου στον Μετεωρολογικό Σταθμό της 126ΣΜ.

2014

Δ' Τρίμηνο
 • Από το ΕΤΗΜ διατέθηκε προσωπικό που πραγματοποίησε εκπαίδευση σε τέσσερις (4) μαθητές του ΟΑΕΔ και ένας (1) Υπαξιωματικός, ως συνοδός σχολικού λεωφορείου για κάλυψη αναγκών ΑΜΕΑ στο Ειδικό Σχολείο Αργυρούπολης.
 • Από το Α/Απ Ρόδου διατέθηκαν ένας (1) Υπαξιωματικός ως συνοδός και ένας (1) οδηγός σε σχολικό λεωφορείο για κάλυψη αναγκών ΑΜΕΑ στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου.
 • Στο Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκαν τέσσερις επισκέψεις Δημοτικών Σχολείων Ρόδου.
Γ' Τρίμηνο
 • Από το ΕΤΗΜ διατέθηκε προσωπικό που πραγματοποίησε εκπαίδευση σε τέσσερις (4) μαθητές του ΟΑΕΔ και ένας (1) Υπαξιωματικός, ως συνοδός σχολικού λεωφορείου για κάλυψη αναγκών ΑΜΕΑ στο Ειδικό Σχολείο Αργυρούπολης.
 • Από το Α/Απ Ρόδου διατέθηκαν ένας (1) Υπαξιωματικός ως συνοδός και ένας (1) οδηγός σε σχολικό λεωφορείο για κάλυψη αναγκών ΑΜΕΑ στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου.
B' Τρίμηνο
 • Από το προσωπικό του ΕΤΗΜ πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε έξι (6) μαθητές του ΟΑΕΔ.
 • Από το Α/Απ Ρόδου διατέθηκαν δύο (2) Υπαξιωματικοί, ως οδηγός και συνοδός σχολικού λεωφορείου για κάλυψη αναγκών ΑΜΕΑ στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου.
 • Στο ΚΕΔΑ/Ζ πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από το εκπαιδευτήριο «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ Αρσάκειο» και από το 1ο Δημοτικό Νέας Μάκρης.
Α' Τρίμηνο
 • Από το προσωπικό του ΕΤΗΜ πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε έξι (6) μαθητές του ΟΑΕΔ.
 • Από το Α/Απ Ρόδου διατέθηκαν δύο (2) Υπαξιωματικοί, ως οδηγός και συνοδός σχολικού λεωφορείου για κάλυψη αναγκών ΑΜΕΑ στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου.

2013

Δ' Τρίμηνο
 • Το Α/Απ Ρόδου επισκέφθηκαν δύο (2) φορές Δημοτικά Σχολεία.
 • Από το προσωπικό του ΕΤΗΜ πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε δύο (2) μαθητές του ΟΑΕΔ.
 • Από τη 206ΠΑΥ διατέθηκαν τρεις (3) οδηγοί και έξι (6) συνοδοί για μεταφορά ΑΜΕΑ.
Γ' Τρίμηνο
 • Από το προσωπικό του ΕΤΗΜ πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε τρεις (3) μαθητές του ΟΑΕΔ.
 • Από το Α/Απ Ρόδου διατέθηκαν δύο (2) Υπαξιωματικοί, ως οδηγός και συνοδός σχολικού λεωφορείου για κάλυψη αναγκών ΑΜΕΑ στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου.
B' Τρίμηνο
 • Από το προσωπικό του ΕΤΗΜ πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε επτά (7) μαθητές του ΟΑΕΔ.
Α' Τρίμηνο
 • Από το προσωπικό του ΕΤΗΜ πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε επτά (7) μαθητές του ΟΑΕΔ και ενός (1) των ΤΕΙ.
 • Το Α/Απ Ρόδου επισκέφθηκαν δύο (2) φορές Δημοτικά Σχολεία.

2012

Δ' Τρίμηνο
 • Από το Α/Απ Ρόδου διατέθηκαν δύο (2) Υπαξιωματικοί, ως οδηγός και συνοδός σχολικού λεωφορείου για κάλυψη αναγκών ΑΜΕΑ στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου.
 • Από το προσωπικό του ΕΤΗΜ:
  • πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε τέσσερις (4) μαθητές του ΟΑΕΔ.
  • διατέθηκε ένας (1) Υπαξιωματικός, ως συνοδός σχολικού λεωφορείου για κάλυψη αναγκών ΑΜΕΑ στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης.
 • Από τη 204ΜΓΑΠ προσφέρθηκε συλλογή βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο Αυλίδος.
Γ' Τρίμηνο
 • Από το προσωπικό του ΕΤΗΜ πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε τέσσερις (4) μαθητές του ΟΑΕΔ. Επίσης διατέθηκε ένας (1) Υπαξιωματικός, ως συνοδός σχολικού λεωφορείου για κάλυψη αναγκών ΑΜΕΑ στο Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Αργυρούπολης.
Β' Τρίμηνο
 • Η Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΚΟΜΑΚ) της 206ΠΑΥ, συμμετείχε στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους», από 27 έως 30 Ιουνίου 2012.
 • Από το προσωπικό του ΕΤΗΜ πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε εννέα (9) μαθητές του ΟΑΕΔ.
Α' Τρίμηνο
 • Από το προσωπικό του ΕΤΗΜ πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε εννέα (9) μαθητές του ΟΑΕΔ.
 • Διατέθηκε το Αεροδρόμιο Μαριτσών για εκπαίδευση νέων πυροσβεστών στην οδήγηση οχημάτων.

2011

Δ' Τρίμηνο
 • Η Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΚΟΜΑΚ) της 206ΠΑΥ συμμετείχε στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» ως εξής :
  • Τον Οκτώβριο 2011, στο Μαλεβίζι και στη Φαιστό Νομού Ηρακλείου Κρήτης καθώς και στο Ολυμπιακό Χωριό.
  • Τον Νοέμβριο 2011 στο 3ο και 4ο Διαμέρισμα Αθηνών.
 • Στο Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη Δημοτικού Σχολείου και Αεροπροσκόπων.
 • Από το ΕΤΗΜ :
  • Εκπαιδεύτηκαν πέντε (5) μαθητές του ΟΑΕΔ.
  • Διατέθηκε ένας (1) Υπαξιωματικός, ως συνοδός σχολικών λεωφορείων για ανάγκες ΑΜΕΑ στο Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ηλιούπολης.
Γ' Τρίμηνο
 • Η Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΚΟΜΑΚ) της 206ΠΑΥ συμμετείχε με δύο (2) Υπαξιωματικούς, στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» στο Δήμο Μεσολογγίου.
 • Από το ΕΤΗΜ:
  • Εκπαιδευτήκαν πέντε (5) μαθητές του ΟΑΕΔ.
  • Διατέθηκε ένας (1) Υπαξιωματικός, ως συνοδός σχολικών λεωφορείων για ανάγκες ΑΜΕΑ στο Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ηλιούπολης.
Β' Τρίμηνο
 • Από το ΕΤΗΜ πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση εννέα (9) μαθητών του ΟΑΕΔ.
 • Από την124ΠΒΕ διατέθηκε υπηρεσιακό λεωφορείο δύο (2) φορές, για τη μεταφορά μαθητών από σχολεία της περιοχής προς την Τρίπολη και προς τη Μονάδα στα πλαίσια προγραμματισμένης επίσκεψης στη Μονάδα.
 • Στην 126ΣΜ πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
Α' Τρίμηνο
 • Στην 126ΣΜ πραγματοποιήθηκαν :
  • Επίσκεψη της Ε’ Τάξης του 47ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου στο Μετεωρολογικό Σταθμό Μονάδας.
  • Ενημέρωση του 2ου Λυκείου Ηρακλείου σε θέματα Επαγγελματικού προσανατολισμού.

2010

Δ' Τρίμηνο
 • Η Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΚΟΜΑΚ) της 206ΠΑΥ, συμμετείχε στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους», στη Θεσσαλονίκη στους Δήμους Μίκρας, Θέρμης καιΒασιλικών καθώς και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
 • Από το προσωπικό του ΕΤΗΜ εκπαιδεύτηκαν τέσσερις (4) μαθητές του ΟΑΕΔ.
Γ' Τρίμηνο
 • Από το προσωπικό του ΕΤΗΜ εκπαιδεύτηκαν τέσσερις (4) μαθητές του ΟΑΕΔ και δύο (2) STAGE.
Β' Τρίμηνο
 • Από το προσωπικό του ΕΤΗΜ εκπαιδεύτηκαν επτά (7) μαθητές του ΟΑΕΔ.
Α' Τρίμηνο
 • Από το προσωπικό του ΕΤΗΜ εκπαιδεύτηκαν τέσσερις (4) μαθητές του ΟΑΕΔ.