Υγεία

2017

Γ' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 7 αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 3 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 40 αιμοδότες.
 • Στη 206ΠΑΥ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχε 1 αιμοδότης.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 4 αιμοδότες.
 • Η Σ.Ι συμμετείχε με σαράντα τέσσερις (44) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251 ΓΝΑ, στο Ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής.
 • Στη 204ΜΓΑΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 6 αιμοδότες.
 • Στο ΚΕΑ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 12 αιμοδότες.
 • Από την 3ηΜΣΕΠ διατέθηκαν τριάντα μία (31) φιάλες αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας και τέσσερις (4) φιάλες αίματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
 • Στο ΚΕΑ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 12 αιμοδότες.
 • Στο  Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 11 αιμοδότες.
Β' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 14 αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 12 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 37 αιμοδότες.
 •  Στο ΚΕΑ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 12 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 6 αιμοδότες.
 • Από την 3ηΜΣΕΠ διατέθηκαν τριάντα τρεις (33) φιάλες αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, δύο (2) φιάλες αίματος στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και μία (1) φιάλη αίματος στο ογκολογικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Θεαγένειο”.
 • Η Σ.Ι συμμετείχε με ενενήντα δύο (92) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251 ΓΝΑ, στο Ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής.
 • Στη 204ΜΓΑΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 4 αιμοδότες.
 • Στη 206ΠΑΥ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 3 αιμοδότες.
A' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 16 αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 51 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 84 αιμοδότες.
 •  Στο ΚΕΑ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 47 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 5 αιμοδότες.
 • Από την 3ηΜΣΕΠ διατέθηκαν τριάντα έξι (36) φιάλες αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας και τρεις (3) φιάλες αίματος στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
 • Η Σ.Ι συμμετείχε με εκατόν επτά (107) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251 ΓΝΑ, στο Ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής.
 • Στη 204ΜΓΑΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 7 αιμοδότες.
 • Στη 206ΠΑΥ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 15 αιμοδότες.
 • Στο  Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 8 αιμοδότες.

2016

Δ' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 5 αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 6 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν εκπαιδευόμενοι Σμηνίτες της Μοίρας Εκπαίδευσης Τοπικής Άμυνας.
 • Η Σ.Ι συμμετείχε με ογδόντα έναν (81) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251 ΓΝΑ, στο Ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής.
 • Από προσωπικό της 3ηΜΣΕΠ διατέθηκαν τριάντα εννέα (39) φιάλες αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 5 αιμοδότες.
 • Στο Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 4 αιμοδότες.
 • Στην 204ΜΓΑΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 2 αιμοδότες.
Γ' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 12 αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 24 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 204 αιμοδότες.
 • Η Σ.Ι συμμετείχε με είκοσι πέντε (25) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251 ΓΝΑ, στο Ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής.
 • Από την τράπεζα αίματος της 3η ΜΣΕΠ, που εδρεύει στο ΓΝΝ Φλώρινας,  διατέθηκαν από τριάντα οκτώ (38) φιάλες αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 9 αιμοδότες.
 • Στο ΚΕΑ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 57 αιμοδότες.
 •  Στην 204 ΜΓΑΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 2 αιμοδότες.
 • Στο  ΕΡΓ. ΜΜ-ΕΕ Αράξου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 26 αιμοδότες.
 • Στο  Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 4 αιμοδότες.
Β' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 10 αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 23 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 78 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 12 αιμοδότες.
 • Στο ΕΡΓ. ΜΜ-ΕΕ Αράξου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 34 αιμοδότες.
 • Από την 3ηΜΣΕΠ διατέθηκαν δύο (2) φιάλες αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας.
 • Η Σ.Ι συμμετείχε με εβδομήντα πέντε (75) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251 ΓΝΑ, στο Ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής.
 • Στην 204ΜΓΑΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 3 αιμοδότες.
 • Στο  Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 9 αιμοδότες.
Α' Τρίμηνο
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 98 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 84 αιμοδότες.
 • Στο ΚΕΑ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 40 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 10 αιμοδότες.
 • Από την 3ηΜΣΕΠ διατέθηκαν πέντε (5) φιάλες αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
 • Η Σ.Ι συμμετείχε με ογδόντα (80) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251 ΓΝΑ, στο Ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής
 • Στο 201ΚΕΦΑ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 6 αιμοδότες.
 • Στο ΕΡΓ. ΜΜ-ΕΕ Αράξου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 44 αιμοδότες.
 • Στο  Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 2 αιμοδότες.

2015

Δ' Τρίμηνο
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 5 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 130 αιμοδότες.
 • Η Σ.Ι συμμετείχε με ενενήντα (90) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251 ΓΝΑ, στο Ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής.
 • Στην τράπεζα αίματος της 3ηΜΣΕΠ που εδρεύει στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας υπάρχουν τριάντα πέντε (35) φιάλες αίματος. Διατέθηκαν δύο (2) φιάλες αίματος στο ΓΝΝ Φλώρινας.
 • Στο ΚΕΑ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 29 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 11 αιμοδότες.
 • Στο Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 4 αιμοδότες.
 • Στην 204ΜΓΑΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 4 αιμοδότες.
 • Στο  ΕΡΓ. ΜΜ-ΕΕ Αράξου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 22 αιμοδότες.
Γ' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 56 αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 79 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 154 αιμοδότες.
 • Η Σ.Ι συμμετείχε με εβδομήντα οκτώ (78) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251 ΓΝΑ, στο Ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής.
 • Από την τράπεζα αίματος της 3η ΜΣΕΠ, που εδρεύει στο ΓΝΝ Φλώρινας, διατέθηκαν από δύο φιάλες αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας και στη Μαιευτική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 6 αιμοδότες.
 • Στο ΚΕΑ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 9 αιμο-δότες.
 • Στην 204 ΜΓΑΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 9 αιμοδότες.
 • Στο ΕΡΓ. ΜΜ-ΕΕ Αράξου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 28 αιμοδότες.
Β' Τρίμηνο
 • Στην 112 ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 44 αιμοδότες.
 • Στην 113 ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 21 αιμοδότες.
 • Στην 124 ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 70 αιμοδότες.
 • Στο ΚΕΑ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 9 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 7 αιμοδότες.
 • Στην τράπεζα αίματος της 3η ΜΣΕΠ που εδρεύει στο ΓΝΝ Φλώρινας υπάρχουν τριάντα πέντε (35) φιάλες αίματος. Από το προσωπικό προσφέρθηκαν δύο (2) φιάλες αίματος.
 • Η Σ.Ι συμμετείχε με 80 Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251 ΓΝΑ, στο Ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής.
 • Στο ΕΡΓ. ΜΜ-ΕΕ Αράξου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 36 αιμοδότες.
 • Στη 204 ΜΓΑΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 3 αιμοδότες.
 • Στο Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχε 5 αιμοδότες.
Α' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 38 αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 19 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 45 αιμοδότες.
 • Στην 126ΣΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 26 αιμοδότες.
 • Στο ΚΕΑ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 45 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 9 αιμοδότες.
 • Στην τράπεζα αίματος της 3η ΜΣΕΠ που εδρεύει στο ΓΝΝ Φλώρινας υπάρχουν τριάντα πέντε (35) φιάλες αίματος και διατέθηκε μία (1) φιάλη στο νοσοκομείο.
 • Στην 6ηΜΣΕΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 6 αιμοδότες.
 • Η Σ.Ι συμμετείχε με ενενήντα (90) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251 ΓΝΑ, στο Ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής.
 • Στο ΕΡΓ. ΜΜ-ΕΕ ΑΡΑΞΟΥ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 25 αιμοδότες.
 • Στη 204ΜΓΑΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 7 αιμοδότες.
 • Στο Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 4 αιμοδότες.

2014

Δ' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 13 αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 76 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 101 αιμοδότες.
 • Η Σ.Ι συμμετείχε με ογδόντα (80) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251 ΓΝΑ, στο Ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής.
 • Στην τράπεζα αίματος της 3η ΜΣΕΠ που εδρεύει στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, διατέθηκαν δύο (2) φιάλες αίματος.
 • Στο ΚΕΑ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 5 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 5 αιμοδότες.
 • Στο Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 3 αιμοδότες.
 • Στην 204 ΜΓΑΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 4 αιμοδότες.
 • Στο ΕΡΓ. ΜΜ-ΕΕ Αράξου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 24 αιμοδότες.
 • Στο ΚΕΔΑ/Ζ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 7 αιμοδότες.
Γ' Τρίμηνο
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 25 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 189 αιμοδότες.
 • Η ΣΙ συμμετείχε με ογδόντα (80) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251 ΓΝΑ, στο Ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής.
 • Από την τράπεζα αίματος της 3η ΜΣΕΠ, που εδρεύει στο ΓΝΝ Φλώρινας, διατέθηκε μία (1) φιάλη αίματος.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 4 αιμοδότες.
 • Στο Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 4 αιμοδότες.
 • Στην 204 ΜΓΑΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 11 αιμοδότες.
 • Στο ΕΡΓ. ΜΜ-ΕΕ Αράξου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 22 αιμοδότες.
B' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν δέκα τρείς (13) αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν δέκα έξι (16) αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν εκατόν είκοσι έξι (126) αιμοδότες.
 • Στο ΚΕΑ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν δέκα οχτώ (18) αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν οχτώ (8) αιμοδότες.
 • Στην τράπεζα αίματος της 3ης ΜΣΕΠ που εδρεύει στο ΓΝΝ Φλώρινας υπάρχουν τριάντα μία (31) φιάλες αίματος. Από το προσωπικό προσφέρθηκαν δύο (2) φιάλες αίματος.
 • Η ΣΙ συμμετείχε με πενήντα (50) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251 ΓΝΑ, στο Ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής.
 • Στο ΕΡΓ. ΜΜ – ΕΕ Αράξου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν είκοσι τέσσερις (24) αιμοδότες.
 • Στη 204ΜΓΑΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία[συμμετείχαν οχτώ (8) αιμοδότες.
 • Στο Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχε ένας (1) αιμοδότης.
 • Στο ΚΕΔΑ/Ζ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν έξι (6) αιμοδότες.
 • Στο 201ΚΕΦΑ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν επτά (7) αιμοδότες.
A' Τρίμηνο
 • Στην 112 ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 30 αιμοδότες.
 • Στην 113 ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 17 αιμοδότες.
 • Στην 124 ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 133 αιμοδότες.
 • Στο ΚΕΑ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 16 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 5 αιμοδότες.
 • Στην τράπεζα αίματος της 3η ΜΣΕΠ που εδρεύει στο ΓΝΝ Φλώρινας υπάρχουν τριάντα τρεις (33) φιάλες αίματος. Από το προσωπικό προσφέρθηκαν τέσσερις (4) φιάλες αίματος.
 • Στην 6η ΜΣΕΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 6 αιμοδότες.
 • Η Σ.Ι συμμετείχε με εβδομήντα (70) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251 ΓΝΑ, στο Ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής.
 • Στο ΕΡΓ. ΜΜ-ΕΕ ΑΡΑΞΟΥ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 43 αιμοδότες.
 • Στη 204 ΜΓΑΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 12 αιμοδότες.
 • Στο Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 5 αιμοδότες.

2013

Δ' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 3 αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 34 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 184 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 4 αιμοδότες.
 • Από το Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 4 αιμοδότες.
 • Στο ΕΡΓ. ΜΜ – ΕΕ Αράξου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 16 αιμοδότες.
 • Στην τράπεζα αίματος της 3ης ΜΣΕΠ που εδρεύει στο ΓΝΝ Φλώρινας υπάρχουν είκοσι εννέα (29) φιάλες αίματος. Από το προσωπικό προσφέρθηκαν τρεις (3) φιάλες αίματος.
 • Η ΣΙ συμμετείχε με ογδόντα (80) Ίκαρους σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251ΓΝΑ, στο ιατρείο του στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής.
 • Στην 204ΜΓΑΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 8 αιμοδότες.
Γ' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 29 αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 12 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 276 αιμοδότες.
 • Η ΣΙ συμμετείχε με εκατόν έντεκα (111) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμο-δοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251ΓΝΑ, στο Ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής.
 • Στην τράπεζα αίματος της 3ης ΜΣΕΠ που εδρεύει στο ΓΝΝ Φλώρινας υπάρχουν είκοσι έξι (26) φιάλες αίματος. Από το προσωπικό της Μονάδας προσφέρθηκαν δύο (2) φιάλες αίματος και χορηγήθηκαν τέσσερις (4) φιάλες αίματος στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.
 • Στην 6η ΜΣΕΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 10 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 4 αιμοδότες.
 • Στο Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 2 αιμοδότες.
 • Στην 204ΜΓΑΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 3 αιμοδότες.
 • Στο ΚΕΑ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 46 αιμοδότες.
 • Στο ΕΡΓ. ΜΜ – ΕΕ Αράξου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 42 αιμοδότες.
 • Στο ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 12 αιμοδότες.
B' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 16 αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 15 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 131 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 6 αιμοδότες.
 • Στο Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 8 αιμοδότες.
 • Στην τράπεζα αίματος της 3ης ΜΣΕΠ που εδρεύει στο ΓΝΝ Φλώρινας υπάρχουν είκοσι οχτώ (28) φιάλες αίματος. Από το προσωπικό προσφέρθηκαν δύο (2) φιάλες αίματος και χορηγήθηκαν τέσσερις (4) φιάλες αίματος [τρεις (3) στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και μία (1) στο Γενικό Νοσοκομείο Κατσοριάς.
 • Η ΣΙ συμμετείχε με εκατόν πενήντα (150) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251ΓΝΑ, στο Ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής.
 • Στο ΕΡΓ. ΜΜ – ΕΕ Αράξου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 30 αιμοδότες.
 • Στο ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 9 αιμοδότες.
Α' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 26 αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 62 αιμοδότες.
 • Στο ΚΕΑ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 29 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 443 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 4 αιμοδότες.
 • Στο ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 27 αιμοδότες.
 • Στην τράπεζα αίματος της 3ης ΜΣΕΠ που εδρεύει στο ΓΝΝ Φλώρινας υπάρχουν τριάντα (30) φιάλες αίματος.
 • Στην 6η ΜΣΕΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 8 αιμοδότες.
 • Η ΣΙ συμμετείχε με εκατόν είκοσι έξι (126) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251ΓΝΑ, στο Ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής.
 • Στο ΕΡΓ. ΜΜ – ΕΕ ΑΡΑΞΟΥ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 65 αιμοδότες.
 • Στη 206ΠΑΥ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 40 αιμοδότες.
 • Στη 204ΜΓΑΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 3 αιμοδότες.

2012

Δ' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 37 αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 17 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 191 αιμοδότες.
 • Στην 126ΣΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 40 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχε 1 αιμοδότης.
 • Στο ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 13 αιμοδότες.
 • Από το Α/Απ Ρόδου διατέθηκαν 2 μονάδες αίματος σε ασθενείς από την τράπεζα αίματος της Μονάδας.
 • Στο ΕΡΓ. ΜΜ – ΕΕ Αράξου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 25 αιμοδότες.
 • Από την τράπεζα αίματος της 3ης ΜΣΕΠ που εδρεύει στο ΓΝΝ Φλώρινας, με απόθεμα 30 φιάλες αίματος, προσφέρθηκε μία (1) φιάλη σε άτομο που το αιτήθηκε.
  Στην 6η ΜΣΕΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 20 αιμοδότες.
 • Η ΣΙ συμμετείχε με διακόσιους είκοσι (220) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251ΓΝΑ, στο ιατρείο του στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Χώρας.
 • Στην 204ΜΓΑΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 4 αιμοδότες.
Γ' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 20 αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 22 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 120 αιμοδότες.
 • Στην 126ΣΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 29 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχε 1 αιμοδότης.
 • Στο ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 6 αιμοδότες.
 • Από το Α/Απ Ρόδου διατέθηκαν 4 μονάδες αίματος σε ασθενείς από την τράπεζα αίματος της Μονάδας.
 • Στο ΕΡΓ. ΜΜ – ΕΕ Αράξου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 45 αιμοδότες.
 • Στην τράπεζα αίματος της 3ης ΜΣΕΠ που εδρεύει στο ΓΝΝ Φλώρινας υπάρχουν είκοσι εννέα (29) φιάλες αίματος. Από το προσωπικό της Μονάδας προσφέρθηκαν τρεις (3) φιάλες αίματος. Επίσης χορηγήθηκαν τρεις (3) φιάλες αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, δύο (2) φιάλες αίματος στο ΙΑΣΩ GENERAL και τρεις (3) φιάλες αίματος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
 • Στην 6η ΜΣΕΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 9 αιμοδότες.
 • Η Σ.Ι συμμετείχε με ογδόντα επτά (87) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251ΓΝΑ, στο ιατρείο του στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Χώρας.
Β' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 27 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 91 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 5 αιμοδότες.
 • Από το 201ΚΕΦΑ χορηγήθηκαν 3 φιάλες αίματος στο «Δρακοπούλειο Κέντρο Αιμοδοσίας».
 • Στο ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 31 αιμοδότες.
 • Στο Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 4 αιμοδότες.
 • Στο ΕΡΓ. ΜΜ – ΕΕ Αράξου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 12 αιμοδότες.
 • Στην τράπεζα αίματος της 3ης ΜΣΕΠ που εδρεύει στο ΓΝΝ Φλώρινας υπάρχουν τριάντα τέσσερις (34) φιάλες αίματος. Επίσης από το προσωπικό της Μονάδας προσφέρθηκε μία (1) φιάλη αίματος.
 • Η ΣΙ συμμετείχε με εκατόν είκοσι τρεις (123) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251ΓΝΑ, στο ιατρείο του στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Χώρας.
Α' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 28 αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 20 αιμοδότες.
 • Στο ΚΕΑ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 26 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 151 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 2 αιμοδότες.
 • Στο ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 11 αιμοδότες.
 • Στο Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 5 αιμοδότες.
 • Στην τράπεζα αίματος της 3ης ΜΣΕΠ που εδρεύει στο ΓΝΝ Φλώρινας υπάρχουν τριάντα τέσσερις (34) φιάλες αίματος. Επιπλέον από το προσωπικό της Μονάδας προσφέρθηκε μία (1) φιάλη αίματος.
 • Στην 6η ΜΣΕΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 10 αιμοδότες.
 • Η ΣΙ συμμετείχε με διακόσιους τριάντα οκτώ (238) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251ΓΝΑ, στο ιατρείο της Αεροπορικής Βάσης Δεκέλειας στο Τατόι και σε διάφορα νοσοκομεία της Χώρας.
 • Στην 8η ΜΣΕΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 10 αιμοδότες.

2011

Δ' Τρίμηνο
 • Μετέβη από το 251ΓΝΑ ένας (1) Αξκός (ΥΙ), σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκανήσων.
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 18 αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 17 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΤΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 115 αιμοδότες.
 • Στην 126ΣΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 14 αιμοδότες.
 • Στο ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 11 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 3 αιμοδότες.
 • Στο ΕΡΓ. ΜΜ – ΕΕ Αράξου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 14 αιμοδότες.
 • Από το Α/Απ Ρόδου χορηγήθηκαν 7 φιάλες αίματος για ανάγκες ασθενών.
 • Από την 3η ΜΣΕΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 2 αιμοδότες. Επίσης στην τράπεζα αίματος της Μονάδας που εδρεύει στο ΓΝΝ Φλώρινας, υπάρχουν 35 φιάλες αίματος.
 • Στην 6η ΜΣΕΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 10 αιμοδότες.
 • Στην 8η ΜΣΕΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 8 αιμοδότες.
 • Η ΣΙ συμμετείχε με εκατόν δεκατέσσερις (114) Ίκαρους, σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251ΓΝΑ, στο ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Χώρας.
Γ' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 13 αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 15 αιμοδότες.
 • Στο ΕΤΗΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία, σε συνεργασία με το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, στην οποία συμμετείχαν 16 αιμοδότες.
 • Στο ΚΕΑ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 37 αιμοδότες.
 • Στο ΕΡΓ. ΜΜ & ΕΕ Αράξου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 40 αιμοδότες.
 • Στο ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 20 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 9 αιμοδότες.
 • Στο Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 3 αιμοδότες.
 • Στην 126ΣΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 33 αιμοδότες.
 • Στην 3η ΜΣΕΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 3 αιμοδότες. Επίσης από την τράπεζα αίματος της Μονάδας που εδρεύει στο ΓΝΝ Φλώρινας χορηγήθηκαν τέσσερις (4) φιάλες αίματος στο 424 ΓΣΝΕ και μία (1) φιάλη στον Κυανό Σταυρό Θεσσαλονίκης.
 • Στην 6η ΜΣΕΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 15 αιμοδότες.
 • Στην 8η ΜΣΕΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών Αγίου Παντελεήμονος, στην οποία συμμετείχαν 10 αιμοδότες.
 • Η ΣΙ συμμετείχε με ενενήντα επτά (97) Ίκαρους σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251ΓΝΑ, στο ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Χώρας.
 • Από το 201ΚΕΦΑ χορηγήθηκαν 6 φιάλες αίματος στο «Δρακοπούλειο Κέντρο Αιμοδοσίας».
Β' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 19 αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 16 αιμοδότες.
 • Στο ΕΤΗΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία, σε συνεργασία με το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, στην οποία συμμετείχαν 16 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 121 αιμοδότες.
 • Στο ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 17 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 7 αιμοδότες.
 • Στο Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 4 αιμοδότες.
 • Στην 3η ΜΣΕΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 2 αιμοδότες. Επίσης από την τράπεζα αίματος της Μονάδας που εδρεύει στο ΓΝΝ Φλώρινας χορηγήθηκαν δύο (2) φιάλες αίματος στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, μία (1) φιάλη στο Νοσοκομείο Φλώρινας και μία (1) φιάλη στον Κυανό Σταυρό Θεσσαλονίκης.
 • Η ΣΙ συμμετείχε με ενενήντα τρεις (93) Ίκαρους σε εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο 251ΓΝΑ, στο ιατρείο του Στρατοπέδου και σε διάφορα νοσοκομεία της Χώρας.
 • Από το 201ΚΕΦΑ χορηγήθηκαν 27 φιάλες αίματος στο «Δρακοπούλειο Κέντρο Αιμοδοσίας».
Α' Τρίμηνο
 • Στην 112ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 46 αιμοδότες.
 • Στην 113ΠΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 10 αιμοδότες.
 • Στο ΚΕΑ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 37 αιμοδότες.
 • Στην 206ΠΑΥ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 8 αιμοδότες.
 • Στην 124ΠΒΕ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 120 αιμοδότες.
 • Στην ΥΠΗΔ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 4 αιμοδότες.
 • Στο ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 18 αιμοδότες.
 • Στο ΕΡΓ. ΜΜ – ΕΕ Αράξου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 50 αιμοδότες.
 • Στο Α/Απ Ρόδου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 5 αιμοδότες.
 • Στην 126ΣΜ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 75 αιμοδότες.
 • Στην 3η ΜΣΕΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 8 αιμοδότες. Επίσης από την τράπεζα αίματος της Μονάδας που εδρεύει στο ΓΝΝ Φλώρινας χορηγήθηκαν μία (1) φιάλη αίματος στοπ Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, δύο (2) φιάλες στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, μία (1) φιάλη στο Νοσοκομείο Φλώρινας και μία (1) φιάλη στο Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού.
 • Στην 6η ΜΣΕΠ πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν 17 αιμοδότες.