Γενικές Πληροφορίες

Μενού

Χώρος Διεξαγωγής

Αμφιθέατρο 251ΓΝΑ, Π. Κανελλοπούλου 3, Αθήνα 115 25.

Οι σύνεδροι και επισκέπτες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του προσωπικού του Γραφείου Ασφαλείας και της Κεντρικής Πύλης του 251ΓΝΑ.

Επίσης, για λόγους ταυτοπροσωπίας, θα πρέπει να έχουν μαζί τους Δελτίο Αστυνομικής, Στρατιωτικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.

Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών και βίντεο στους χώρους του Νοσοκομείου, πλην του αμφιθεάτρου του 251ΓΝΑ.

Στολή Προσωπικού

Ομιλητές και Συμμετέχοντες θα φέρουν στολή 8 χειμερινή (Στολή Περιπάτου και Υπηρεσίας).

Λοιπό ένστολο προσωπικό στολή 8α (Στολή Υπηρεσίας).

Μέτρα COVID-19

Θα τηρηθούν οι κείμενες διατάξεις μέτρων προφύλαξης για τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου.

Μοριοδότηση

Στο συνέδριο χορηγούνται Μόρια (CME Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) ιατρικές ειδικότητες.

e-Πιστοποιητικό παρακολούθησης

  • Το e-Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα είναι διαθέσιμο για τους συνέδρους με τη λήξη της διημερίδας. Θα σταλεί σχετικό email στους εγγεγραμμένους για τη διαδικασία έκδοσης του e-Certificate.
  • Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% της συνολικής διάρκειας του Επιστημονικού Προγράμματος.

Στοιχεία Επικοινωνίας