Η Πτήση

Η Πτήση είναι υπηρεσιακό περιοδικό και γι’ αυτό απαγορεύεται η ανατύπωση ή η εκμετάλλευση ολόκληρου ή μέρους των περιεχομένων από παράγοντες ξένους προς τις Ένοπλες Δυνάμεις. Στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα, πληροφορίες, προσωπικές εμπειρίες, γνώσεις και ιδέες των συνεργατών για ενημέρωση, προβληματισμό και επιμόρφωση, με θέμα την Ασφάλεια Πτήσεων και Εδάφους. Το περιεχόμενο των άρθρων απηχεί τις απόψεις του συγγραφέα τους, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του. Γίνονται δεκτές κρίσεις για δημοσιεύματα του περιοδικού. Όλα τα θέματα είναι αδιαβάθμητα.

Τα άρθρα αποστέλλονται στο ΓΕΑ/ΚΕΑΠΕ για το περιοδικό “Η ΠΤΗΣΗ”. Πρέπει να είναι σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα, φωτογραφίες, σχέδια, slides ή σκίτσα κλπ. σε ψηφιακή μορφή. Τα θέματα προς δημοσίευση επιλέγονται από ειδική επιτροπή. Ο υπεύθυνος της έκδοσης διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση. Οι αποδέκτες και ο αριθμός των αντιτύπων που διανέμονται, καθορίζεται με Διαταγή του ΓΕΑ/ΚΕΑΠΕ.

Τεύχη

Κατεβάστε και διαβάστε τα τεύχη της “Πτήσης” σε μορφή PDF

2010 – Σήμερα

Τεύχος 235
Α’ 2024
Τεύχος 234
Β’ 2023
Τεύχος 233
Α’ 2023
Τεύχος 232
Γ’ 2022
Τεύχος 231
Β’ 2022
Τεύχος 230
A’ 2022
Τεύχος 229
Β’ 2021
Τεύχος 228
Α’ 2021
Τεύχος 227
Β’ 2020
Τεύχος 226
Α’ 2020
Τεύχος 225
B’ 2019
Τεύχος 224
Α’ 2019
Τεύχος 223
Γ’ 2018
Τεύχος 222
B’ 2018
Τεύχος 221
A’ 2018
Τεύχος 220
Γ’ 2017
Τεύχος 219
Β’ 2017
Τεύχος 218
Α’ 2017
Τεύχος 217
Γ’ 2016
Τεύχος 216
Β’ 2016
Τεύχος 215
Α’ 2016
Τεύχος 214
Γ’ 2015
Τεύχος 213
Β’ 2015
Τεύχος 212
Α’ 2015
Τεύχος 211
Γ’ 2014
Τεύχος 210
B’ 2014
Τεύχος 209
A’ 2014
Τεύχος 208
Γ’ 2013
Τεύχος 207
B’ 2013
Τεύχος 206
A’ 2013
Τεύχος 205
Γ’ 2012
Τεύχος 204
Β’ 2012
Τεύχος 203
Α’ 2012
Τεύχος 202
Γ’ 2011
Τεύχος 201
Β’ 2011
Τεύχος 200
Α’ 2011
Τεύχος 199
Γ’ 2010
Τεύχος 198
Β’ 2010
Τεύχος 197
Α’ 2010

2000 – 2009

Τεύχος 196
Γ’ 2009
Τεύχος 195
Β’ 2009
Τεύχος 194
Α’  2009
Τεύχος 193
Γ’ 2008
Τεύχος 192
Β’ 2008
Τεύχος 191
Α’ 2008
Τεύχος 190
Γ’ 2008
Τεύχος 187
Β’ 2007
Τεύχος 186
Α’ 2006
Τεύχος 184
Γ’ 2006
Τεύχος 183
Β’ 2005
Τεύχος 182
Α’ 2005
Τεύχος 179
Γ’ 2003
Τεύχος 177
Β’ 2002
Τεύχος 175
Α’ 2002
Τεύχος 174
Γ’ 2001
Τεύχος 173
Β’ 2001
Τεύχος 172
Α’ 2001
Τεύχος 171
Γ’ 2001
Τεύχος 170
Β’ 2000
Τεύχος 169
Α’ 2000

1990-1999

Τεύχος 168
Νοε 99
Τεύχος 167
Μάιος 99
Τεύχος 166
Ιαν 99
Τεύχος 165
Νοε 98
Τεύχος 163
Δεκ 97
Τεύχος 161
Απρ 97
Τεύχος 157
Μαρ 96
Τεύχος 155
Οκτ 95
Τεύχος 153
Φεβ 95
Τεύχος 151
Ιουν 94
Τεύχος 150
Καλοκ 92
Τεύχος 149
Σεπ 91
Τεύχος 145-146
Ιουν 90

1980-1989

Τεύχος 134
Οκτ/Δεκ 86
Τεύχος 132
Απρ/Ιούν 86
Τεύχος 129
Ιούλ/Σεπ 85
Τεύχος 120
Ιαν 83
Τεύχος
116-117
Ιαν/Απρ 82
Τεύχος 110
Ιαν/Απρ 82

1970-1979

Τεύχος 107
Οκτ 79
Τεύχος 106
Ιούλ 79
Τεύχος 105
Απρ 79
Τεύχος 104
Ιαν 79
Τεύχος 102
Ιούλ 78
Τεύχος 99
Οκτ 77
Τεύχος 96
Ιαν 77
Τεύχος 95
Οκτ 76
Τεύχος 94
Ιούλ 76
Τεύχος 93
Απρ 76
Τεύχος 90
Ιούλ 75
Τεύχος 89
Απρ 75
Τεύχος 88
Ιαν 75
Τεύχος 86
Ιουλ 74
Τεύχος 85
Απρ 74
Τεύχος 83
Οκτ 73
Τεύχος 82
Ιουλ 73
Τεύχος 81
Απρ 73
Τεύχος 79
Οκτ 72
Τεύχος 78
Ιουλ 72
Τεύχος 77
Απρ 72
Τεύχος 76
Ιαν 72
Τεύχος 74
Ιουλ 71
Τεύχος 73
Απρ 71
Τεύχος 72
Ιαν 71
Τεύχος 71
Οκτ 70
Τεύχος 70
Ιούλ 70
Τεύχος 68
Ιαν 70

1960-1969

Τεύχος 66
Ιούλ 69
Τεύχος 60
Ιαν 68
Τεύχος 59
Οκτ 67
Τεύχος 55
Οκτ 66
Τεύχος 54
Ιουλ 66
Τεύχος 53
Απρ 66
Τεύχος 49
Απρ 65
Τεύχος 48
Ιαν 65
Τεύχος 47
Οκτ 64
Τεύχος 46
Ιουλ 64
Τεύχος 45
Απρ 64
Τεύχος 43
Οκτ 63
Τεύχος 42
Ιουλ 63
Τεύχος 41
Απρ 63
Τεύχος 40
Ιαν 63
Τεύχος 39
Οκτ 62
Τεύχος 38
Αυγ 62
Τεύχος 37
Ιουλ 62
Τεύχος 36
Απρ 62
Τεύχος 34
Οκτ 61
Τεύχος 33
Ιουλ 61
Τεύχος 31
Ιαν 61
Τεύχος 30
Οκτ 60
Τεύχος 29
Ιουλ 60
Τεύχος 28
Απρ 60
Τεύχος 27
Ιαν 60

1952-1959

Τεύχος 26
Οκτ 59
Τεύχος 25
Ιουλ 59
Τεύχος 24
Απρ 59
Τεύχος 23
Ιαν 59
Τεύχος 22
Οκτ 58
Τεύχος 21
Ιουλ 58
Τεύχος 20
Απρ 58
Τεύχος 19
Ιαν 58
Τεύχος 18
Οκτ 57
Τεύχος 17
Ιούλ 57
Τεύχος 16
Απρ 57
Τεύχος 15
Ιαν 57
Τεύχος 14
Δεκ 56
Τεύχος 13
Ιούλ 56
Τεύχος 12
Απρ 56
Τεύχος 11
Ιαν 56
Τεύχος 10
Νοέ 55
Τεύχος 9
Ιούν 55
Τεύχος 8
Φεβ 55
Τεύχος 7
Νοέμ 54
Τεύχος 6
Αύγ 54
Τεύχος 4
Δεκ 53
Τεύχος 3
Σεπτ 53
Τεύχος 2
Μάιος 53
Τεύχος 1
Δεκ 52