Έτος Μέριμνας Προσωπικού 2018

Οικονομικά – Παροχές – Μέριμνα

  1. Το ΓΕΑ έχει έρθει σε επαφή με ευρύτερους οικονομικούς – εμπορικούς φορείς, τουριστικές μονάδες, ξενοδοχεία, τράπεζες, φροντιστήρια και εταιρείες τηλεπικοινωνιών σε όλη την Ελλάδα και έχει εξασφαλίσει  εκπτωτικούς διακανονισμούς και ειδικές εκπτώσεις- παροχές για τα στελέχη.
  2. Το ΜΤΑ ενέκρινε την επαναχορήγηση δανείων στους δικαιούχους για κάλυψη των προβλεπόμενων αναγκών τους. Η σχετική δράση υλοποιείται σταδιακά δεδομένων των περιορισμένων πόρων του Ταμείου.
  3. Έχουν συσταθεί και λειτουργούν Γραφεία Νομικής / Συμβουλευτικής Υποστήριξης Προσωπικού.
  4. Χορήγηση φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή σε μαθητές ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ. Η δράση αφορά στους μαθητές του Α’ έτους της ΣΙ και της ΣΜΥΑ για το έτος 2018 – 2019.
  5. Το ΜΤΑ ενέκρινε την επαναχορήγηση δανείων στους δικαιούχους για κάλυψη των προβλεπόμενων αναγκών τους.