Έτος Μέριμνας Προσωπικού 2018

Παραθερισμός

  1. Το ε.α Στρατιωτικό Προσωπικό παραθερίζει σε όλα τα ΚΕΔΑ της ΠΑ, συμπεριλαμβανομένου και του Α/Απ Σαντορινής το οποίο λειτουργεί επί του παρόντος πιλοτικά ως  ΚΕΔΑ.