Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ

Διαδικτυακή Πύλη Δια Βίου Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας Ενηλίκων
Οι νεοσύλλεκτοι οπλίτες θητείας δύνανται να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ μέσω της διαδικτυακής πύλης e-stadiodromia.eoppep.gr

Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για Εφήβους και Νέους
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς (στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό) δύνανται να κάνουν χρήση του προγράμματος μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eoppep.gr/teens/ και των δωρεάν υπηρεσιών συμβουλευτικής των ανά περιφέρεια Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν ραντεβού και με εκτυπωμένα τα αποτελέσματα του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.