Βραβεύσεις

Μενού

Βραβεύσεις Προσωπικού για Συμβολή στην ΑΠΕ

Η επιβράβευση πράξεων, δραστηριοτήτων και ενεργειών του προσωπικού της ΠΑ, οι οποίες συμβάλλουν στην πρόληψη ατυχημάτων θεωρείται επιβεβλημένη και συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας, δίνουν κίνητρο για ακόμη πιο αποτελεσματική και ασφαλή εργασία. Στο πλαίσιο αυτό η επιβράβευση του προσωπικού της ΠΑ το οποίο έχει διακριθεί στον τομέα της ΑΠΕ γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

Διακρίσεις – Βραβεία ΑΠΕ

keapevra1keapevra2keapevra3

Σκοπός τους είναι η αναγνώριση των πράξεων και του επαγγελματισμού ορισμένων ατόμων ενώ παράλληλα η επιβράβευση της συλλογικής προσπάθειας Ομάδων-Σχηματισμών.Οι διακρίσεις και τα βραβεία ΑΠΕ αναπτύσσονται σε τρία επίπεδα απονομής.Το ανώτατο σε επίπεδο ΓΕΑ, το ανώτερω σε επίπεδο ΑΤΑ και Διοικήσεων και το κατώτερο σε επίπεδο Μονάδων-Σχηματισμών.

Ηθικές Αμοιβές ΑΠΕ

Σκοπός των ηθικών αμοιβών είναι η ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία αποτελεί έναν απο τους σπουδαιότερους παράγοντες της αυτοβελτίωσης και γενικότερα της επιτυχίας του προσωπικού της ΠΑ.

Εβδομάδα ΑΠΕ και Οδικής Ασφάλειας

mpoukaliPrintevdomada3evdomada4

Σκοπός της είναι η καλλιέργεια πνεύματος θετικής συμβολής στην πρόληψη όλων των ατυχημάτων και νοοτροπίας οδικής ασφάλειας στο προσωπικό της ΠΑ που χειρίζεται οχήματα.Στόχος είναι να περιορισθεί και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος πρόκλησης όλων των ατυχημάτων και να αναπτυχθεί η παιδεία ΑΠΕ και η ευγενής άμιλλα μεταξύ του προσωπικού της ΠΑ, ώστε να προαχθεί συνολικά η Ασφάλεια Πτήσεων-Εδάφους. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε ετήσια βάση ως “Εβδομάδα ΑΠΕ και Οδικής Ασφάλειας” τον μήνα Οκτώβριο.