Επικοινωνία

Μενού

Αναφορές

Το σύστημα των Αναφορών ΑΠΕ παρέχει τη δυνατότητα στον καθένα από το προσωπικό της ΠΑ, να αναφέρει κατευθείαν στον άμεσο Προϊστάμενο ή τον Δκτή του ανώνυμα ή επώνυμα, αποκλίσεις από διαδικασίες, επισφαλείς καταστάσεις και άσχημες εμπειρίες ή λάθη (πχ ακάθαρτο αεροσκάφος, ακάθαρτο πάτωμα συνεργείου, υπερβολικός θόρυβος χώρου εργασίας, φθορές ηλεκτρικών ή άλλων εγκαταστάσεων, έλλειψη-αντικανονικός ιματισμός, παραβίαση κανόνων εμπλοκής αέρος κα.). Οι αναφορές αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς πρόληψης Ατυχημάτων και όχι για επιβολή κυρώσεων.

Αναφορά “ΙΚΑΡΟΣ”

Σκοπός των Αναφορών «ΙΚΑΡΟΣ», είναι η γνωστοποίηση καταστάσεων και παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά την Ασφάλεια Πτήσεων-Εδάφους με σκοπό την αποφυγή επισφαλών καταστάσεων κάτω από ορισμένες συνθήκες. Μπορεί ακόμη να αφορούν προτάσεις και εισηγήσεις, για τη βελτίωση του επιπέδου της ΑΠΕ.

Η αναφορά «Ίκαρος», τοποθετείται σε κουτιά κίτρινου χρώματος τα οποία είναι αναρτημένα σε διάφορα σημεία στις Μονάδες. Η αναφορά μπορεί να είναι ανώνυμη ή επώνυμη, ενώ υπάρχει δυνατότητα να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του ΚΕΑΠΕ, fsd.hafgs@haf.gr

Αναφορές Ελαττωματικότητας – (ΑΝΕΛ)

Σκοπός των Αναφορών Ελαττωματικότητας (ΑΝΕΛ) του Αεροπορικού υλικού είναι η λήψη βελτιωτικών και προληπτικών μέτρων από τους αρμόδιους φορείς. Οι φορείς που ασχολούνται με τη διακίνηση (Μονάδες ΚΕΦΑ) ή τη διερεύνηση των ΑΝΕΛ (ΚΕΑ, ΥΠΑΕΑΒ) καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, για τη διερεύνηση των ΑΝΕΛ που αναφέρονται σε Αεροπορικό Ατύχημα το συντομότερο δυνατόν, προς αποφυγή επανάληψης παρόμοιου περιστατικού.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΚΕΑΠΕ)

  • Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, Χολαργός, TK 15561
  • Τηλέφωνα:
    • Διευθυντής: 210 6591020
    • Συντονιστής: 210 6591021
  • E-mail:
    • Αναφορές “Ίκαρος” και “Επικίνδυνων Καταστάσεων”: fsd.hafgs@haf.gr