Πρόληψη

Μενού

Προγράμματα Πρόληψης Ατυχημάτων

Για την εκπλήρωση του σκοπού της ΑΠΕ εφαρμόζεται ένα συνολικό Πρόγραμμα Πρόληψης Ατυχημάτων, το οποίο καλύπτει όλες τις σχετικές δραστηριότητες των Επιτελείων και Μονάδων της ΠΑ. Το Πρόγραμμα αυτό στηρίζεται στη σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση όλων των προληπτικών μέτρων και υποστηρίζεται από τους ακόλουθους τρόπους:

 • Συσκέψεις ΑΠΕ.
 • Επιθεωρήσεις – Επιτελικές Επισκέψεις.
 • Διερεύνηση Ατυχημάτων.
 • Ανάλυση και εκμετάλλευση Στατιστικών Στοιχείων.
 • Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του προσωπικού.
 • Ενημερώσεις Προσωπικού επί των Ατυχημάτων.
 • Εκδόσεις ΑΠΕ.
 • Βραβεύσεις – Διακρίσεις – Ηθικές Αμοιβές ΑΠΕ.
 • Εβδομάδα ΑΠΕ και Οδικής Ασφάλειας.
 • Δυναμικό Πρόγραμμα Πρόληψης Ατυχημάτων (ΔΥΠΠΑ).
 • Αναφορές (ΙΚΑΡΟΣ, ΚΙΝΔΥΝΩΝ και ΑΝΕΛ).
 • Πρόληψη Ατυχημάτων από Πρόσκρουση Πτηνών.
 • Πρόληψη Ατυχημάτων από FOD.
 • Συμφωνίες Τυποποίησης ΝΑΤΟ (STANAG).

Συσκέψεις ΑΠΕ

Σκοπός των συσκέψεων ΑΠΕ είναι η εξέταση των προβλημάτων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφαλή εκτέλεση των πτήσεων και εργασιών εδάφους, η αναζήτηση αποτελεσματικών τρόπων εκτέλεσης, επίβλεψης και υποστήριξης αυτών, ώστε να λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση των Ατυχημάτων.

 • Συσκέψεις σε Επίπεδο ΓΕΑ
  • Σύσκεψη Μόνιμης Επιτροπής Ασφαλείας Πτήσεων (ΜΕΑΠ)
  • Ετήσια Σύσκεψη Ασφάλειας Πτήσεων-Εδάφους και Υγιεινής και Ασφάλειας (Υ&Α)
  • Εξαμηνιαία Σύσκεψη Δντών ΑΠΕ
  • Σύσκεψη Αντιμετώπισης Συμμετοχής Ανθρώπινου Παράγοντα στα Ατυχήματα της ΠΑ (εξαμηνιαία)
  • Συσκέψεις Ειδικού Ενδιαφέροντος
 • Συσκέψεις σε Επίπεδο ΑΤΑ-ΔΚΣΕΩΝ
 • Συσκέψεις σε Επίπεδο Μονάδων
 • Συσκέψεις Ασφάλειας Πτήσεων Εξωτερικού
  • Επιτροπή Ασφάλειας Πτήσεων των Πολεμικών Αεροποριών της Ευρώπης-AIR FORCES FLIGHT SAFETY COMMITEE-EUROPE-AFFSC(E).
  • Επιτροπή Τυποποίησης επί θεμάτων Ασφάλειας Πτήσεων Standard Agreements-STANAG.
  • F-16 System Safety Group (SSG)

Επιθεωρήσεις-Επιτελικές Επισκέψεις

Σκοπός των Επιτελικών επισκέψεων είναι ο έλεγχος της εφαρμογής του Κανονισμού ΑΠΕ, η επιτόπου διαπίστωση της υφιστάμενης κατάστασης των φορέων ΑΠΕ, η αμφίδρομη επικοινωνία καθώς και η ανταλλαγή απόψεων με το προσωπικό των Μονάδων επί προβλημάτων που επηρεάζουν την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων και των εργασιών εδάφους, σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητές τους. Οι επιτελείς του ΚΕΑΠΕ και των ΔΑΠΕ που επισκέπτονται τις Μονάδες καθοδηγούν και συμβουλεύουν τους Δκτές, τους επιβλέποντες φορείς, το προσωπικό ΑΠΕ των Μονάδων αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό σε θέματα πρόληψης των Ατυχημάτων.

Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους

Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους
Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους
Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους
Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους
Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους

Σκοπός της «Εβδομάδας ΑΠΕ» είναι η καλλιέργεια θετικού πνεύματος πρόληψης των Ατυχημάτων, η ανάπτυξη «Παιδείας» ΑΠΕ και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ του προσωπικού της ΠΑ. Ο εορτασμός είναι ετήσιος και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής, πραγματοποιούνται στις Μονάδες της ΠΑ διάφορες εκδηλώσεις όπως: Σύγκληση συσκέψεων, ενημερώσεων και διαλέξεων με θέματα ΑΠΕ, ανάγνωση μηνύματος του κ. Α/ΓΕΑ και Ημερήσιων Διαταγών του Α/ΑΤΑ και Δκτών Δκσεων, απονομή τιμητικών διακρίσεων στο προσωπικό που συνέβαλε στην πρόληψη των Αεροπορικών Ατυχημάτων και Ατυχημάτων Εδάφους και απονομή Επάθλων Ασφαλείας Πτήσεων στις Μοίρες/Σμήνη οι οποίες πέτυχαν μηδενικό δείκτη ατυχημάτων.

Συμφωνίες Τυποποίησης Διαδικασιών Ασφάλειας Πτήσεων (STANAGs)

Οι Συμφωνίες Τυποποίησης (ΣΤΥΠ) των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ για την Ασφάλεια Πτήσεων (Flight Safety Standardization Agreements-STANAGs/FS), έχουν σκοπό την τυποποίηση των διαδικασιών και των θεμάτων που αφορούν την Ασφάλεια Πτήσεων. Οι STANAGs που ισχύουν, καταχωρούνται στη ΝΑΤΟ Standardization Documents Database (NSDD) η οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική Δνση http://nso.nato.int/. Στην αρμοδιότητα του ΚΕΑΠΕ ευρίσκονται οι ακόλουθες STANAGs:

 • STANAG 3101 FS (Exchange of accident /Incident Information concerning aircraft and missiles
 • STANAG 3102 FS (Flight Safety Cooperation)
 • STANAG 3117 FS (Aircraft Marshalling Signals)
 • STANAG 3230 FS (Emergency Markings on Aircraft)
 • STANAG 3318 FS (Aero medical Aspects of a/c accident and/or incident investigation)
 • STANAG 3379 FS (In Flight Visual Signals)
 • STANAG 3531 FS (Safety Investigation and Reporting of Accidents /Incidents Involving Military Aircraft and/or Missiles)
 • STANAG 3533 FS (Flying and Static Displays)
 • STANAG 3564 FS (Rules for Live Air Weapons Demonstrations)
 • STANAG 3750 FS (Reporting and Investigation of Air Traffic Incidents)
 • STANAG 3783 FS (Air Weapons Ranges Identification and spectator sites during day light operations)
 • STANAG 3879 FS (Birdstrike Risk/Warning Procedures)
 • STANAG 7160 FS Air Force Safety Policy (AFSP)