Υγειονομική Περίθαλψη

Γενικό Επιτελείο ΑεροπορίαςΤελευταία Ενημέρωση: 20/03/2024

Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων” (Σύνταγμα της Ελλάδας, Άρθρο 21, παράγραφος 3)

 

Κανονισμός Παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης Ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ και Νομοθεσία

Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) Υγειονομικής Περίθαλψης στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ

Χειρόγραφες Συνταγές Φαρμάκων – Χορήγηση Φαρμάκων Εκτός Ενδείξεων και Εκτός Θετικής Λίστας

Διάθεση Αντιβιοτικών Φαρμάκων – Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης Φαρμάκων Εκτός Ενδείξεων ΕΟΦ

Δικαιολογητικά Έκδοσης – Επιστροφής Υγειονομικών Εντύπων (ΑΒΝ και ΕΚΑΑ)

Δικαιολογητικά Έκδοσης Ατομικού Βιβλιαρίου Νοσηλείας (ΑΒΝ)

Δικαιολογητικά Έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ)

Δικαιολογητικά Επιστροφής ΑΒΝ και ΕΚΑΑ

Δικαιολογητικά Υποβολής Υγειονομικών Δαπανών

Υποβολή Υγειονομικών Δαπανών Προσωπικού

Υποβολή Υγειονομικών Δαπανών Συμβεβλημένων

Εφαρμογή Πιστοποίησης Ασφαλιστικής Ικανότητας των Κατόχων ΑΒΝ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ

Υγειονομική Περίθαλψη Ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ χωρίς ΑΒΝ με Υπεύθυνη Δήλωση

Συμβεβλημένοι Ιατροί – Εξεταστικά Κέντρα

Κατηγορίες Δικαιούχων Παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών

Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών

Τακτική Περιοδική Υγειονομική Εξέταση

Υγειονομικές Δαπάνες Ειδικής Αγωγής

Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών Υγειονομικής Περίθαλψης λόγω Άδειας Άνευ Αποδοχών

Θέματα Υποβολής Δαπανών Προσωπικού IASIS

Αξιολόγηση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας 251 ΓΝΑ

Νέα – Ανακοινώσεις