Πτυχία Πολιτικής Αεροπορίας στους Ιπτάμενους Αξιωματικούς της ΠΑ

Η Πολεμική Αεροπορία και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), συμφώνησαν στην εκπόνηση ενός Ειδικού Διακανονισμού, με τον οποίο ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες απονομής Πτυχίων Πολιτικής Αεροπορίας κατά JAR – FCL 1, στους Αξιωματικούς Ιπτάμενους της ΠΑ.

Κανονισμός – Έντυπα

Θεωρητικά Αντικείμενα Επιπρόσθετης Εκπαίδευσης