Συνταξιοδοτικά Θέματα Προσωπικού ΠΑ

Συνταξιοδοτικά Θέματα Προσωπικού ΠΑ

Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού και Μ.Υ

Ακολουθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση συνταξιοδοτικών και λοιπων παροχών από το Δημόσιο (κύρια σύνταξη) και τα Ασφαλιστικά Ταμεία της Π.Α. (μέρισμα, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, βοηθήματα)

Αποστρατείες Στρατιωτικού Προσωπικού

Κατεβάστε όλο το παραπάνω πακέτο δικαιολογητικών σε μορφή .zip

Απολύσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Κατεβάστε όλο το παραπάνω πακέτο δικαιολογητικών σε μορφή .zip

Διοικητικές Αποκαταστάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Κατεβάστε όλο το παραπάνω πακέτο δικαιολογητικών σε μορφή .zip

Συνταξιοδοτήσεις Μονίμων Υπαλλήλων

Κατεβάστε όλο το παραπάνω πακέτο δικαιολογητικών σε μορφή .zip

  Θάνατοι Στρατιωτικού Προσωπικού και Μ.Υ.

Κατεβάστε όλο το παραπάνω πακέτο δικαιολογητικών σε μορφή .zip