Στολές

Στολές Αξιωματικών

Αριθμός ΣτολήςΟνομασία
ΑνδρώνΓυναικών
11Στολή Αξιωματικών Υπηρετούντων σε ΑΣΕΙ – ΣΣΑ – ΣΑΝ – ΑΣΣΥ
22Στολή Τελετών
33Στολή Τελετών
44Στολή Εσπερίδων
66Στολή Δεξιώσεων
77*Στολή Παρατάξεων – Παρελάσεων
7α**Στολή Παρατάξεων – Παρελάσεων (Φέρεται από τους έχοντες το γενικό πρόσταγμα κατά τις παρελάσεις και από τους επιτελείς τους)
88Στολή Περιπάτου και Υπηρεσίας
Στολή Υπηρεσίας
Στολή Υπηρεσίας (τύπου Battle Dress)
8γ***Στολή Περιπάτου και Υπηρεσίας (Αφρικάνικου τύπου)
Στολή Υπηρεσίας
Στολή Υπηρεσίας
99*Στολή Ασκήσεων – Εκστρατείας
1010*Στολή Ασκήσεων – Εκστρατείας

*Οι υπ’ αρ. 7, 9  και 10 στολές γυναικών είναι καθ’ όλα όμοιες με αυτές των ανδρών Αξιωματικών.

**Η υπ’ αρ. 7α, στολή γυναικών είναι καθ’ όλα όμοια με την υπ’ αριθμ. 1 γυναικών με μικρά μονά αμφιμασχάλια.

***Η υπ’ αρ. 8γ στολή γυναικών είναι καθ΄όλα όμοια με την αντίστοιχη των ανδρών Αξιωματικών, πλην του πηληκίου το οποίο είναι γυναικείου τύπου. Δύναται να φέρεται και με υποδήματα τύπου γόβα λουστρίνι.

Στολές Υπαξιωματικών

Αριθμός ΣτολήςΟνομασία
ΑνδρώνΓυναικών
22Στολή Τελετών
33Στολή Τελετών
44Στολή Εσπερίδων
66Στολή Δεξιώσεων
77*Στολή Παρατάξεων – Παρελάσεων
88Στολή Περιπάτου και Υπηρεσίας
Στολή Υπηρεσίας
Στολή Υπηρεσίας (τύπου Battle Dress)
8γ**Στολή Περιπάτου και Υπηρεσίας (Αφρικάνικου τύπου)
Στολή Υπηρεσίας
Στολή Υπηρεσίας
99* Στολή Ασκήσεων – Εκστρατείας
1010*Στολή Ασκήσεων – Εκστρατείας

Στις στολές των Ανθστών – Υπξκών μονίμων και εθελοντών διευκρινίζονται τα παρακάτω:

  • Τα διακριτικά βαθμού των Ανθστών φέρονται στις επωμίδες όπως των Αξκών.
  • Τα διακριτικά βαθμού των Υπξκών φέρονται στα μανίκια.
  • Με την υπ΄αριθμ. 7 στολή οι Υπξκοί φέρουν αυτόματο όπλο, αντί πιστόλι που φέρουν οι Ανθστές.

*Οι υπ΄αριθ. 7, 9  και 10 Ανθστών – Υπξκών γυναικών είναι καθ΄ όλα όμοιες με αυτές των Ανθστών – Υπξκών ανδρών.

**Η υπ’ αρ. 8γ στολή γυναικών είναι καθ΄όλα όμοια με την αντίστοιχη των ανδρών Υπαξιωματικών, πλην του πηληκίου το οποίο είναι γυναικείου τύπου. Δύναται να φέρεται και με υποδήματα τύπου γόβα λουστρίνι.

Στολές Δόκιμων Έφεδρων Αξιωματικών (ΔΕΑ)

Αριθμός ΣτολήςΟνομασία
Ανδρών – Γυναικών
7Παρελάσεων – Παρατάξεων – Απόδοσης Τιμών
8Περιπάτου
8α, 8β, 8γΥπηρεσίας
9Εργασίας, Ασκήσεων, Εκστρατείας

Οι στολές αυτές είναι καθ΄ όλα όμοιες με τις αντίστοιχες των ανδρών και γυναικών Αξκών.

Στολές Κληρωτών Οπλιτών

Αριθμός ΣτολήςΟνομασία
Ανδρών – Γυναικών
7Παρελάσεων – Απόδοσης Τιμών
8Εξόδου – Υπηρεσίας
9Εργασίας, Ασκήσεων, Εκστρατείας

Οι υπ΄αριθμ. 7, 9 και 10 στολές των κληρωτών οπλιτών είναι ίδια (όσον αφορά την σύνθεση) και στους άνδρες και στις γυναίκες.  Είναι όμοιες με αυτές των Υπξκών αλλά δεν φέρουν γάντια και φέρουν διακριτικά βαθμού κληρωτών οπλιτών. Οι κληρωτοί οπλίτες αερονόμοι φέρουν τα διακριτικά της ειδικότητάς τους. Τα διακριτικά βαθμού φέρονται και στα δύο (2) μανίκια του χιτωνίου σε έγχρωμη μορφή.

Ειδικές Στολές Στρατιωτικού Προσωπικού

Πτήσεων – Τεχνικών
Νοσηλευτικής Ανδρών
Νοσηλευτικής Γυναικών
Ιατρού Υπηρεσίας
Νοσοκόμου Υπηρεσίας / Ειδικών Τημάτων
Υπηρεσίας Χειρουργείου
Επίσημη Στολή Μουσικής Υπ’Αριθ. 1 (Χειμερινή)
Επίσημη Στολή Μουσικής Υπ’Αριθ. 1 (Θερινή)
Ημιεπίσημη Στολή Μουσικής Υπ’Αριθ. 2 (Χειμερινή – Θερινή)
Επίσημη Στολή Ορχήστρας Υπ’Αριθ. 4 (Χειμερινή – Θερινή)
Μοτοσυκλετιστών Αερονομίας (Χειμερινή – Θερινή)
Υπηρεσίας Οπλιτών Αερονομίας