Μοίρα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών

Μοίρα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών

Μοίρα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών

Έμβλημα

«Τα πάντα οράν»
(Τα πάντα βλέπω)

Στο έμβλημα εικονίζεται σε γαλάζιο φόντο, το Α/Φ τού Συστήματος να ίπταται πάνω από την ελληνική επικράτεια και να παρατηρεί διάφορες περιοχές της. Επίσης, διακρίνεται και ο στόχος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το ρητό «ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΡΑΝ» προέρχεται από τα «Απομνημονεύματα» (Κεφάλαιο Δ, 18-19) του Ξενοφώντος. Σημαίνει «Τα πάντα βλέπω».Το συγκεκριμένο ρητό εκφράζει απόλυτα την φιλοσοφία και το επιχειρησιακό πνεύμα της Μ.ΜΕΑΦ.

Xαρακτηριστικό Kλήσης: ΑΧΕΡΩΝ

Θέση

110 Πτέρυγα Μάχης – Αεροπορική Βάση Λάρισας

Έτος Συγκρότησης

2003

Υπαγωγή

110 Πτέρυγα Μάχης

Αποστολή

Αποστολή της Μοίρας ΜΕΑ/Φ είναι η άρτια οργάνωση, εκπαίδευση και αξιοποίηση του προσωπικού και των μέσων που της έχουν διατεθεί, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση ετοιμότητας, για εκτέλεση επιχειρήσεων τακτικής αναγνώρισης όψεως, ημέρα και νύχτα, σύμφωνα με τα Εθνικά Σχέδια και τις Διαταγές των προϊστάμενων κλιμακίων.

Αεροσκάφη που υπηρέτησαν

Πήγασος Ι

Αεροσκάφη που υπηρετούν

Πήγασος ΙΙ Block I

Ιστορία

Η Μοίρα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Μ.ΜΕΑ/Φ), αποτελεί την πρώτη Μοίρα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αρχικά, συγκροτήθηκε ως Σμήνος, με απόφαση του ΑΑΣ, τον Ιανουάριου του 2003. Έδρα του Σμήνους ορίστηκε η 131 ΣΜ και ως Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος (ΜΕΑ) χρησιμοποιήθηκε το ΜΕΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ Ι».

Τον Μάιο του 2005 άρχισε η προσπάθεια για την κατασκευή του «ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ», με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου UAV κατηγορίας MALE (Medium Altitude Long Endurance).

Τον Σεπτέμβριο του 2005 ολοκληρώθηκε η τροποποίηση του πρώτου ΜΕΑ και οι πτητικές δοκιμές πιστοποίησης του έγιναν με άριστα αποτελέσματα.

Τον Ιούλιο του 2006 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τροποποίησης του συνόλου των υφιστάμενων ΜΕΑ, καθώς και των αντίστοιχων Σταθμών Εδάφους (ΣΕΔ).

Από το 2007 το ΣΜΕΑ/Φ λαμβάνει μέρος στις Διακλαδικές Ασκήσεις «Ηνίοχος» και «Δούρειος Ίππος».

Τον Δεκέμβριου του 2008 το Σμήνος οργανώθηκε σε Πολεμική Μοίρα Αεροσκαφών με την ονομασία Μοίρα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Μ.ΜΕΑ/Φ).

Στις 14 Αυγούστου 2017, η Μ.ΜΕΑ/Φ μεταφέρθηκε από το Α/Απ Ακτίου στην 110 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Λάρισας και εγκαταστάθηκε στο χώρο όπου βρισκόταν η 346Μ μέχρι την αναστολή λειτουργίας της. Η Μ.ΜΕΑ/Φ επιχειρεί από τη νέα της θέση καλύπτοντας όλο το εύρος των απαιτήσεων που προκύπτουν από την αποστολή της.