More

  116 Πτέρυγα Μάχης

  Έμβλημα

  “Παρά δύναμιν τολμηταί”
  Θουκυδίδου Ιστορίαι Ι,70,2-3

  (Tολμηροί πέραν των δυνάμεών μας)

  «Υμείς δέ τά ύπάρχοντά τε σώζειν καί έπιγνώναι μηδέν καί έργω ούδέ τ’ άναγκαία έξικέσθαι. Αύθις δέ οί μέν καί παρά δύναμιν τολμηταί καί παρά γνώμην κινδυνευταί καί έν τοίς δεινοίς εύέλπιδες.».

  Εις το σημείον αυτό οι απεσταλμένοι των Κορινθίων, απευθυνόμενοι προς τους συμμάχους των Λακεδαιμονίους πρό της ενάρξεως του Πελοποννησιακού Πολέμου, ομιλούν δια τα προτερήματα των Αθηναίων:

  “Ενώ σεις είσθε άνθρωποι αρκούμενοι εις όσα έχεται, τα οποία και μόνον είσθε ικανοί να διατηρείτε, νεωτέρας δε αποφάσεις δεν είσθε εις κατάστασιν να λαμβάνετε, κατά δε την πραγματοποίησιν των αποφασισθέντων δεν είσθε ικανοί να πράξετε ούτε τα απολύτως αναγκαία. Και πάλιν οι μεν Αθηναίοι είναι άνθρωποι τολμώντες έργα ανώτερα των δυνάμεών των, εκτεθιμένοι εις κινδύνους εν γνώσει της σοβαρότητος αυτών και κατά τας ατυχίας διασώζοντες τας ελπίδας των.”

  (Βιβλιοθήκη “ΠΑΠΥΡΟΥ”, αριθ. 66, τομ. Β, μετάφραση Γ. Καρβελά)

  Θέση

  Βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση Αράξου.

  Έτος Συγκρότησης

  1η Απριλίου, 1962

  Υπαγωγή

  Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας

  Μοίρες Αεροσκαφών/Σμήνη

  Σχολεία

  ΣΜΕΤ (Σχολείο Μετεκπαίδευσης)

  Αποστολή

  Η αποστολή της 116ΠΜ, είναι η διατήρηση υψηλού βαθμού αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας με κατάλληλη οργάνωση, εκπαίδευση του προσωπικού και συντήρηση των μέσων και συστημάτων που διατίθενται ή μετασταθμεύουν σ’ αυτή, για ανάληψη και επιτυχή διεξαγωγή Αεροπορικών Επιχειρήσεων και αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης, σύμφωνα με τα ισχύοντα Σχέδια, οποτεδήποτε απαιτηθεί.

  Αεροσκάφη που υπηρέτησαν

  • F-84F
  • F-104G
  • Α/ΤΑ-7Η
  • Α-7Ε
  • ΤΑ-7C

  Αεροσκάφη που υπηρετούν

  F-16 block-52 + ADV

  Ιστορία

  Με την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Πάτρα δέχτηκε τον πρώτο βομβαρδισμό, αποφασίστηκε η άμεση κατασκευή του Α/Δ, το οποίο προορίζονταν να δεχθεί αεροπλάνα Διώξεως.

  Στις αρχές Απριλίου του 1941 ο διάδρομος ήταν έτοιμος να υποδεχτεί Α/Φ. Τα πρώτα που προσγειώθηκαν ήταν Γιουγκοσλαβικά, που είχαν διαφύγει μετά την κατάληψη της χώρας τους, από τους Γερμανούς.

  Την ίδια περίοδο δημιουργήθηκε στον Άραξο, η πρώτη βάση RADAR στην Ελλάδα, που τότε αποτελούσε το μυστικό σύστημα των Άγγλων, η οποία και διατηρήθηκε μέχρι το τέλος Απριλίου, λίγο μετά την κατάρρευση του μετώπου.

  Το έτος 1958, ελήφθη η απόφαση της μετατροπής του σε σύγχρονο Α/Δ, το οποίο θα εξυπηρετούσε αεριωθούμενα Α/Φ.

  Την 1η Απριλίου 1962, στο Α/Δ Αράξου συγκροτήθηκε η 116 Σμηναρχία Μάχης, με Α/Φ F-84F της 336 Μοίρας Διώξεως Βομβαρδισμού.

  Το 1964, τα Α/Φ F-84F της 336 Μοίρας Διώξεως Βομβαρδισμού, αντικαταστάθηκαν από Α/Φ F-104G.

  Την 15η Μαΐου 1969, η 116 Σμηναρχία Μάχης, μετονομάστηκε σε 116 Πτέρυγα Μάχης.

  Τον Ιούνιο του 1977 μεταστάθμευσε στην 116ΠΜ και η 335 Μοίρα Διώξεως Βομβαρδισμού προερχόμενη από την 114 ΠΜ, με Α/Φ F-104G.

  Το 1992 άρχισε η αντικατάσταση των Α/Φ F-104G, με Α/Φ A-7E.

  Την 31η Μαρτίου 1993, ολοκληρώθηκε η απόσυρση όλων των Α/Φ F-104G, ενώ μέχρι 19-9-94, είχε ολοκληρωθεί η παραλαβή των Α/Φ Α-7Ε.

  Το Νοέμβριο του 1996, το ΑΑΣ αποφάσισε την ίδρυση του ΣΜΕΤ, του οποίου η λειτουργία άρχισε, το Μάρτιο του 1997.

  Το Δεκέμβριο του 2001, με απόφαση του ΑΑΣ, πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση των Α/Φ Α-7 Η της 115ΠΜ,  στην 336Μ, με παράλληλη μετακίνηση όλων των Α/Φ Α-7Ε της Μονάδας, στην 335Μ.

  Στις 27 Μαρτίου 2007 άρχισε η διασπορά των Α/Φ Α-7 Η στην 132 ΣΜ και ολοκληρώθηκε στις 3 Απριλίου 2007, ενώ η απόσυρσή τους μαζί με τα εννέα (9) Α-7 Ε, πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2007 (Φ.637.4/ΑΠ 601548/5-11-07/ΓΕΑ/Γ1).

  Με απόφαση του ΑΑΣ πραγματοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου 2007, η τοποθέτηση όλων των Α/Φ Α-7 Ε της Μονάδος στην 336Μ, ενώ η 335Μ έχει εξοπλιστεί με τα υπερσύγχρονα F-16 block-52 + ADV τα οποία και αποτελούν το πιο σύγχρονο μαχητικό Α/Φ όχι μόνο στην Π.Α. αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

  Στις 17 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιείται η τελετή απόσυρσης του LTV A-7 Corsair II ως το τελευταίο στον κόσμο.

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διεύθυνση: 116 ΠΜ, ΤΚ25200, Άραξος
  • Υπασπιστήριο: 26930-55001, FAX: 26930-51970
  • Δημόσιες Σχέσεις: 26930-55001
  • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: pubrel.116cw@haf.gr