Ιστορική Διαδρομή ΑΤΑ

diatagmaΤο ΑΤΑ συγκροτήθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα 46 της 30-4-1952 με την ονομασία Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ). Αρχικά, στεγάστηκε σε ξενοδοχείο της πόλης (Ι. Δραγούμη 10) που είχε διαρρυθμιστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες.

1952

Η αρχική του οργάνωση ήταν: history_org1 Στις 30-5-52 με διαταγή του ΓΕΑ υπάγονται στο Αρχηγείο :

  • Η 110 ΠΜ που διέθετε αεροσκάφη Spitfire σε ρόλο δίωξης, Helldiver σε ρόλο ελαφρού βομβαρδισμού και C-47.
  • Η 112 ΠΜ (υπό μερικό επιχειρησιακό έλεγχο) που διέθετε το 345 Σμήνος (Τ/Α) με αεροσκάφη Harvard.

Τον Ιούνιο το Αρχηγείο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία και άρχισε να συμμετέχει σε Εθνικές και NATOϊκές ασκήσεις. Στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας (112 ΠΜ) άρχισε η παραλαβή των νέων αεριωθουμένων αεροσκαφών F-84G σε αντικατάσταση των αεροσκαφών Spitfire και Helldiver. Η 337 ΜΔΒ αφού εκσυγχρονίζεται με αεροσκάφη F-84G μετασταθμεύει τον Νοέμβριο από την 112ΠΜ, στην 110 ΠΜ (πρώτη μοίρα αεροσκαφών Jet). Ιδρύεται στις 7 Ιουλίου στην 112 ΠΜ η 339 ΜΔΒ με αεροσκάφη F-84G.

1953

Το Φεβρουάριο του 1953 το Αρχηγείο μεταστεγάστηκε στη θέση που λειτουργεί μέχρι σήμερα, μετονομάστηκε σε 28ο ΑΤΑ και ανάπτυξε για πρώτη φορά το Κέντρο Επιχειρήσεων και το Κέντρο Επικοινωνιών. history_org2 Τον ίδιο χρόνο υπάγεται επιχειρησιακά στο 6th ATAF (Σμύρνης) που τότε άρχισε να λειτουργεί στο πλαίσιο της αποστολής του NATO. Μετά από διαταγή του ΓΕΑ, υπάγεται στο ΑΤΑ η 111 ΠΜ που διέθετε την 340 ΜΔΒ, την 335 Μ και την 336 ΜΔΒ με αεροσκάφη F-84G. Ιδρύεται στην 112 ΠΜ το Σμήνος 348 Τ/Α, αρχικά με 6 αεροσκάφη F-84G τροποποιημένα σαν φωτογραφικά. Τον Ιανουάριο η 339 ΜΔΒ και τον Απρίλιο του ίδιου έτους η 338 ΜΔΒ, με αεροσκάφη F-84G, μετασταθμεύουν από την 112 ΠΜ στην 110 ΠΜ.

1954

Τον Ιανουάριο συγκροτείται το ΜΑΦΚ στην 110 ΠΜ. Στα μέσα του έτους ιδρύεται στην 112 ΠΜ, η 341 ΜΑΗ και στα τέλη με αρχές του 1955 η 342 ΜΑΗ με αεροσκάφη F-86E. Τον Ιούνιο συγκροτείται η Μοίρα Επιτελείου 28ο ΑΤΑ και η 28η Μοίρα Συνεννόησης. Στις 5 Ιουλίου μετασταθμεύει από την 112 ΠΜ στην 110 ΠΜ το 348 Σ.Α

1955

Υπάγεται στο ΑΤΑ η 142 ΣΑΕ (ΠΑΕ) που περιλάμβανε τις Μονάδες RADAR :

  • Χορτιάτη (1η ΜΚΣΕ)
  • Πηλίου (2η ΜΚΣΕ)
  • Πάρνηθας (3η ΜΚΣΕ)

Το Σεπτέμβριο τέθηκε σε ισχύ η νέα οργάνωση του ΑΤΑ που προέβλεπε τη συγκρότηση των Κλάδων :

  • “Α” Επιχειρήσεων – Εκπαίδευσης.
  • “Β” Διοικητικού – Διοικητικής Μέριμνας.

Το Σμήνος 348 Τ/Α της 110 ΠΜ, μετονομάζεται σε ΜΤΑ και εξοπλίζεται στις 5 Μαίου επιπλέον με 20 αεροσκάφη RT-33Α Silver Star. Το Σεπτέμβριο συγκροτείται στην 112 ΠΜ, η 343 ΜΑΗ με αεροσκάφη F-86E SABRE.

1956

Στο Αρχηγείο υπάγεται η 114 ΠΜ που περιλαμβάνει τις Μοίρες 341, 342 και 343 με αεροσκάφη F-86E σε ρόλο Αναχαίτισης Ημέρας (οι οποίες μεταστάθμευσαν τον Νοέμβριο από την 112 ΠΜ). Στο Αρχηγείο υφίσταται και αναδιοργάνωση με την ίδρυση του Α’ και Β’ κλάδου: history_org3

1957

Υπάγεται η 112 ΠΜ υπό τον επιχειρησιακό και διοικητικό έλεγχο του ΑΤΑ και ιδρύεται η 361 ΕΜΑ με αεροσκάφη Τ-33 Α.

1958

Υπάγεται στο ΑΤΑ η νεοϊδρυθείσα 115 ΠΜ στη Κρήτη με την 338 ΜΔΒ που μεταστάθμευσε σ’ αυτήν από την 110 ΠΜ. (Η μονάδα άρχισε να λειτουργεί ως Σμηναρχία Μάχης)

1959

Μεταστάθμευση της 337 ΜΔΒ από την 110 ΠΜ στην 115 ΠΜ με αεροσκάφη F-84G.

1960

Υπάγεται στο Αρχηγείο η τεθείσα σε επιχειρησιακή λειτουργία 350 Μοίρα “ΝΙΚΗ” (ΣΝ) που έχει εξοπλιστεί με βλήματα ΝΙΚΗ. Εκσυγχρονίζεται στην 112ΠΜ η 337 Μ με αεροσκάφη F-86D. Στις 4 Φεβρουαρίου η 340 ΜΔΒ με αεροσκάφη F-84F μετασταθμεύει στην 115 ΣΜ όπου και ανασυγκροτείται με την 338 ΜΔΒ η οποία διαλύθηκε. Μετασταθμεύουν η 335 Μ και η 336 ΜΔΒ της 111 ΠΜ στην 114 ΠΜ και οι 341 ΜΑΗ, 343 ΜΑΗ της 114 ΠΜ στην 111 ΠΜ.

1961

Υπάγεται στο ΑΤΑ η 117 ΠΜ που περιλαμβάνει την 339 ΜΔΒ με αεροσκάφη F-84F. (Η μονάδα άρχισε να λειτουργεί ως Σμηναρχία Μάχης). Αξιολόγηση της 350 ΣΝ από NATO (επιχειρησιακή λειτουργία στα πλαίσια NATO). Εκσυγχρονίζεται η 343 ΜΠΚ με αεροσκάφη F-86D.

1962

Υπάγεται στο ΑΤΑ η 116 ΠΜ που περιλαμβάνει την 336 ΜΔΒ που μεταστάθμευσε από την 114 ΠΜ με αεροσκάφη F-84F (Η μονάδα άρχισε να λειτουργεί ως Σμηναρχία Μάχης).

1963

Ιδρύεται η 360 ΕΜΑ με αεροσκάφη T-37C στην 112ΠΜ.

1964

Πραγματοποιήθηκε πλήρης εκσυγχρονισμός των τηλετυπικών κυκλωμάτων του 28ου ΑΤΑ. Λειτούργησε το ημιαυτόματο κέντρο αναμετάδοσης σημάτων, το κέντρο ελέγχου τηλετυπικών κυκλωμάτων και άρχισε να εφαρμόζεται το νέο σύστημα συντήρησης AFU 66-1. Εξοπλισμός της 335 ΜΔΒ της 114 ΠΜ με αεροσκάφη F-104G.

1965

Εξοπλίζεται η 336 ΜΔΒ με αεροσκάφη F-104G στην 116 ΠΜ. Εκσυγχρονίζεται η 341 Μ της 111 ΠΜ με αεροσκάφη F-5A/B σε ρόλο Αναχαίτισης και ιδρύεται η 349 Μ με αεροσκάφη RF-5A.

1966

Εκσυγχρονίζεται η 343 Μ με αεροσκάφη F-5A/B σε ρόλο Αναχαίτισης.

1967

Εκσυγχρονίζεται 337 Μ με αεροσκάφη F-5A/B σε ρόλο Αναχαίτισης. “…συγκεκριμένα στο πρώτο πεντάμηνο του 1967 λειτουργούσαν δύο Μοίρες με το όνομα 337. Η 337 ΜΠΚ στην 112 ΠΜ με αεροσκάφη F-86D και η υπό εκπαίδευση 337 ΜΑΗ με F-5A/B στην 111 ΠΜ.” Καταργήθηκαν οι Μοίρες του Επιτελείου, Τ-Η, Μετεωρολογίας και συγκροτήθηκε η 28η Μοίρα Υποστήριξης.

1968

Σε εφαρμογή των Διατάξεων του ΝΔ 58/1968 το 28ο ΑΤΑ μετονομάστηκε σε 28η Τακτική Αεροπορική Διοίκηση. Η 113 ΠΜ υπάγεται στο ΑΤΑ.

1969

Εκσυγχρονισμός της 342 ΜΠΚ της 114 ΠΜ με αεροσκάφη F-102. Ιδρύεται η 353 ΜΝΣ στην 112 ΠΜ με αεροσκάφη Albatros.

1970

Νέα αλλαγή του τίτλου του Αρχηγείου από 28η Τακτική Αεροπορική Διοίκηση σε 28η Τακτική Αεροπορική Δύναμη.

1974

Η 126 ΣΜ υπάγεται στο ΑΤΑ. Εκσυγχρονισμός των Μοιρών 338 ΜΔΒ, 339 ΜΠΚ της 117 ΠΜ με αεροσκάφη F-4E. Μετασταθμεύει η 343 ΜΑΗ από 111 ΠΜ στην 113 ΠΜ. Τον Ιούλιο η 131 ΣΜ υπάγεται στο ΑΤΑ και γίνεται η μετεγκατάσταση της 344 ΜΔΒ από την 110 ΠΜ σ’ αυτή που είχε αεροσκάφη F-84F (παροπλισμός).

1975

Εκσυγχρονίζεται η 342 ΜΠΚ της 114 ΠΜ με αεροσκάφη F-1CG. Εκσυγχρονίζονται οι 340 Μ και 345 Μ της 115 ΠΜ με αεροσκάφη Α-7Η.

1976

Υπάγεται στο ΑΤΑ η 132 ΣΜ και 133 ΣΜ. Ιδρύεται στην 110 ΠΜ το ΚΕΕΠ με αεροσκάφη Τ-33.

1977

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ΝΔ 660/77 ο τίτλος του Αρχηγείου γίνεται 28ο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορικής Δύναμης και συγκροτείται σ’ αυτό ο Κλάδος “Αεράμυνας”. Ιδρύεται στην 115 ΠΜ και μετασταθμεύει στην 110 ΠΜ, η 347 Μ με αεροσκάφη Α-7Η. Μετασταθμεύει η 335 Μ της 114 ΠΜ στην 116 ΠΜ. Υπάγεται στο ΑΤΑ η 130 ΣΜ. Ολοκληρώνεται η παραλαβή των F-1CG και ιδρύεται η 334 ΜΠΚ της 114 ΠΜ.

1978

Επανιδρύεται η 337 ΜΠΚ στην 117ΠΜ, μετασταθμεύει στην 110 ΠΜ και εξοπλίζεται με αεροσκάφη F-4E.

1979

Στον τίτλο του Αρχηγείου καταργείται το αριθμητικό πρόθεμα και παραμένει ΑΤΑΔ, ενώ τίθεται σε ισχύ η νέα οργάνωση που περιλαμβάνει τον Κλάδο Τακτικών Επιχειρήσεων και τον Κλάδο Διοικητικής Μέριμνας. Εκσυγχρονίζεται η 348 Μ της 110 ΠΜ με αεροσκάφη RF-4E. Στην 142 ΠΑΕ δημιουργούνται το 1ο και 2ο ΑΚΕΠ στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του ΣΑΕ με το σύστημα HADGΕ. Τον Δεκέμβριο τίθεται σε επιχειρησιακή λειτουργία το 2ο ΑΚΕΠ με περιοχή ευθύνης το Νότιο Τομέα.

1980

Τον Ιούλιο, τίθεται σε επιχειρησιακή λειτουργία το 1ο ΑΚΕΠ με περιοχή ευθύνης το Βόρειο Τομέα. Το Μάρτιο, η 112 ΠΜ, με τις Μοίρες που διέθετε, υπάγεται στη ΔΑΥ. Το 1980, η 112 ΠΜ δεν υπάγεται στο ΑΤΑΔ. Το οργανόγραμμά του είναι το παρακάτω: history_org4

1981

Τον Αύγουστο, τίθεται σε ισχύ ο νέος κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του Αρχηγείου, ο οποίος περιλαμβάνει :

  • Κλάδο “Α” Επιθετικές Επιχειρήσεις.
  • Κλάδο “Β” Αεράμυνα.
  • Κλάδο “Γ” Διοικητική Μέριμνα.

Υπάγεται στο ΑΤΑ η 135 ΣΜ.

1982

Στην 130 ΣΜ μετασταθμεύουν κάθε εβδομάδα αεροσκάφη επιφυλακής F-5 εναλλάξ των Μοιρών 341 – 343 – 349, ενώ στην 135 ΣΜ αεροσκάφη επιφυλακής F-4E ή F-1CG των Μοιρών 337 – 339 και 342 – 334 αντίστοιχα. Υπάγεται στο ΑΤΑ η 134 ΣΜ.

1984

Το Δεκέμβριο, το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορικής Δύναμης μετονομάζεται σε Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ).

1985

Το Μάρτιο, σύμφωνα με τον καινούργιο κανονισμό μετονομάζονται, ο Κλάδος “Α” (Επιθετικές Επιχειρήσεις) σε Κλάδο “Α” (Επιχειρήσεις), καταργείται ο Κλάδος Αεράμυνας και συγκροτείται η Διεύθυνση Α4 στο Κλάδο “Α”. Τέλος δημιουργείται ο Κλάδος “Β” (Εκπαίδευση – Προσωπικό) και ο Κλάδος “Γ” (Υποστήριξη). history_org5 Ιδρύθηκε στην 131 ΣΜ το FOΒ (Forward Operating Base) στα πλαίσια του προγράμματος NAEW για την υποστήριξη των αεροσκαφών ΝΕ-3Α.

1987

Το 1987, καταργείται η 142 ΠΑΕ, ενώ δημιουργούνται τα: 1o ΑΚΕΠ και 2ο ΑΚΕΠ. Επίσης, όλες οι Μονάδες RADAR υπάγονται απευθείας στο ΑΤΑ. Στο ΑΤΑ υπάγεται διοικητικά και το ΚΕΑΤ ως ανεξάρτητη ΠΜ. Στην 135 ΣΜ φιλοξενείται η 4η Μοίρα “ΝΙΚΗ” που μεταστάθμευσε εκεί από το Λεκανοπέδιο Αττικής.

1988

Ιδρύεται η 331 ΜΠΚ της 114 ΠΜ και εξοπλίζεται σταδιακά με αεροσκάφη Μ-2000.

1989

Η 334 ΜΠΚ της 114 ΠΜ (με αεροσκάφη F-1CG) μετασταθμεύει στην 126 ΣΜ. Ιδρύεται η 332 ΜΠΚ στην 114 ΠΜ και εξοπλίζεται σταδιακά με αεροσκάφη Μ-2000. Ιδρύεται η 330 Μ και 346 Μ στην 111 ΠΜ και εξοπλίζονται σταδιακά με αεροσκάφη F-16C/D. Τη δεκαετία του ’90 πραγματοποιήθηκε εκτεταμένος εκσυγχρονισμός των Μονάδων του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου με την αντικατάσταση όλων σχεδόν των RADARS.