Αρχική Οργανωτική Δομή Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων

Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων

Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων

Έμβλημα

“ΝΟΥΝ ΗΓΕΜΟΝΑ ΠΟΙΟΥ”

Κάνε τον νου σου κυρίαρχο (πάνω σ΄όλα)
(Σόλων)

Το έμβλημα αναπαριστά Αρχαίο Έλληνα πολεμιστή που εξαπολύει τα όπλα του, ενώ σε πρώτο φόντο φαίνεται η ασπίδα του ως οθόνη RADAR στην οποία απεικονίζεται η Ελλάδα

Θέση

Το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων βρίσκεται στο Κουτσόχερο του νομού Λάρισας.

Έτος Συγκρότησης

1981

Υπαγωγή

Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας

Αποστολή

Η αποστολή του Εθνικού Κέντρου Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ) είναι να σχεδιάζει, αναθέτει, κατευθύνει, συντονίζει και εποπτεύει τις τακτικές αεροπορικές επιχειρήσεις των δυνάμεων που του έχουν κατανεμηθεί και εκχωρηθεί κατά την περίοδο της ειρήνης και πολέμου, ώστε να επιτυγχάνονται οι εκάστοτε τιθέμενοι αντικειμενικοί σκοποί.

Ιστορία

  • 1975 – Η μελέτη κατασκευής του ΕΚΑΕ άρχισε το 1975 στα πλαίσια εκσυγχρονισμού της ΠΑ
  • 1981 – Tο έργο ολοκληρώθηκε το 1981
  • 2007 – Το 2007 έγινε ανεξάρτητη πτέρυγα του ΑΤΑ
  • 2015 – Μετεγκατάσταση στο Κουτσόχερο του νομού Λάρισας

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων, 931 ΣΤΓ, Λάρισα
  • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2410536293
  • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: ekae@haf.gr