Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής (KEAT)

  

Μενού

Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής (KEAT)

Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής

Έμβλημα

“Σοφόν εν βούλευμα πολλάς χέρας νικά”
(Μια ορθή απόφαση εξουδετερώνει πολλά μέσα)

To πλήρες ρητό από τη χαμένη τραγωδία του Ευριπίδη, “Αντιόπη”, από την οποία διασώθηκαν πάρα πολύ λίγα αποσπάσματα, έχει ως εξής : «Σοφόν γαρ ἓν βούλευμα τάς πολλάς χέρας Νικᾷ, συν ὄχλῳ δ’ ἀμαθία πλεῖστον κακόν». Δηλαδή σε μία κυριολεκτική μετάφραση, η σοφή απόφαση νικά πολλά χέρια και η αμάθεια υποστηριζόμενη από τον όχλο, αποτελεί μέγιστο κακό. Επιχειρώντας περαιτέρω μία σύντομη ανάλυση και κατάδειξη της σημασίας του ρητού και ανατρέχοντας στην ιστορία μας, οι αγώνες των Ελλήνων, αφορούσαν την προάσπιση της ελευθερίας της πατρίδας μας και στη πλειψηφία τους ήταν αμυντικοί. Αυτό επικρατούσε από την εποχή του Ομήρου, δεδομένης της γνωστής ρήσης από την Ιλιάδα, «είς οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης».
Η άμυνα όμως, θεωρείται αρκετή και ικανή ενάντια σε εχθρική επιβουλή, όταν προφανώς συνοδεύεται από νίκη, η οποία αποτελεί τον απώτερο σκοπό κάθε μάχης και πολέμου. Διαβάζοντας στη “Κύρου Ανάβαση” του Ξενοφώντα, ότι δεν αρκεί μόνον η γενναιότητα ή η ισχύς των όπλων («Ούτε πλήθος εστί ούτε ισχύς η εν τω πολέμω τας νίκας ποιούσα …») και έχοντας υπόψη ότι οι Έλληνες, διαχρονικά, έναντι των βαρβάρων, υπήρξαν ανέκαθεν, αριθμητικά λιγότεροι, θα λέγαμε ότι ο Ευριπίδης γράφοντας ότι «Σοφόν γαρ εν βούλευμα, τα πολλάς χέρας νικά», τον συμπληρώνει. Συμπερασματικά, ο Έλληνας τραγικός ποιητής, θεωρεί και δίνει βαρύτητα στη σοφία ενός στρατηγικού σχεδίου σε σχέση με μία “στείρα” παιδείας, ποσότητα ισχύος, προκειμένου να επέλθει, όπως επισημαίνει και ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια, η νίκη («εν στρατηγική, δε νίκη»).

Θέση

Βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας.

Έτος Συγκρότησης

1983

Υπαγωγή

Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας

Μοίρες – Σχολεία

Αποστολή

Το Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ) έχει ως αποστολή:

  • Την προχωρημένη εκπαίδευση τόσο των Στελεχών της Πολεμικής μας Αεροπορίας (ΠΑ) όσο και των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Την αναζήτηση και δοκιμή νέων μεθόδων και διαδικασιών, στα πλαίσια βελτίωσης της τακτικής εκτελέσεως των Αεροπορικών Επιχειρήσεων.
  • Την συστηματική παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των εξοπλισμών, και, η εκπόνηση μελετών σχετικών με την αύξηση της μαχητικής ικανότητας της ΠΑ.
  • Την εκτέλεση δοκιμών για πιστοποίηση ή έλεγχο αεροσκαφών, οπλικών συστημάτων και συστημάτων Ηλεκτρονικού Πολέμου.
  • Τη δημιουργία και υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων, που συμβάλλουν στο έργο της ΠΑ και αποφέρουν σημαντικό όφελος λόγω της αποκομιζόμενης αξίας σε σχέση με το διατιθέμενο κόστος (value for money).

Ιστορία

Το ΚΕΑΤ, συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 1983 και εδρεύει στη Δυτική Πελοπόννησο, στο στρατόπεδο του Α/Δ Ανδραβίδας. Η ίδρυσή του, κρίθηκε τότε απαραίτητη από την Ηγεσία της ΠΑ, προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις για εκπαίδευση στους τομείς Αεροπορικής Τακτικής και Ηλεκτρονικού Πολέμου. Οι δραστηριότητες αυτές μέχρι τότε, καλύπτονταν με λειτουργία μεμονωμένων Σχολείων υπό τη Διοίκηση της 117 ΠΜ, του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας και της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης.

Αργότερα, το 1987, προστέθηκε μία ακόμα απαίτηση, αυτή του Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ) σε Διακλαδικό Επίπεδο, η οποία καλύφθηκε με τη συγκρότηση του Διακλαδικού Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΔΣΗΠ), υπό την άμεση εποπτεία του ΓΕΕΘΑ.

Το 1990, με την παραλαβή αεροσκαφών τρίτης γενιάς, λειτούργησε ως ορόσημο, καθώς έκτοτε μέχρι σήμερα, λόγω των συνεχών εξελίξεων στο τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων, το Σχολείο Όπλων Τακτικής προσαρμόστηκε στα καινούργια δεδομένα εκπαίδευσης, με την συγκρότηση Μικτών Σειρών, όπου οι Ιπτάμενοι συνεκπαιδεύονται και στους δύο ρόλους αντίστοιχα. Παράλληλα, αξιωματικοί Ελεγκτές Αεράμυνας (ΕΑ), έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ως εκπαιδευόμενοι στις σειρές αυτές και να αναπτύσσουν κοινό πνεύμα δράσης μαζί με τους Ιπταμένους.

Εν κατακλείδι, το ΚΕΑΤ, εκτός από επιχειρησιακό φορέα εκπαίδευσης, αποτελεί χώρο έκφρασης και αναζήτησης νέων τακτικών, επιχειρησιακών πτητικών και δοκιμών των μέσων Αεροπορικού Πολέμου, καινοτόμων έργων και προγραμμάτων και αναδεικνύεται έκτοτε, με τη πάροδο του χρόνου, ως το κορυφαίο μέσο παρακολούθησης και φορέας, της σύγχρονης τεχνολογίας και μελέτης των εξελίξεων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διεύθυνση: ΚΕ.Α.Τ., Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας, ΤΚ 27051, Ανδραβίδα Ν. Ηλείας
  • Τηλ. Κέντρο: 26230-65399
  • Υπασπιστήριο: 26230-65501, FAX: 26230-22112
  • Δημόσιες Σχέσεις: 26230-65501
  • E-mail: train.keat@haf.gr