Διακλαδικό Σχολείο Ηλεκτρονικού Πολέμου

Μενού

Γενικά

Η οργάνωση και λειτουργία του Διακλαδικού Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΔΣΗΠ) περιγράφεται στην ΠΔ 3-23/ΓΕΕΘΑ. Το σχολείο υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), μέσω του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), εκχωρούμενης της Διοικητικής Διοίκησης, με μέριμνα του ΓΕΑ, στο Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ).

Θέση

ΚΕΑΤ – Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας

Έτος Ίδρυσης

1987

Υπαγωγή

Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής

Σκοπός

Το ΔΣΗΠ παρέχει ακαδημαϊκή και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο (ΗΠ) όπως αυτό περιγράφεται στην ΠΔ 3-23/ΓΕΕΘΑ με σκοπό:

  • Την παροχή εκπαίδευσης στη σχεδίαση, διεξαγωγή και έλεγχο των διακλαδικών επιχειρήσεων ΗΠ.
  • Την ενημέρωση για τα διατιθέμενα μέσα, δομές, διαδικασίες, δυνατότητες και τεχνολογίες ΗΠ των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).
  • Την ενημέρωση για τα εχθρικά μέσα, δομές, διαδικασίες και δυνατότητες ΗΠ, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους.

Αποστολή

Το ΔΣΗΠ έχει ως αποστολή την εκπαίδευση σε ρεαλιστική βάση στελεχών των τριών Κλάδων των ΕΔ στη σχεδίαση, διεξαγωγή και έλεγχο επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ).
Ειδικότερα η πιο πάνω αποστολή αναλύεται ως εξής:

  • Η γενική ενημέρωση των στελεχών των ΕΔ επί θεμάτων ΗΠ κοινού ενδιαφέροντος.
  • Η ενημέρωση των στελεχών των ΕΔ για τα διατιθέμενα μέσα ΗΠ των τριών (3) Κλάδων των ΕΔ καθώς και για την υπάρχουσα απειλή ΗΠ.
  • Η παροχή εκπαίδευσης στη σχεδίαση, διεξαγωγή και έλεγχο επιχειρήσεων ΗΠ σε συνεργασία και των τριών (3) Κλάδων των ΕΔ.
  • Η ρεαλιστική εξάσκηση με εφαρμοσμένη εκπαίδευση των στελεχών σε Άσκηση ΗΠ.

Ιστορία

Το ΔΣΗΠ ιδρύθηκε το 1987 και εντάχθηκε στο ΚΕΑΤ, προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις για διακλαδική συνεκπαίδευση στον τομέα του Ηλεκτρονικού Πολέμου.

Έχει εκπαιδεύσει σημαντικό αριθμό Αξιωματικών των ΕΔ και έχει οργανώσει όλες τις ασκήσεις Δούρειος Ίππος.

Σειρά Διακλαδικού Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου

Γενικά

Το Σχολείο παρέχει διαβαθμισμένη ακαδημαϊκή και πρακτική εκπαίδευση στον ΗΠ με φυσική παρουσία στο ΚΕΑΤ/ΣΗΠ. Διαρκεί τρείς (3) εκπαιδευτικές εβδομάδες και διεξάγεται μία (1) Εκπαιδευτική Σειρά ανά δύο (2) έτη με τη συμμετοχή δεκαπέντε έως τριάντα σπουδαστών ανά εκπαιδευτική σειρά.

Δύνανται να το παρακολουθήσουν Αξιωματικοί έως βαθμού Αντισυνταγματάρχη καθώς και Υπαξιωματικοί από τον βαθμό του Επιλοχία και αντίστοιχων από τους τρεις κλάδους των ΕΔ, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και την ΕΥΠ που εμπλέκονται με τη σχεδίαση, εκτέλεση, Διοίκηση & Έλεγχο αποστολών ΗΠ σε επιχειρησιακό – στρατηγικό επίπεδο και στελεχώνουν τα Κλαδικά ή το Διακλαδικό Κέντρο Συντονισμού Επιχειρήσεων ΗΠ (ΚΣΕΗΠ). Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η επιτυχής αποφοίτηση από τα ΣΗΠ Αρχικής / e-Learning και Βασικής Εκπαίδευσης.

Σκοπός

Η εκπαίδευση στη σχεδίαση αποστολών ΗΠ, καθώς και ο συντονισμός και διαχείριση των μέσων ΗΠ με τη χρήση ανάλογου πληροφοριακού συστήματος Διοίκησης & Έλεγχου αποστολών ΗΠ και την εκτέλεση ανάλογου διακλαδικού παιγνίου ΗΠ ώστε να καταστούν αποτελεσματικοί επιτελείς στα ΚΣΕΗΠ.