Ηνίοχος 2014

Μενού

Η Άσκηση ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου 2014 με τη στελέχωση του WHITE CELL και ολοκληρώθηκε στις 17 Απριλίου 2014, με την παρουσίαση της αρχικής απενημέρωσης.

Το πτητικό έργο της Άσκησης ανήλθε στις 797 εξόδους αεροσκαφών.

Φωτογραφίες