Ιστορία

Μενού

Το ΚΕΑΤ συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 1983 και εδρεύει στην Δυτική Πελοπόννησο, στο στρατόπεδο του αεροδρομίου Ανδραβίδας. Η ίδρυση κρίθηκε απαραίτητη από την Ηγεσία της ΠΑ, προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις για εκπαίδευση στους τομείς Αεροπορικής Τακτικής και Ηλεκτρονικού Πολέμου. Οι δραστηριότητες αυτές μέχρι τότε καλύπτονταν με λειτουργία μεμονωμένων Σχολείων υπό τη Διοίκηση της 117 ΠΜ, του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας και της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης.

Το 1987, προστέθηκε μία ακόμα απαίτηση του Τομέα Ηλεκτρονικού Πολέμου (Η.Π.), σε Διακλαδικό Επίπεδο, με την συγκρότηση του Διακλαδικού Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου που είναι υπό την άμεση εποπτεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Από το 1990 μέχρι σήμερα, με την παραλαβή Α/Φ τρίτης γενιάς από την Π.Α. και λόγω των εξελίξεων στο τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων όπως επιβάλλεται σήμερα, το Σχολείο Όπλων Τακτικής προσαρμόστηκε στα καινούργια δεδομένα εκπαίδευσης, με την συγκρότηση Μικτών Σειρών, όπου οι Ιπτάμενοι συνεκπαιδεύονται και στους δύο ρόλους αντίστοιχα.

Παράλληλα, αξιωματικοί Ελεγκτές Αεράμυνας (ΕΑ), έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ως εκπαιδευόμενοι στις σειρές αυτές και να αναπτύσσουν κοινό πνεύμα δράσης μαζί με τους Ιπταμένους.

Εν κατακλείδι, το ΚΕΑΤ εκτός επιχειρησιακό φορέα εκπαίδευσης, αποτελεί χώρο έκφρασης και αναζήτησης νέων τακτικών, επιχειρησιακών πτητικών δοκιμών και μέσων Αεροπορικού Πολέμου και αναδειχθεί ως το κορυφαίο μέσο παρακολούθησης της σύγχρονης τεχνολογίας και μελέτης των εξελίξεων.