Αποστολή

Μενού

Η προκεχωρημένη εκπαίδευση τόσο των στελεχών της Πολεμικής μας Αεροπορίας όσο και των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η αναζήτηση και δοκιμή νέων μεθόδων και διαδικασιών, στα πλαίσια βελτίωσης  της τακτικής εκτελέσεως των Αεροπορικών Επιχειρήσεων.

Η συστηματική παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των εξοπλισμών, και, η εκπόνηση μελετών σχετικών με την αύξηση της μαχητικής ικανότητας της ΠΑ.

Η εκτέλεση δοκιμών για πιστοποίηση ή έλεγχο Α/Φ, οπλικών συστημάτων και συστημάτων Η.Π.