Οργάνωση

Μενού

Το ΚΕΑΤ υπάγεται στο ΑΤΑ. Για “Διακλαδικά” θέματα εποπτεύεται από το ΓΕΑ και το ΓΕΕΘΑ. Σε επιμέρους θέματα Διοικητικής Μέριμνας υποστηρίζεται από την 117ΠΜ.

Η οργάνωση του ΚΕ.Α.Τ.  φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Οργάνωση ΚΕΑΤ