Σχολείο Όπλων Τακτικής

Μενού

ΚΕΑΤ - Σχολείο Όπλων Τακτικής

Θέση

ΚΕΑΤ – Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας

Έτος Ίδρυσης

1976

Υπαγωγή

Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής

Αποστολή

Η αποστολή του Σχολείου Όπλων και Τακτικής (ΣΟΤ) είναι:

  • Η προκεχωρημένη επιχειρησιακή πτητική – πρακτική εκπαίδευση των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) στην τακτική των αεροπορικών επιχειρήσεων και στη χρήση των οπλικών συστημάτων και μέσων Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ) σε συνάρτηση με την απειλή.
  • Η παροχή θεωρητικής εκπαίδευσης στα στελέχη της ΠΑ στα οπλικά συστήματα, τα μέσα ΗΠ και τις τακτικές Αέρος – Αέρος και Αέρος – Επιφανείας.
  • Η επιχειρησιακή δομή και αξιολόγηση των μεθόδων τακτικής και αξιοποίησης των οπλικών συστημάτων και των μέσων ΗΠ της ΠΑ.
  • Ο έλεγχος των πτήσεων δοκιμών αεροσκαφών, οπλικών συστημάτων και μέσων ΗΠ.
  • Η συμμετοχή στην προαγωγή και διάδοση της δημιουργικής τακτικής σκέψης στα στελέχη της ΠΑ με την έκδοση ή αναθεώρηση αντίστοιχων εγχειριδίων και εκπαιδευτικών σημειώσεων.
  • Η συνδρομή και η υποστήριξη των προγραμμάτων πτητικών δοκιμών, κατά τη φάση της υλοποίησης .
  • Η παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα Αεροπορικού Πολέμου σε στελέχη και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

Το ΣΟΤ έχει την ευθύνη εκπόνησης και υλοποίησης οποιουδήποτε πτητικού προγράμματος του ΚΕΑΤ.

Ιστορία

Το ΣΟΤ ιδρύθηκε το 1976 ως απαίτηση για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού κέντρου παροχής προηγμένης επιχειρησιακής πτητικής εκπαίδευσης στην εναέρια μάχη.

Το 1976 συγκροτήθηκε η πρώτη σειρά εκπαίδευσης ιπταμένων με αεροσκάφη F-4E, F-5Ε και F-1CG, εστιασμένη σε τακτικές αναχαίτισης.

Το 1977 ξεκίνησε και η εκπαίδευση Ιπταμένων που προέρχονταν από Μοίρες Δίωξης – Βομβαρδισμού, με αεροσκάφη Α-7Η και F-104G, με έμφαση σε αποστολές του ρόλου τους.

Από την ίδρυσή του το ΣΟΤ ανήκε στην 117 Πτέρυγα Μάχης και ως εκ τούτου είχε έδρα το αεροδρόμιο της Ανδραβίδας, την οποία και διατηρεί έως σήμερα.

Τον Οκτώβριο του 1983 το ΣΟΤ εντάχθηκε στο νεοσύστατο τότε ΚΕΑΤ.

Παρεχόμενη Εκπαίδευση

Η Μικτή Σειρά Αεροσκαφών και η Σειρά Ελικοπτέρων (Ε/Π) αποτελούν τις πιο γνωστές σε διάρκεια και ένταση εκπαιδεύσεις που εκτελούνται στο Σχολείο Όπλων Τακτικής.

Στη Μικτή Σειρά φοιτούν στελέχη της ΠΑ, τόσο Ιπτάμενοι όσο και άλλες ειδικότητες που σχετίζονται άμεσα με τις επιχειρήσεις, όπως Ελεγκτές Αεράμυνας, Αμύνης Αεροδρομίων και Πληροφοριών. Η επιλογή τους για συμμετοχή στη σειρά προϋποθέτει ιδιαίτερη έφεση και εμπειρία στο επιχειρησιακό τους αντικείμενο. Η συνολική διάρκεια κάθε σειράς είναι τρεις (3) μήνες. Αρχικά παρέχεται η απαραίτητη θεωρητική εκπαίδευση με σκοπό στη συνέχεια οι σπουδαστές να καταστούν ικανοί να παρακολουθήσουν την ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη πρακτική εκπαίδευση, που περιλαμβάνει σχεδίαση και εκτέλεση αποστολών, αποκορύφωμά των οποίων αποτελούν οι σχηματισμοί Σύνθετων Αεροπορικών Επιχειρήσεων [Composite Air Operations (COMAO)].

Επιπρόσθετα, στο χώρο του ΣΟΤ, διεξάγεται και η Σειρά Ε/Π με σκοπό την εκπαίδευση των πληρωμάτων των ελικοπτέρων σε σύνθετο περιβάλλον εναέριων και επίγειων απειλών. Στη σειρά φοιτούν τόσο πληρώματα της ΠΑ όσο και στελέχη του Στρατού Ξηράς (από την Αεροπορία Στρατού), αλλά και του Πολεμικού Ναυτικού (Ιπτάμενοι της Διοίκησης Ελικοπτέρων Ναυτικού).Η συνολική διάρκεια κάθε Σειράς Ε/Π είναι τρεις (3) εβδομάδες από τις οποίες η πρώτη αποτελεί τη θεωρητική και οι επόμενες δύο (2) την πρακτική εκπαίδευση με τη σχεδίαση και εκτέλεση των αποστολών.

Παράλληλα, το ΣΟΤ επιφορτίζεται και με την εκτέλεση επιχειρησιακών δοκιμών και αξιολογήσεων σε συνεργασία με το τμήμα Δοκιμών του Κέντρου. Υπό το πρίσμα αυτό, το ΣΟΤ λειτουργεί ως μία ειδική Μοίρα που εκτελεί δοκιμές στο πλαίσιο εξοπλιστικών προγραμμάτων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

Τέλος, το ΣΟΤ παρέχει και θεωρητική εκπαίδευση με σκοπό την επιμόρφωση των στελεχών σε επιχειρησιακά και εξειδικευμένα θέματα, έχοντας ως βασικό γνώμονα τη συνεχή προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης των γνώσεων του προσωπικού των τριών κλάδων των ΕΔ. Η θεωρητική εκπαίδευση έχει τη μορφή είτε εκπαιδευτικών σειρών και σεμιναρίων στην έδρα του σχολείου, είτε εξαγωγής διδαγμάτων (Lessons Learned – Identified Recommendations for Improvement), τα οποία εκδίδονται μετά την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικού κύκλου. Έτσι, πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση μια σειρά Σεμιναρίων-Σειρών όπως COMAO, τρωτότητας στόχων, πληροφοριών, Αρχηγών σχηματισμού κ.α..