Μοίρα Επιχειρησιακής Συνθετικής Εκπαίδευσης

Μενού

Θέση

ΚΕΑΤ – Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας

Έτος Ίδρυσης

2022

Υπαγωγή

Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής

Αποστολή

Η Μοίρα Επιχειρησιακής Συνθετικής Εκπαίδευσης (ΜΕΣΕ) έχει ως αποστολή την αναβάθμιση της Εκπαίδευσης που παρέχεται από τα διάφορα σχολεία του ΚΕΑΤ, μέσω σύγχρονων τεχνολογιών που επιτρέπουν την διενέργεια σύνθετων τακτικών σεναρίων και την ταυτόχρονη εκπαίδευση προσωπικού διάφορων ειδικοτήτων. Επί του παρόντος η Μοίρα υποστηρίζει την εκπαίδευση σε διάφορα σχολεία όπως Joint Terminal Attack Controller, Naval Coordinator, Μεικτή Σειρά ΣΟΤ, Range Training Officer, Αρχηγού ζεύγους, κλπ.

Ιστορία

Tον Δεκέμβριο του 2022 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της ΜΕΣΕ η οποία αποτελείται από 11 εξομοιωτές (10 Αεροσκαφών και 1 JTAC) που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από το προσωπικό του ΚΕΑΤ.