Μοίρα Τακτικής Υποστήριξης

Μενού

Θέση

ΚΕΑΤ – Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας

Έτος Ίδρυσης

1983

Υπαγωγή

Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής

Αποστολή

Αποστολή της Μοίρας Τακτικής Υποστήριξης (ΜΤΥ) είναι:

Η υποστήριξη του συνόλου των εκπαιδευτικών και λοιπών δραστηριοτήτων της Μονάδας με τα διατιθέμενα μέσα.

Η άρτια οργάνωση και η κάλλιστη αξιοποίηση του προσωπικού και των μέσων που της έχουν διατεθεί, προκειμένου να συμβάλλει στην άριστη υλοποίηση της αποστολής του ΣΑΕ, που θα καθορίζεται με ανάλογη διαταγή και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που της εκχωρούνται.

Η Υποστήριξη Τακτικών Αεροπορικών Επιχειρήσεων σε εθνικό ή συμμαχικό επίπεδο σύμφωνα με τα Επιχειρησιακά Σχέδια ή διαταγές του ΑΤΑ.

Η παροχή τακτικής – επιχειρησιακής εκπαίδευσης μέσω του ΣΟΤ, καθώς και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών πτήσεων των 116 και 117 ΠΜ.

Ιστορία

Η Μοίρα Τακτικής Υποστήριξης (ΜΤΥ) συγκροτήθηκε τον Αύγουστο του 1983 και εντάχθηκε στο ΚΕΑΤ. Πρόδρομος της ΜΤΥ ήταν η ανάπτυξη του εφεδρικού σταθμού Radar «ΟΜΗΡΟΣ» στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων του ΣΟΤ.

Τα πρώτα μέσα ήταν:

  • Ένα (1) RADAR AN/TPS-43A (3D)
  • Ένας (1) Σταθμός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Τηλεπικοινωνιών ΣΗΕ/Τ νέου τύπου
  • Ένας (1) Σταθμός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Ραντάρ ΣΗΕ/Ρ νέου τύπου
  • Ένας (1) Σταθμός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Ραντάρ ΣΗΕ/Ρ παλαιού τύπου χρησιμοποιούμενος ως Όχημα Ηλεκτρονικού Πολέμου (Ο.Η.Π).

Το 1990 αποσύρθηκαν τα ΣΗΕ/Ρ-T και το Ο.Η.Π. και το 1999 το RADAR AN/TPS-43A αντικαταστάθηκε από νέο, τριών διαστάσεων Radar (3D).